Självrisker för fritidshusförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Vilken självrisk du har valt står i försäkringsbrevet, som du hittar på Mina sidor.

Grundsjälvrisk

  • 1 800 kronor

Du kan välja att ha en högre självrisk för att få ett lägre pris på försäkringen. För vissa typer av skador kan det vara en förhöjd självrisk eller en viss procent av skadebeloppet som gäller.

I ditt försäkringsbrev står det vilken grundsjälvrisk du valt. I försäkringsvillkoret står det i vilka situationer annan självrisk än grundsjälvrisken gäller.

Läckage (vattenskada)

  • 4 000 kronor. För badrum som är äldre än 20 år är självrisken 10 000 kronor.

Översvämning och markrörelser

  • ​Vid skada på byggnad och tomtmark är självrisken 4 000 kronor.

​​Rättsskydd

  • ​För rättsskydd är självrisken 20 % av kostnaden, men lägst den självrisk som i övrigt gäller för försäkringen.

Hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet

  • Vid skada orsakad av frysning är självrisken 10 % av skadekostnaden. Dock lägst 4 000 kronor och högst 10 000 kronor.

Skadedjur

  • ​Sanering av bostadsohyra och husbock gäller utan självrisk.