Mobiltelefon

Gör en skadeanmälan om din mobil blivit stulen eller skadad.

Så ersätts stulen eller skadad mobiltelefon

Blir mobilen stulen vid inbrott hemma, vid fickstöld eller överfall räcker grundskyddet i hemförsäkringen för att du ska kunna få ersättning. Om du tappar mobilen så att glaset spräcks eller att mobilen skadas behöver du ha allriskförsäkringen Otur för att kunna få ersättning. 

 • Värdet på mobiltelefoner sjunker snabbt, därför gör vi åldersavdrag från 1 års ålder med 50 %. Är din mobil äldre än 4 år är värdet för lågt för att vi ska kunna betala ersättning.
 • Du betalar en del av kostnaden själv – självrisk, som är 1 500 kronor om du inte valt ett högre belopp. Logga in på Mina sidor för att se vilken självrisk du valt för din hemförsäkring. Där kan du även se vilken typ av hemförsäkring du har valt. Från och med 1 september 2019 är det möjligt att ha 750 kronor i självrisk på hemförsäkringen. Det gäller dock inte för mobiltelefoner.
 • Din hemförsäkring gäller inte för mobiltelefoner som ägs av ett företag. 

Innan du gör din anmälan

Läs nedan vad du ska göra beroende på vad som har hänt. När du ska fylla i skadeanmälan till oss behöver du ha kvittot med mobilens inköpspris, märke och inköpsdatum tillhands. 

 • Kontakta en reparatör eller affären där du köpte mobiltelefonen för att få ett kostnadsförslag.
 • I många fall är självrisken högre än kostnaden för glasbytet.
 • Gör en skadeanmälan till oss om reparationskostnaden är högre än din självrisk.
 • Försök inte ladda eller starta telefonen så länge det är fukt i den.
 • Lämna in mobiltelefonen till din operatör eller en reparatör, och be om ett kostnadsförslag för reparation.
 • Har du en iPhone har Apple ett utbytesprogram för sina olika modeller. Ta reda på vad en utbytesmobil kostar, antingen via din operatör eller direkt via Apple.
 • Gör en polisanmälan
 • Gör en anmälan till din operatör och spärra både själva mobiltelefonen och ditt abonnemang. Skicka en kopia på polisanmälan och mobiltelefonens IMEI-kod till operatören. IMEI-koden brukar stå på den vita dekalen på kartongen eller på abonnemangsavtalet.
 • Ta reda på vad det kostar att reparera mobilen, kontakta din operatör eller reparatör.
 • Har du en iPhone har Apple ett utbytesprogram. Ta reda på vad en utbytesmobil kostar antingen via din operatör eller direkt via Apple.
 • När vi får din anmälan undersöker vi vad en likvärdig mobiltelefon kostar idag och gör sedan avdrag från nypriset beroende på den skadade telefonens ålder. 

Ersättningstabell

Mobiltelefonens ålder Ersättning i procent
 < 6 mån
x
6 mån
70 %
1 år
50 %
 2 år
30 % 
3 år
20 %
4 år
10 %
5 år 
0 %

Förklaring till x

När mobilen är yngre än 6 månader får du ersättning motsvarande nypriset om du återanskaffar mobilen inom sex månader från skadetillfället. Om du inte köper en mobiltelefon inom sex månader får du ersättning med 70 % av nypriset. 

 • Kvinna pratar i telefon

  Gör en polisanmälan

  Stöld och förlust ska anmälas till polisen. Gör din anmälan på webben eller ring 114 14.

  Till polisens hemsida
 • Soffbord

  Rätt hemförsäkring

  Hemförsäkringen gäller för dig och de saker du äger, hyr eller lånar. Har du rätt hemförsäkring? 

  Läs mer och välj
 • Man med mobil

  Mina sidor

  Logga in för att se dina försäkringar, betalningar, brev och eventuella skador.

  Logga in