Vilka är kraven på hur viktiga nycklar ska förvaras?

Nycklar, som förvaras på försäkringsstället, till ytterdörrar och portar till försäkringslokalen ska förvaras i låst skåp eller låda. Vi ställer dock inga särskilda krav på skåpet eller lådan, det räcker t.ex. med att nycklarna förvaras i en låst skrivbordshurts. Vid stöld av nycklar betalar försäkringen byte av lås/omställning av lås utan någon särskild beloppsbegränsning.

Skulle t.ex. nyckeln vara en huvudnyckel till ett stort antal lägenheter rekommenderar vi förvaring i ett säkerhetsskåp, SS 3492, men det är inget krav för att betala byte av lås/omställning av lås.

En nyckel till ett särskilt inbrottsskyddat förvaringsutrymme, t.ex. ett värdeskåp, får inte förvaras på försäkringsstället. Vid försäkring av pengar i ett värdeskåp gäller inte försäkringen om värdeskåpet öppnas med hjälp av en nyckel som förvaras i försäkringslokalen.