Avställningsförsäkring för mc

För att kunna ha en avställningsförsäkring - även kallad garageförsäkring - måste motorcykeln vara halv- eller helförsäkrad när den är påställd.

Årsförsäkrad mc behöver ingen avställningsförsäkring


Årsförsäkring innebär att du slipper ställa av din mc hos Transportstyrelsen under vinterhalvåret och priset på mc-försäkringen är beräknat efter att den inte används under hela året. Årsförsäkringen gäller med samma försäkringsomfattning året runt.

Om du ställer av din mc hos Transportstyrelsen ändras försäkringen automatiskt till en avställningsförsäkring*, även kallad garageförsäkring, och du kommer att få ett nytt försäkringsbrev ifrån oss.

*Gäller ej för Årsförsäkring.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge mc:n förvaras i Sverige. När du sedan ställer på mc:n igen, ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning du hade tidigare.

Du betalar ingen fordonsskatt under tiden som din motorcykel är avställd.

Jämför innehållet i mc-försäkringen

Jämför innehållet Hel Halv Trafik Avställning

Expandable content here

Ingår Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår

Om du tankat motorcykeln med fel typ av bränsle får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr. För att få ersättning för feltankning måste du ha en gällande maskinskadeförsäkring.

Ingår Ingår

Försäkringen gäller för skador på vind- och plexiglasskydd (inte strålkastarglas) som spräckts eller krossats.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

För tung motorcykel vilken inte har fler än tre hjul och som är yngre än 5 år och har körts mindre än 10 000 mil omfattas plötsliga fel som påverkar motorcykelns funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. Maskinskada omfattar även sanering av tank efter tankning med fel bränsle.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

Försäkringen gäller för bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp, samt transport av förare, passagerare och bagage om föraren blir sjuk eller skadad under färden.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.

Ingår

 

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse.


 
Ingår