Renovera huset

Det finns olika skäl till varför hus ska renoveras. Du kanske har köpt ett hus i behov av renovering? Om du bott i huset ett tag kan det vara dags att renovera för att undvika främst vattenskador. Man kan ju även renovera för att man vill förnya och fräscha till sitt boende.

En av de viktigaste anledningarna till att renovera är att hålla fukt och vatten borta. Läckande tak, gamla badrum och dålig dränering kan orsaka stora fukt- och vattenskador.

Man fixar huset
Att underhålla huset minskar risken för skador.

För att slippa tråkiga fuktskador, problem med mögel och att behöva lägga pengar på att åtgärda skadorna är det en god idé att renovera huset i tid. 

✓ Håll koll på taket.

Ha bra dränering runt huset.

 Ta hand om fasaden.

 Renovera badrummet i tid. 

Behöver taket bytas eller lagas?

Det är viktigt att regelbundet se till att takpannorna ligger på plats och att de är hela. Efter en storm är det extra viktigt att kontrollera att alla takpannor ligger där de ska och att takplåten sitter på plats.

vitt trähus
Kontrollera taket regelbundet.

Bra isolering spar pengar

Saknas tillräcklig isolering drar du på dig onödigt stora uppvärmningskostnader. Ett enkelt sätt att se om taket är välisolerat är om frosten ligger kvar på taket. Om du ser fläckar där frosten tinat kan det vara tecken på att värme läcker ut via taket.

Takpannors livslängd

Livslängden på taket beror på vilket typ av takpannor du har. 

 • Tegeltakpannor ca 50 år
 • Betongpannor ca 40 år
 • Plåttak 40-50 år

Dränera om grunden

Dräneringen ska skydda husgrunden från grundvatten som stiger och från markvatten som kommer med regn och vid snösmältning. För att inte få in fukt i husgrunden är det viktigt att dräneringen fungerar.

Att dränera själv är både tungt, stort och man behöver veta hur man gör för att inte orsaka skador på huset. Exempelvis kan du få sättningsskador om du gräver ut för mycket samtidigt.

Om du vill hålla nere kostnaderna genom att utföra jobb själv kan du diskutera med entreprenören vilka moment du kan göra.

Misstänker du fukt?

Fukt i huset kan orsaka mögelskador. Om du har gråsuggor i huset kan det vara tecken på fukt. De lever av förmultnande växtdelar och trivs bäst i fukt och mörker i och kan föröka sig skrämmande snabbt i källare och suterrängvåningar.

 • Om det finns källare kan du låta en besiktningsman göra en fuktmätning av källarväggen.
 • Har huset krypgrund ska även den fuktmätas.
 • Står huset på en platta på mark är det förmodligen så pass nybyggt att det bör finnas en spolbrunn/rensbrunn där man ska rensa för att se till att det är ett flöde i dräneringsrören.​

Så gäller villaförsäkringen

 • Stor Villaförsäkring ingår utökat läckageskydd som innebär att du kan få ersättning med upp till 20 000 kronor om vatten oberäknat rinner in genom taket eller fasaden ovan mark. 
 • Vid en skada görs avdrag för ålder på skadade byggnadsdelar när vi betalar ut ersättning. Ju äldre byggnadsdelarna desto större avdrag. Med Stor Villaförsäkring blir avdraget aldrig större än 15 000 kronor sammanlagt. 
 • Hushållsmaskiner och installationer omfattas inte av den fördelen. 
 • Badrum vars ytskikt är äldre än 30 år ersätts inte alls.

Fasad och fönster

 • Om du har trähus behöver fasaden tvättas med jämna mellanrum. Hur ofta det ska göras beror på utomhusmiljön och färgens kvalitet. Har färgen börjat flagna är det dags att måla om. När du ska måla om kan du passa på att byta ut brädor om det behövs.
 • Gör du stora fasadarbeten är det bra att fundera på om fönstren behöver bytas, vilket ger en del samordningsvinster.​ Moderna fönster har bättre isoleringsförmåga och du minskar då uppvärmningskostnaderna.

Badrum

Det kan finnas flera skäl till att renovera badrummet. Ett nytt och fräscht badrum är trevligt, men det är också viktigt att renovera badrum i tid så att det inte uppstår vattenskador som kan bli riktigt kostsamma.

bilar bort kakel
Renovera badrummet för att undvika vattenskador.

Får du fuktläckage genom golv och väggarna kan du få stora skador på huset med skador på bjälklag och innerväggar. När det har gått så långt att fuktskadan blir synlig på ytskikten är det oftast långt framskridet. Därför är det bra att fuktskydda både badrum och tvättstuga i förebyggande syfte.​​

Läs mer om badrumsrenovering

Senast uppdaterad 24 juni 2020