Bra att tänka på när du ska renovera hemma

När planerna på ombyggnationen väl börjar ta form vill man bara komma igång så fort som möjligt. Men det lönar sig alltid att lägga lite extra tid på förberedelserna och läsa på ordentligt innan du sätter igång.

Detta bör du kolla innan du börjar renovera

Bygga om ditt eget hus

Innan du sätter igång behöver du kolla upp några saker. Exempelvis om bygglov behövs, om dina planerade ändringar påverkar ventilationen i huset och vilka väggar som är bärande. Om du vill måla om fasaden bör du kolla upp vad som gäller i din kommun. Ibland behövs bygglov för att få byta färg på fasaden.  

Bor du i ett hus som är byggnadsminnesmärkt är det inte säkert att du får göra vilka invändiga förändringar som helst. 

Man planerar sin renovering
Planera noga innan du börjar renovera.

Bygga om i din bostadsrätt – nya regler 2023

Den 1 januari 2023 skärptes reglerna för vad du får göra i en bostadsrätt. Numera behöver du ett uttryckligt tillstånd från bostadsrättens styrelse innan du börjar renovera. Det är inte bara vid ändringar av ledningar för vatten, avlopp, värme och bärande väggar. Nu gäller det även ventilations- och rökkanaler och sådant som berör brandskyddet, exempelvis en eldstad.

Du riskerar att förlora din bostadsrätt om du renoverar utan tillstånd. Så vi rekommenderar att du läser förenings stadgar och kontaktar styrelsen innan du sätter igång och renoverar.

Ska du anlita hantverkare eller göra jobbet själv?

Om du anlitar hantverkare

 • Var noga med att hantverkarna är behöriga, har företagsförsäkring med ansvarsskydd och F-skattsedel, annars riskerar du att få nedsatt ersättning om något händer.
 • Var också noga med att skriva ett avtal om vad som ska göras, när arbetet ska påbörjas och avslutas och hur mycket det ska kosta.
 • Läs gärna vår checklista när du ska anlita hantverkare​ innan du börjar.
 • Konsumentverket har en utmärkt broschyr om allt du behöver tänka på när du ska anlita hantverkare.

Om du gör jobbet själv

Om du hellre gör jobbet själv måste du göra jobbet fackmannamässigt, enligt gällande byggnorm. Det finns alltså inget utrymme för egna innovativa lösningar – hur bra de än är – om de inte är gjorda som om en yrkesman gjort dem enligt reglerna.

Tänk på att jobb som rör el och vvs alltid måste utföras av fackman. Om en skada inträffar där jobbet inte är ”utfört fackmannamässigt” finns risk att du inte får ersättning. Så var noga när du följer instruktioner och ritningar.

Vilka elarbeten får du göra själv?

Alla elarbeten kräver kunskap och att du är försiktig. Det mesta måste göras av en behörig elinstallatör. Om du har kunskap finns det några enklare arbeten som du får göra själv.

En felaktig hantering av el kan leda till brand och andra skador så om du är det minsta osäker – lämna över jobbet till en behörig elinstallatör.  

Detta får du göra själv

 • Byta trasig säkring (propp) och återställa automatsäkring om den löst ut. Tänk på att om säkringen går igen är det något som är fel. Kontakta elinstallatör om du inte hittar felet. 
 • Reparera och byta ut delar i trasig skarvsladd och apparatsladdar. Du får inte laga en sladd som gått av eller skadad isolering, men du kan kapa av den trasiga delen. 
 • Byta fast installerad strömbrytare och vägguttag (högst 16 A)
 • Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer om de inte är i ett våtutrymme.

Detta måste göras av elinstallatör

 • Installering av golvvärme och värmekabel.
 • Byte av ojordat vägguttag mot ett jordat.
 • Byte av vanlig strömbrytare mot dimmer.
 • Förläggning av kabel i marken.
 • Utförande av fast installation. 

Källa: Boverket

Tala om för oss att du byggt om eller byggt nytt

För att du ska få rätt ersättning om bostaden skadas är det viktigt att vi får veta vilka förändringar du gjort.

 • Om du ska bygga ut huset eller göra om ett förrådsutrymme till toalett kontaktar du oss innan du börjar bygga om. Detta för att försäkringen ska gälla även under byggnadstiden. 
 • Vid bygge av uterum, växthus, en friggebod eller annan byggnad på tomten ringer du oss så att du får rätt försäkring för det du bygger.
 • För pool och annat utomhusbad rekommenderar vi Stor Villaförsäkring för att du ska kunna få ersättning för skador på poolen. 

Senast uppdaterad 26 januari 2023