Tips när du ska

Stänga fritidshuset för vintern

På vintern tillbringar du kanske inte lika mycket tid i stugan och risken att något händer ökar när huset står tomt.  Så här skyddar fritidshuset på vintern.

Brand- och vattenskador den största risken

Tjuvar är det som oroar stugägare mest, men verkligheten är en annan. Det är brand- och vattenskador som är den största risken när stugan står tom och drabbar tusentals svenska fritidshus varje år.

Omkring hälften av skadorna inträffar mellan oktober och april, då många sommarstugor står tomma. Men med enkla medel kan du förebygga och förhindra att många av dessa skador uppstår.

Så undviker du skador på fritidshuset

Inomhus

 • Stäng av huvudvattenkranen och öppna alla vattenkranar. Då begränsas skadorna om rör eller annat skulle frysa sönder och orsaka läckage. Gör detta även om du har underhållsvärme i huset. 
 • Rensa golvbrunnar och vattenlås, och frost-skydda vattenlåsen i handfat, golvbrunnar och toaletter genom att hälla i rödsprit.  
 • Töm varmvattenberedaren som annars riskerar att frysa sönder.
 • Öppna luftventilerna för att säkra god luftcirkulation och motverka fukt- och mögelangrepp.
 • Om huset är vinterbonat eller isolerat – ställ in underhållsvärme på minst 10 grader.
 • Om huset är oisolerat rekommenderar vi att värme och el stängs av helt under vintern samt att du stänger av huvudvattenkranen.
 • Placera ut råttgift. Kom ihåg att lägga fram en tydlig påminnelse till dig själv och andra.
 • Häng undan madrasser, kuddar och täcken som möss och råttor gärna använder som bomaterial.
 • Dra ur alla elledningar från vägguttagen.
 • Bra brandskydd är viktigt även i stugan. Läs mer om brandsäkerhet.

Utomhus

 • Rensa hängrännor, annars finns risk för vattenskador på fasad och grund.
 • Täck över skorstenen för att undvika vattenskador inomhus. Men se till att luft kan cirkulera.
 • Placera avledningsrännor från stuprörens mynningar, för att leda bort regnvatten från huset.
 • Kontrollera att alla fönster och dörrar är stängda och låsta.
 • Stäng källarluckor och se till att det inte finns några andra öppningar som skadedjur kan ta sig igenom. Tänk på att en mus kan tränga sig in genom hål på 6-8 mm.

Skydda mot inbrott och stöld

 • Töm huset på värdesaker och stöldbegärliga föremål.
 • En båt som står uppställd på tomten är lätt att stjäla. Se till att den är försedd med godkänt lås.
 • Lås in båtmotor, räddningsbåt, elektronisk utrustning och andra lösa inventarier från båten. Läs mer om förvaring av båtmotor
 • Gå en sista runda i huset och kontrollera att du inte lämnat något som är stöldbegärligt. Be också gärna någon granne gå och se till huset då och då, om du själv inte har möjlighet. Detta gäller särskilt efter storm, kraftigt regn och vid ovanligt kallt väder. Och glöm inte att ge grannen ditt telefonnummer.

Anmäl skada

Här kan du anmäla din skada dygnet runt – snabbt och enkelt. Vi kontaktar dig senast nästkommande vardag.

Anmäl skada på if.se

Boka försäkringsgenomgång

Vill du ha hjälp med att gå igenom ditt försäkringsbehov och se över dina försäkringar?

Boka tid för genomgång

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om försäkringar. Du kan ringa, chatta eller mejla.

Kontakta kundservice