Tips och information när du vill

Ställa av bil

Planera för när i månaden du ska ställa av bilen. Om du gör det vi rätt tidpunkt kan du få tillbaka mer av fordonsskatten och på så sätt spara pengar. ​

Det är enkelt att ställa av bilen

När du vill ställa av bilen kontaktar du Transportstyrelsen. Du kan ställa av bilen på fyra olika sätt.

  • Via e-tjänst på datorn.
  • Via Transportstyrelsens app Mina fordon.
  • Via servicetelefonen.
  • Genom skriftlig begäran på fordonet registreringsbevis.

Tänk på att du inte kan ställa av bilen bakåt i tiden, avställningen gäller från och med den dag då en fullständig anmälan kommer in till Transportstyrelsen.

Detta händer med försäkringen

  • Risken att få en skada på bilen upphör inte bara för att du ställer av bilen. Därför får du som har halvförsäkring, helförsäkring, Stor Bilförsäkring eller TrafiXtra hos oss automatiskt en avställningsförsäkring (även kallad garageförsäkring). Du behöver inte kontakta oss.
  • Avställningsförsäkringen gäller vid stöld, brand och skador på plåten och lacken om den blir påkörd, något välter på den eller om den blir utsatt för skadegörelse.
  • Eftersom priset på en avställningsförsäkring är lägre än för en halv- eller helförsäkring kan du få tillbaka mellanskillnaden.

Med avställningsförsäkring blir det också enklare när du vill ställa på bilen. Då behöver du bara anmäla det till Transportstyrelsen och vi ändrar automatiskt din bilförsäkring så att du får tillbaka samma omfattning som du hade innan du ställde av bilen.

Du kan spara pengar genom att ställa av bilen.

Pengarna tillbaka

Du kan få tillbaka pengar både för fordonsskatt och för bilförsäkringen. Hur mycket det kan bli beror på när i månaden du ställer av bilen. Det viktigaste är att försöka anpassa dig till reglerna kring fordonsskatt.

Återbetalning av fordonsskatt

Fordonsskatt tas ut månadsvis om skatten inte överstiger 4 800 kronor för ett år. Det betyder att den skatt som återbetalas omfattar alla hela kvarvarande månader. Om fordonet ställs av i samband med ett månadsskifte, är det viktigt att anmälan har kommit till Transportstyrelsen senast den första dagen i månaden. Om anmälan kommer in senare så tas skatt ut för hela den månaden.

När ett fordon har en årsskatt på minst 4 800 kronor per år gäller andra regler och skatten återbetalas från dagen då avställningen registrerats. Men om du ställer på fordonet igen inom 15 dygn, måste du betala skatt från och med avställningsdagen i stället för påställningsdagen.

Om det finns fordonsskatt att få tillbaka betalas den till den person som är registrerad ägare till bilen vid den tidpunkt då bilen ställs av. Belopp under 50 kronor betalas inte tillbaka.

För mer utförlig information om fordonsskatt kan du läsa mer hos Transportstyrelsen.

Tips och råd om bilsäkerhet

Bilsäkerhet handlar inte bara om bilarna. Skiftande årstider påverkar oss både som bilägare och förare.  

Läs mer om bilsäkerhet
Man med jeansskjorta

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om försäkringar. Du kan ringa, chatta eller mejla.

Kontakta kundservice
Man med mobil

Mina sidor

Logga in och hitta dina försäkringsbrev och aktuella betalningar. Välj mellan Bank-id och Mobilt Bank-id.

Logga in