Självrisker för Fritidshusförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Grundsjälvrisk

1 500 kr

Du kan välja att ha en högre självrisk för att få ett lägre pris på försäkringen. För vissa typer av skador kan det vara en förhöjd självrisk eller en viss procent av skadebeloppet som gäller.

I ditt försäkringsbrev står det vilken grundsjälvrisk du valt. I försäkringsvillkoret står det i vilka situationer annan självrisk än grundsjälvrisken gäller.

Läckage (vattenskada)

3 000 kr. 

Översvämning och markrörelser

​Vid skada på byggnad och tomtmark är självrisken 3 000 kr.

​​Rättsskydd

​För rättsskydd är självrisken 25 % av kostnaden, men lägst den självrisk som i övrigt gäller för försäkringen.

Hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet

Vid skada orsakad av frysning är självrisken 3 000 kr.

Skadedjur

​Sanering av bostadsohyra och Husbock gäller utan självrisk.