Vad kostar företagsförsäkring?

Och hur kan jag som företag påverka priset?
Vad företagsförsäkring kostar beror på flera olika faktorer. Kortfattat handlar det om risken som du som kund medför för försäkringsbolaget.

Risken påverkar vad företagsförsäkring kostar

Hur mycket företagsförsäkringen kostar styrs av en beräknad sannolikhet för att en skada kan inträffa, och vad det skulle kosta att ersätta skadan. Att priset varierar mellan olika försäkringsbolag beror dels på hur risken bedöms, vilken ersättning du kan förvänta dig, försäkringsvillkoren och bolagets service.

Att priset på en försäkring är förhållandevis lågt jämfört med vad det kostar att "laga" en skada beror dels på:

  • Det är en liten risk att ALLA kunder skulle råka ut för en skada under försäkringsperioden
  • Flera försäkringstagare är med och delar på skadekostnaden genom att vara kund till försäkringsbolaget

Varje försäkringstagare medför en risk för att en skada kan inträffa och det är den risken som försäkringstagaren betalar för. Att samla information och föra statistik över skador är en förutsättning för att kunden ska få rätt pris på försäkringen i förhållande till risken.

Ditt pris på företagsförsäkring

Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig

Vad kan du göra för att få billigare pris på företagsförsäkring?

Du som kund har du ibland möjligheten att påverka priset på försäkringen genom:

  • Skadeförebyggande åtgärder
  • Skonsam skadehistorik
  • Ta en större självrisk
  • Samla era försäkringar
  • Ge en tydlig beskrivning av din verksamhet

Du kan sänka dina försäkringskostnader genom att jobba med skadeförebyggande åtgärder som minskar risken för att en skada inträffar eller begränsar skadans omfattning. En skadeförebyggande åtgärd kan till exempel vara att installera brandlarm och sprinkler i en lagerlokal, eller stöldskydda föremål.

Även företagets skadehistorik kan användas som underlag för att sänka priset på företagsförsäkring. Ett exempel är bilförsäkring där skadefria år kan göra att du både får ett billigt pris och uppmuntrar till säker bilkörning.

Du kan även välja att själv ta en större risk genom att höja självrisken, vilket innebär att du som kund betalar en högre fast kostnad om en skada inträffar. Ett tips är även att samla era försäkringar hos ett försäkringsbolag, vilket kan ge ett lägre pris på företagsförsäkring samt undvika att du måste betala dubbla självrisker.

Som försäkringstagare kan du sitt på information om företaget som försäkringsbolaget inte känner till. Den information kan göra att skaderisken anses vara lägre och då även påverkar priset. Därför är det viktigt att du delger så mycket information som möjligt när du tecknar en försäkring så att priset överensstämmer med risken, vilket båda parter tjänar på. 

Få pris på försäkring

Fyll i några uppgifter så kontaktar en av våra försäkringsrådgivare dig.