Gäller vår försäkring även för våra hyresgästers inventarier?

Frågat av Martin

Fråga:

Hej! Vi har hyresgäster i vår lokal. Gäller vår försäkring de eventuella inventarier de ställer på plats hos oss?

Svar:

Hej Martin,
Utifrån att du skriver att inventarierna tillhör hyresgäster i er lokal utgår jag ifrån att ni äger fastigheten och att ni hyr ut lokalen. Då gäller er försäkring för deras inventarier om hyresgästen är namngiven och inventarierna är angivna i försäkringsbrevet. Det gäller även om ni är ersättningsskyldiga för inventarierna eller om ni i skriftligt avtal kommit överens med hyresgästen om att försäkra inventarierna.

Detta under förutsättning att hyresgästens inventarier är medräknade i ert försäkringsbelopp.

Hälsningar
Sara Berglund