Ångerrätt

Enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har du rätt att inom en viss tid ångra ett köp du gjort på distans, till exempel när du har köpt försäkring här hos oss på webben. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar

Ångertiden är 14 dagar räknat från den dag avtalet ingicks.

För personförsäkring är ångertiden 30 dagar och räknas från det att du som kund får kännedom om att försäkringsavtalet har ingåtts.
Om du ångrar dig inom denna tid så är det bara att kontakta oss.

Har du betalat försäkringen betalar vi tillbaka beloppet, med avdrag för den tid som försäkringen varit gällande.