Försäkra din verksamhet

Företagsförsäkring med rätt ansvarsskydd och egendomsskydd är viktigt för verksamheten. Vi hjälper både småföretagare och stora företag i olika branscher.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Skydda företagets ekonomi

Låt inte kostnaden för ett inbrott, brand, olycka eller ett misstag knäcka ditt företag. Försäkra din verksamhet mot oförutsedda händelser, skadeståndskrav och juridiska konflikter som kan leda till stora kostnader.

Vi hjälper dig bland annat med:

  • Ersättningskrav mot ditt företag
  • Oväntade kostnader efter en skada
  • Stöd och ersättning i juridisk tvist
  • Reparation eller återställande av skadad eller förlorad egendom

Vi tar hand om skadestånd, tvister och avbrott

Skydda företaget mot ekonomiska förluster t.ex. vid skadestånd eller förlust av intäkt på grund av avbrott i verksamheten. Vi täcker också kostnader vid skada eller förlust på egendom.

Vilka risker finns i din bransch?Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Kan vi hjälpa dig med något annat?