Säker truckladdning

Många bränder som orsakar stora skador startar under batteriladdning av truck. Laddningsplatsen är därför ett utsatt område. Skadeförebyggande åtgärder minskar risken för brand vid truckladdning.

1. Under laddning bildas explosionsfarliga gaser

  • Se till att det finns tillräckligt med ventilation.
  • Laddningsplatsen skall utmärkas tydligt.
  • Det ska vara minst 1 m fritt avstånd från truck till brännbart material.
  • Ovanför truck ska vara fritt från brännbart material.
  • Truckar placeras på obrännbart underlag.

2. Kortslutning i laddaren medför antändningsrisk

  • Montera laddaren på obrännbart underlag.

3. Skada på laddningskabel medför kortslutningsrisk

  • Anpassa kabellängden (max. 3 m).
  • Häng upp laddningskabeln.

4. Det ska finnas brandsläckare vid laddningsområdet

  • Montera brandsläckare 6 kg CO2 eller 6 kg BE-pulver.
  • Montera minst en 2 kg brandsläckare på trucken.

Broschyr för truckladdning (pdf) 

Läs om truckförsäkring