Gäller vår försäkring även för våra hyresgästers inventarier?

Ja, förutsatt att deras inventarier är inräknade i ert försäkringsbelopp.

Så länge ni äger fastigheten, hyresgästen är namngiven och inventarierna är angivna i försäkringsbrevet gäller er försäkring för dem ni hyr ut till. Det gäller även om ni är ersättningsskyldiga för inventarierna eller om ni i skriftligt avtal kommit överens med hyresgästen om att försäkra inventarierna.

Detta under förutsättning att hyresgästens inventarier är medräknade i ert försäkringsbelopp.