skolbarn och ungdomar

I takt med att barnen växer, börjar skolan och sedan flyttar hemifrån är det extra viktigt med rätt försäkringsskydd.

Försäkrad genom skolan?

Nästan alla barn omfattas av en olycksfallsförsäkring genom sin skola eller förskola, men skyddet varierar beroende på i vilken kommun du är bosatt. I ett 50-tal av landets kommuner gäller försäkringen enbart under skoltid eller på väg till och från skolan.

Skolans olycksfallsförsäkring är bättre än ingen försäkring alls, men barn behöver en försäkring som omfattar både olycksfall och sjukdom då det är vanligare att sjukdom leder till bestående skador. Därför vi rekommenderar att du tecknar en individuell barnförsäkring som gäller både vid sjukdom och olycksfall, dygnet runt.

Vet du vad som gäller i din kommun?

För att veta hur ditt barn är försäkrat genom skolan kan du använda länken nedan för att hitta din kommun och där leta reda på försäkring för skolbarn.

Kontaktuppgifter till Sveriges kommuner

När du väljer barnförsäkring

Flytta hemifrån

Så länge ditt barn är folkbokfört och bor hos dig gäller din hemförsäkring. När barnet flyttar hemifrån är det däremot dags att skaffa en egen. 

Studera, jobba eller praktisera utomlands?

Den som ska jobba, praktisera eller studera utomlands kan ha försäkringen People Abroad i upp till fem år.

People Abroad – studier, arbete eller praktik utomlands

barn vid övergångsställe

Skydda barn i trafiken

Barn är ömtåliga. I trafiken är de extra utsatta för faror. Vi vuxna kan lära dem och se till att de vistas säkert i trafiken. 

Barn i trafiken

Barn på cykel

Ge ditt barn en bra start på cykel och i trafiken. Läs våra tips om vad som är viktigt att tänka på.

Cykeltips för barn
Barn i trappa

Ett tryggt och säkert hem

Det finns så mycket att upptäcka i hemmet när man är liten. Vi tipsar om hur du barnsäkrar hemmet.  

Barnsäkra hemmet

personförsäkringar

kompletterar samhällets försäkringsskydd

Det försäkringsskydd du får via samhällets försäkringar räcker inte alltid till, särskilt inte för barn. Därför är det bra om du tecknar enskilda personförsäkringar för dig och din familj.