Detta gäller vid

Glasskada på bilen

Om du fått stenskott, en spricka eller annan skada på bilens glasrutor kan du få ersättning för glasskadereparationen om du har minst halvförsäkring på bilen.

Självrisken är 1 500 kronor vid byte av ruta. Om glasmästaren eller verkstaden bedömer att det går att laga rutan istället för att byta den, är självrisken 200 kronor.

Om bilen blivit utsatt för skadegörelse och fått rutorna sönderslagna kan du få ersättning för skadorna om du har helförsäkring eller vagnskadegaranti.

Anmäl glasskada

Anmäl här om du fått stenskott, en spricka eller annan glasskada.

Försäkringar

Glasskador efter skadegörelse ersätts om du har helförsäkring eller vagnskadegaranti. För stenskott räcker det med halvförsäkring.