Om olyckan är framme

Trots alla försiktighetsåtgärder kan en olycka hända. Att ramla och slå sig lite hör barndomen till och oftast går det bra. Men ibland är det allvarligare och då behöver barnet snabbt få rätt hjälp. Här får du veta hur du ska agera.  

Första hjälpen vid små olyckor

Trots att de minsta barnen spenderar mest tid i hemmets lugna vrå, så är det ofta här de flesta skador och olyckor sker.

Som förälder vill man förstås inte att ens barn ska slå sig. Men att vara alltför förmanande och skydda barnet från skador kan hindra barnets utveckling och förmåga att hantera risker. Att slå sig hör helt enkelt ihop med att växa upp och utforska världen. Så småningom lär sig barnet att behärska sin kropp och förstå vad som är farligt.

Blåsa på det onda kan hjälpa

Att låta en vuxen eller en kompis blåsa på det onda – till exempel på det lilla såret på knäet – hjälper faktiskt. Det får barnet att tänka på något annat en stund. Tårarna torkar och snart känns allt bra igen.

Flicka undersöker nallen
Att blåsa på det onda kan hjälpa ibland.

Skaffa en första förbandslåda

Små olyckor kan som sagt hända och då är det bra att ha plåster nära till hands. Vårt tips är att ha ett hemma-apotek med exempelvis:

 • barnplåster, kompresser och sårtejp
 • sårtvätt 
 • pincett
 • febertermometer
 • febernedsättande läkemedel, gärna stolpiller eller flytande.
 • sårsalva och kylbalsam eller gel med aloe vera för att smörja in hud som blivit lite röd. Tänk på att vissa salvor inte är lämpliga för barn under 1,5 år.
 • vätskeersättning

Fråga gärna BVC eller apotekspersonalen om du är osäker på hur olika produkter ska användas på barn. 

Plåster på bebisar

Tänk på att små bebisars hud är tunn och känslig så då får du vara extra försiktig när du tar bort plåstret. Om du rycker bort plåstet för hårt kan huden skadas och det blir ett nytt sår där plåstret satt. 

Ta bort plåstret försiktigt

Att ta bort ett plåster kan göra ont. För att göra det så skonsamt som möjligt kan du blöta upp plåstret i vatten eller smörja in det med barnolja så att klistret lossnar.

Supersmarta mjölpåsen

Ha alltid en fryspåse med mjöl i frysen. När olyckan är framme är den lagom kall och formar sig efter kroppen och ger snabb lindring.

När något allvarligt har hänt

Ibland räcker det inte med ett plåster utan ett besök hos vårdcentral eller akutmottagning kan vara nödvändigt för att få rätt vård. Gör så här om någon av de tre vanligaste olyckorna är framme:

1) Sårskador

Sök vård för exempelvis sår som inte slutar blöda och skärsår som glipar. Sår i ansiktet är alltid viktiga att kontrollera om de behöver sys. Även skador i munnen kan behöva undersökas av tandläkare.

2) Brännskador 

Små brännskador kan göra väldigt ont. Kyl omedelbart ned brännskadan genom att spola den i svalt, inte iskallt, vatten i 15 minuter. Det kan begränsa vävnadsskadan och lindra smärtan.

 • Använd aldrig is eller snö för att kyla ner en brännskada, det skadar mer än det hjälper.
 • Om brännskadan sitter på ett känsligt område som i ansiktet eller om skadan är större än den egna handflatan bör du ringa sjukvårdsrådgivningen 1177 eller kontakta sjukhus.

Vid mindre olyckor och sjukdomar – ring Vårdguiden på 1177.

Om det är riktigt allvarligt – ring 112.

Vid akut sjukdom och olycksfall ska du alltid ringa 112. Det gäller även om ditt barn visar tecken på akut förgiftning.

3) Fallolyckor

Om barnet fallit, även från låg höjd, är det viktigt att utesluta hjärnskakning. Kontrollera om barnet har varit avsvimmat, verkar må illa, har yrsel eller verkar ovanligt trött. Är du osäker på hur barnet mår, åk till sjukhuset.

Om det blir ett ärr

Vilken ersättning barnet kan få för ett ärr beror på var på kroppen ärret sitter, hur framträdande det är samt vilket försäkringsbelopp ditt barns försäkring har. 

I bedömningen av hur framträdande ett ärr är tas bland annat hänsyn till storleken på ärret och om det är missfärgat. Bedömning görs utifrån sex olika nivåer: 

 1. framträdande
 2. klart framträdande
 3. missprydande
 4. klart missprydande
 5. uppenbart missprydande
 6. synnerligen missprydande 

Det är olika ersättningsnivåer beroende på vilket år, före eller efter 2015, barnet blev skadat.

 • För skador som inträffade från 2005 till och med 2015 ersätts alla ärr från nivån klart framträdande.
 • För skador som inträffat från och med 2016 ersätts ärr på kroppen från nivån klart framträdande, och ärr i ansiktet från nivån framträdande.

Om barnet skadar tänderna

Om barnet trillar och slår i tänderna kontaktar du tandläkaren för att undersöka om tänderna är skadade eller inte. Tandvård för barn och unga vuxna är gratis tills de fyller 20 år.

Vår erfarenhet är att skadorna i de flesta fall läker bra och att barnet inte får några problem senare i livet. Det är ändå viktigt att du som har barnförsäkring hos oss anmäler händelsen på en gång.

När du anmäler tandskadan får du en bekräftelse om att vi ersätter tandvårdskostnaderna för skador från olycksfallet om det blir aktuellt efter barnets 20-årsdag.​ 

De flesta barn i förskole- och skolåldern har en olycksfallsförsäkring genom kommunen. Vårt tips är att du även anmäler olycksfallet till kommunens försäkringsbolag. 

skrattande flicka
Anmäl tandskadan direkt för att kunna få ersättning för eventuella problem i framtiden.

Så hjälper barnförsäkringen

Om ditt barn råkar ut för ett olycksfall kan du få ersättning från barnförsäkringen. Några exempel:

 • Om barnet skadar sig på ett sådant sätt att det behöver ligga på sjukhus kan den som har barnförsäkring få ersättning med 600 kronor per dag under den tid barnet ligger på sjukhus.
 • Om barnet får en allvarlig brännskada eller ramlar och får en allvarlig fraktur kan vi betala ut en så kallad händelseersättning. Det innebär att vi betalar ut en engångssumma som är 0,5 % av det försäkringsbelopp som gäller för barnets försäkring. Med 1 500 000 kronor i försäkringsbelopp blir det 7 500 kronor i händelseersättning. 

Här kan du göra en anmälan om olycksfall till oss. Vill du hellre prata med en skaderådgivare ringer du 0771-655 655.