Vad kostar företagsförsäkring?

...och hur kan jag som företag påverka priset?
Vad företagsförsäkring kostar beror på flera olika faktorer. Kortfattat handlar det om risken som du som kund medför för försäkringsbolaget. Att en försäkring kan vara billigare hos ett försäkringsbolag än ett annat beror på hur de bedömer risken, villkoren och vilken ersättning de är beredda att betala.

Vilka faktorer har inverkan på vad företagsförsäkring kostar?

Hur mycket företagsförsäkringen kostar styrs av en beräknad sannolikhet för att en skada inträffar, och vad det skulle kosta att ersätta skadan. Att priset för en försäkring är förhållandevis lågt jämfört med vad det skulle kosta att ersätta skadan beror dels på risken för att något skulle inträffa och att flera försäkringstagare är med och delar på kostnaden genom att vara kund till försäkringsbolaget.

Varje försäkringstagare medför en risk för att en skada ska inträffa och det är den risken som försäkringstagaren betalar för. Att samla in information och föra statistik över risker är en förutsättning för att kunden ska få rätt pris på försäkringen i förhållande till risken.

Ditt pris på försäkring

Fyll i några uppgifter så kontaktar vid dig

Vad kan du göra för att få billigare pris på företagsförsäkring?

Du som kund har ofta möjligheten att påverka priset på försäkringen genom:

  1. Skadeförebyggande åtgärder
  2. Skonsam skadehistorik
  3. Ta större självrisk
  4. Samla era försäkringar
  5. Delge information om företaget

Du kan sänka dina försäkringskostnader genom att jobba med skadeförebyggande åtgärder som minskar risken för att en skada inträffar eller begränsar skadans omfattning. En skadeförebyggande åtgärd kan till exempel vara att installera brandlarm och sprinkler i en lagerlokal, eller stöldskydda föremål.

Även företagets skadehistorik kan användas som underlag för att sänka priset på företagsförsäkring. Ett exempel är rabatterat pris på bilförsäkring där skadefria år både gör att du får ett billigare pris och uppmuntrar till säker bilkörning.

Du kan även välja att själv ta en större risk genom att höja självrisken, vilket innebär att du som kund betalar en högre fast kostnad om en skada inträffar. Ett tips är även att samla era försäkringar hos ett försäkringsbolag, vilket kan ge ett rabatterat pris samt undvika att du måste betala dubbla självrisker.

Som försäkringstagare kan du sitt på information om företaget som försäkringsbolaget inte känner till. Den information kan göra att skaderisken anses vara lägre och då även påverkar priset. Därför är det viktigt att du delger så mycket information som möjligt när du tecknar en försäkring så att priset överensstämmer med risken, vilket båda parter tjänar på. 

Pris på försäkring

Fyll i några uppgifter så kontaktar en av våra försäkringsrådgivare dig.