bärga bilen

Ring om du behöver bilbärgning
För hjälp med assistans eller bärgning av bilen i Sverige – ring 0771- 655 655. Om du befinner dig utomlands ringer du If Assistance +46 8 792 22 22.

I halv- och helförsäkringen ingår hjälp med bärgning av bilen om den skadas under färd eller om föraren blir sjuk eller skadad. Även personerna och bagaget i bilen får transport till hemorten eller hjälp med att fortsätta resan om det blir billigare.

Anmäl skada på bilen

Anmäl skada på bilen här. Stöld och inbrott ska även anmälas till polisen. 

If Assistance – för akut hjälp