förmånlig Entreprenadförsäkring

Är du medlem i Club Dahl? Kontakta oss så ger vi dig ett pris på försäkring.

Genom vårt samarbete med Club Dahl erbjuder vi en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring med försäkringsskydd för både företaget och anställda.

VVS-are och kylinstallatörer är en skadedrabbad yrkesgrupp. Om något händer vill du givetvis ha heltäckande försäkring som gäller för vattenskador, skador vid heta arbeten, skadeståndskrav och annat som kan äventyra företagets verksamhet. Med vår entreprenadförsäkring kan du känna dig trygg.

  • Förhöjt försäkringsbelopp

    Via ansvarsförsäkringen har du förhöjt försäkringsbelopp för att känna dig trygg.

  • Uppfyller branschkraven

    Försäkringen är anpassad till de krav som ställs inom branschen.

  • Gäller även hyrd utrustning

    Om du har hyrt eller lånat utrustning så gäller försäkringen även för det.