Renovera huset

För att inte drunkna i ett kaos gäller det att planera, prioritera och påbörja renoveringen i rätt ordning.

Renovera i rätt ordning

 1. Börja med taket

  En läcka i taket kan förstöra en ny fasad.​ Kontrollera att taket är tätt. Kanske behöver det bytas ut helt eller bara lagas. Stuprör och hängrännor bör också ses över.​

 2. Gå vidare till grunden

  När du har kontrollerat att det är torrt och varmt om huvudet är nästa steg att se till att det är torrt om fötterna det vill säga att dräneringen fungerar. Finns det källare kan du låta en besiktningsman göra en fuktmätning av källarväggen. Har huset krypgrund ska även den fuktmätas. Står huset på en platta på mark är det förmodligen så pass nybyggt att det bör finnas en spolbrunn/rensbrunn där man ska rensa för att se till att det är ett flöde i dräneringsrören.​

 3. Nästa steg är fasad och fönster

  Se över den så att den är tät och välisolerad. Gör man stora fasadarbeten är det bra att fundera på om fönstren behöver bytas, vilket ger en del samordningsvinster.​

 4. Våtrum står på tur

  När du är nöjd med utsidan och går över på insidan är det klokt att börja med våtrum som badrum, kök och tvättstuga. Se till att våtrummen är fuktsäkrade och uppfyller de krav som ställs för att försäkringen ska gälla. Får du fuktläckage genom golv och väggarna kan du få stora skador på huset. Bjälklag och innerväggar kan skadas. När det har gått så långt att fuktskadan blir synlig på ytskikten är det oftast långt framskridet. Därför är det bra att fuktskydda alla våtrum i förebyggande syfte.​​

 5. Resterande invändiga arbeten

  Nu kan du övergå till finliret i övriga rum såsom golv och tapetsering. Tänk på att om du vill måla bakom ett element är det smidigast att måla där före elementen monteras. Resten av målningen kommer alltid sist.

Så gäller villaförsäkringen

Villaförsäkringen gäller under tiden huset byggs eller byggs om, med följande ändringar och kompletteringar.

 • Arbetsbodar och verktyg som skaffats för byggnadsarbetet är försäkrade.
 • Material som är avsett att ingå i byggnaden ingår i försäkringen.
 • Om verktyg och material blir stulet vid inbrott får du ersättning. 

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen gäller också för dig såsom byggherre och utövare av byggnadsarbete för egen räkning. Om den som hjälper dig med byggnadsarbetet inte utför arbetet som entreprenör eller som anställd omfattar ansvarsförsäkringen ditt ansvar som arbetsgivare.