Renovera hemma

När planerna på ombyggnationen väl börjar ta form vill man bara komma igång så fort som möjligt. Men det lönar sig alltid att lägga lite extra tid på förberedelserna och läsa på ordentligt innan du sätter igång.

Innan du börjar renovera eller bygga till

Bygglov, avtalsformer och försäkringar är kanske inte lika roligt som att tänka på kräver inredning, materialval och snickrande, med det är viktiga saker att tänka på.

Bygga om ditt eget hus

Om huset inte är byggnadsminnesmärkt kan du göra invändiga förändringar. Kontrollera med din kommun vad som gäller om du vill förändra fasaden. Ibland behövs bygglov för att få byta färg till exempel. 

Bygga om i en bostadsrätt

En form av ”lokalt bygglov” gäller om du bor i bostadsrätt. Då krävs normalt bostadsrättsföreningens styrelses godkännande innan du får göra vissa ingrepp i lägenheten. Läs gärna i föreningens stadgar vad som gäller.

Hobbysnickare
Planera noga innan du börjar renovera

Anlita hantverkare eller göra jobbet själv

Anlita hantverkare

 • Var noga med att hantverkarna är behöriga, har företagsförsäkring med ansvarsskydd och F-skattsedel, annars riskerar du att få nedsatt ersättning om något händer.
 • Var också noga med att skriva ett avtal om vad som ska göras, när arbetet ska påbörjas och avslutas och hur mycket det ska kosta.
 • Läs gärna vår checklista när du ska anlita hantverkare​ innan du börjar.
 • Konsumentverket har en utmärkt broschyr om allt du behöver tänka på när du ska anlita hantverkare.

Göra jobbet själv

Om du hellre gör jobbet själv måste du göra jobbet fackmannamässigt, enligt gällande byggnorm. Det finns alltså inget utrymme för egna innovativa lösningar – hur bra de än är – om de inte är gjorda som om en yrkesman gjort dem enligt reglerna.

Tänk på att jobb som rör el och vvs alltid måste utföras av fackman. Om en skada inträffar där jobbet inte är ”utfört fackmannamässigt” finns risk att du inte får ersättning. Så var noga när du följer instruktioner och ritningar.

Vilka elarbeten får du göra själv?

Alla elarbeten kräver kunskap och att du är försiktig. Det mesta måste göras av en behörig elinstallatör. Om du har kunskap finns det några enklare arbeten som du får göra själv.

En felaktig hantering av el kan leda till brand och andra skador så om du är det minsta osäker – lämna över jobbet till en behörig elinstallatör.  

Detta får du göra själv

 • Byta trasig säkring (propp) och återställa automatsäkring om den löst ut. Tänk på att om säkringen går igen är det något som är fel. Kontakta elinstallatör om du inte hittar felet. 
 • Reparera och byta ut delar i trasig skarvsladd och apparatsladdar. Du får inte laga en sladd som gått av eller skadad isolering, men du kan kapa av den trasiga delen. 
 • Byta fast installerad strömbrytare och vägguttag (högst 16 A)
 • Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer om de inte är i ett våtutrymme.

Detta måste göras av elinstallatör

 • Installering av golvvärme och värmekabel.
 • Byte av ojordat vägguttag mot ett jordat.
 • Byte av vanlig strömbrytare mot dimmer.
 • Förläggning av kabel i marken.
 • Utförande av fast installation. 

Källa: Boverket

Har du byggt om eller byggt nytt?

För att du ska få rätt ersättning om bostaden skadas är det viktigt att vi får veta vilka förändringar du gjort.

 • Om du ska bygga ut huset eller göra om ett förrådsutrymme till toalett kontaktar du oss innan du börjar bygga om. Detta för att försäkringen ska gälla även under byggnadstiden. 
 • Vid bygge av uterum, växthus, en friggebod eller annan byggnad på tomten ringer du oss så att du får rätt försäkring för det du bygger.
 • För pool och annat utomhusbad rekommenderar vi Stor Villaförsäkring för att du ska kunna få ersättning för skador på poolen. 

Senast uppdaterad 5 maj 2021