Pris på företagsförsäkring

Vad företagsförsäkring kostar beror på flera olika faktorer. Försäkringens pris baseras på vilken typ av företag du driver och risken det medför, samt kostnaden för att ersätta det du försäkrar. 

Vad kostar företagsförsäkring?

Hur stor är sannolikheten att något skulle hända? Priset på företagsförsäkring varierar ofta eftersom försäkringsbolagen bedömer risken utifrån din verksamhet och vad en skada skulle kosta att ersätta.

Att veta värdet av det du ska försäkra, tillsammans med andra viktiga faktorer, gör att vi kan anpassa skyddet till just ditt företag. Du ska ju bara betala för det ditt företag har behov av att försäkra. 

Faktorer som påverkar priset

Priset kan variera eftersom vi anpassar försäkringen efter varje företags behov.

Vad företagsförsäkring kostar bottnar i riskberäkningen

Hur mycket företagsförsäkringen kostar styrs av en beräknad sannolikhet för att en skada kan inträffa, och vad det skulle kosta att ersätta skadan. Att priset varierar mellan olika försäkringsbolag beror dels på hur risken bedöms, vilken ersättning du kan förvänta dig, försäkringsvillkoren och bolagets service.

Priset på en försäkring är förhållandevis lågt jämfört med vad det kostar att "laga" en skada. Det beror såklart på att det är en liten risk att ALLA kunder skulle råka ut för en skada under försäkringsperioden. När det inträffar en skada är flera försäkringstagare med och delar på skadekostnaden genom att vara kund till försäkringsbolaget.

Varje försäkringstagare medför en risk för att en skada kan inträffa och det är den risken som försäkringstagaren betalar för. Att samla information och föra statistik över skador är en förutsättning för att kunden ska få rätt pris på försäkringen i förhållande till risken.

Kan du påverka priset och få en billig företagsförsäkring?

Som kund har du i vissa fall möjlighet att påverka ditt pris på företagsförsäkring genom:

  • Skadeförebyggande åtgärder
  • Skonsam skadehistorik
  • Ta en större självrisk
  • Ge en tydlig beskrivning av din verksamhet

Du kan sänka dina försäkringskostnader genom att jobba med skadeförebyggande åtgärder som minskar risken för att en skada inträffar eller begränsar skadans omfattning. En skadeförebyggande åtgärd kan till exempel vara att installera brandlarm och sprinkler i en lagerlokal, eller stöldskydda föremål.

Även företagets skadehistorik kan användas som underlag för att bestämma vad företagsförsäkringen kommer att kosta. Ett exempel är bilförsäkring där skadefria år kan göra att du både får ett billigt pris och uppmuntrar till säker bilkörning.

Du kan även välja att själv ta en större risk genom att höja självrisken, vilket innebär att du som kund betalar en högre fast kostnad om en skada inträffar. Ett tips är även att samla era försäkringar hos ett försäkringsbolag, vilket kan göra att du inte behöver betala dubbla självrisker för en skada som omfattas av flera försäkringar.

Som försäkringstagare har du information om företaget som försäkringsbolaget inte känner till. Den information kan göra att skaderisken anses vara lägre och då även påverka hur mycket du ska betala. Därför är det viktigt att du delger så mycket information som möjligt när du ska köpa en försäkring så att priset överensstämmer med risken, vilket båda parter tjänar på.

Det är viktigast är att företaget blir rätt försäkrat. Prata med en rådgivare som hjälper dig att anpassa försäkringen för just ditt företag. Här får du tips om vad du ska tänka på när du är ny som egenföretagare eller är ute efter företagsförsäkring för aktiebolag.

Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer