frågor och svar

Hur gör jag för att få försäkring via säker klinik?

Först måste du fylla i en ansökan på http://www.sakerklinik.se/ansokning/ sedan kommer du få besked om du blivit godkänd eller inte och har du det kommer if att kontakta dig för nästa steg.

Kan jag även få försäkring för min lokal och innehåll i den eller bara för mina behandlingar?

Vi tar fram en helhetslösning som passar ditt behov bäst.

Måste jag vara legitimerad för att få göra injektioner, och vad får jag för försäkring?

Patientansvarsförsäkring - För att få utföra injektionsbehandlingar krävs att man är Legitimerad, då får du vår Patientansvarsförsäkring som är särskilt anpassad till injektionsbehandlingar och du får även utföra andra behandlingar så som laser, microneedling och andra typer av behandlingar osv.

Behandlingsskadeförsäkring - Om du inte är legitimerad men har gått utbildning hos ex Klinikutrustning för laserbehandlingar blir du också certifierad men då får endast Behandlingsskadeförsäkringen som täcker skador vd laserbehandlingar och lättare skönhetsingrepp men då alltså inte injektionsbehandlingar.

Vad är skillnaden på om jag tar Säker Klinik försäkring eller annat bolag?

Du får en heltäckande försäkring som är anpassad för den verksamhet du bedriver och kunden kan känna sig trygg med att få den hjälp som behövs vid en skada. Du får ett Certifikat från Säker Klinik att visa dina kunder så att dem vet att dem är försäkrade under ingreppet. Du får även synas på Sakerklinik.se så att flera kunder hittar till dig.