Försäkring för skolbarn och ungdomar

Nästan alla barn omfattas av en olycksfallsförsäkring genom sin skola eller förskola, men skyddet varierar beroende på i vilken kommun du är bosatt. 

Vad gäller för ditt barn?

I ett 50-tal av landets kommuner gäller försäkringen enbart under skoltid eller på väg till och från skolan.

För att veta hur ditt barn är försäkrat genom skolan kan du använda länken nedan för att hitta din kommun och där leta reda på försäkring för skolbarn.

Kontaktuppgifter till Sveriges kommuner

När du hittat informationen om den kollektiva olycksfallsförsäkringen i din kommun kan du jämföra innehållet i den försäkringen med vår barnförsäkring.

För att ditt barn ska ha ett försäkringsskydd alla dagar och dygnet runt rekommenderar vi en individuell barnförsäkring. 

Jämför kollektiv försäkring med privat alternativ

Skolans olycksfallsförsäkring är bättre än ingen försäkring alls, men barn behöver en försäkring som omfattar både olycksfall och sjukdom då det är vanligare att sjukdom leder till bestående skador.

Kommunens olycksfallsförsäkring 

  • Gäller för olycksfall.
  • Kan gälla dygnet runt beroende på kommun. 
  • Kan gälla på ferier beroende på kommun. 
  • Försäkringsbeloppen är fasta och vanligtvis lite lägre än beloppen i privata barnförsäkringar. 

Vår barnförsäkring

  • Gäller för sjukdom och olycksfall.
  • Barnet är försäkrat dygnet runt.
  • Barnet är försäkrat hela året. 
  • Du väljer vilket försäkringsbelopp barnet ska ha – mellan 500 000 - 2 500 000 kronor.
Barn leker i klätterställning
Skolbarn är försäkrade för olycksfall under skoltid .

Relaterat innehåll