Brandsäkerhet för företag

Tips och råd om hur du kan förhindra eller begränsa branden genom rätt brandskydd.

Tidig upptäckt stoppar branden

Tiden är den viktigaste faktorn för att stoppa en brand och rädda både liv och egendom. Med rätt brandskydd  upptäcker du branden tidigt. Det minskar skadans omfattning och det blir mindre kostnader för att återställa verksamheten, vilket ökar möjligheten att snabbt få i gång företaget igen.

 • Brandvarnare

  Brandvarnare reagerar på brandrök och varnar genom att avge en hög signal. Placera brandvarnarna så att de hörs i samtliga lokaler.

  Generellt gäller:

  • Brandvarnare ska monteras på varje våningsplan
  • Brandvarnare ska placeras i taket i rummets högsta punkt och mitt i lokalen
  • Brandvarnarens övervakningsområde får inte överstiga 60 kvm
  • Vid flera våningsplan ska en brandvarnare placeras där trappan mynnar på närmaste högre våningsplan 
  • Det ska finnas ett fritt utrymme runt brandvarnaren på minst 50 cm
  • För att undvika irriterande falsklarm bör brandvarnare inte placeras i närheten av ventilationsöppningar eller i kök, toalett eller garage.
 • Handbrandsläckare

  Vi rekommenderar att det finns en lätt åtkomlig släckare på varje våningsplan. Släckutrustning ska besiktigas varje år.

  Vilken handbrandsläckare ska man välja?

  • A-släckare kan användas i normala bostads- och kontorsmiljöer, produktions- och lagerlokaler inom industrin där det framförallt finns trä, papper och textilier. A-släckare innehåller vatten, skum eller pulver.
  • B-släckare ska användas i miljöer där brandfarlig vara hanteras, t.ex. bilverkstäder, bensinstationer, färgförråd, laboratorier och panncentraler. B-släckmedel krävs också för många plastmaterial. B-släckare innehåller skum, pulver eller koldioxid.
  • C-släckare ska användas i miljöer där risk för gasbrand finns, t.ex. panncentraler med naturgas eller industri med gasolhantering. C-släckare innehåller pulver.