Detta gäller vid

Glasskada på bilen

Om du fått stenskott, en spricka eller annan skada på bilens glasrutor kan du få ersättning för glasskadereparationen om du har minst halvförsäkring på bilen.

Självrisken är 1 500 kronor vid byte av ruta. Om glasmästaren eller verkstaden bedömer att det går att laga rutan istället för att byta den, är självrisken 200 kronor.

Om bilen blivit utsatt för skadegörelse och fått rutorna sönderslagna kan du få ersättning för skadorna om du har helförsäkring eller vagnskadegaranti.

Reparation eller byte av glasruta

Om du behöver hjälp med reparation eller byte av glasruta, och har din bil minst halvförsäkrad, ring oss på telefon 08-792 71 15 så hjälper vi dig.

Försäkringar

Glasskador efter skadegörelse ersätts om du har helförsäkring eller vagnskadegaranti. För stenskott räcker det med halvförsäkring.