Får jag ersättning om butikslokalen måste radonsaneras?

Nej, det får man inte.

Avbrottsförsäkringen gäller endast under förutsättning att egendomsskadan omfattas av försäkringen. Om du t.ex. skulle få en brand- eller vattenskada i butiken, omfattar försäkringen både brand- och vattenskadan på din egendom (egendomsskadan) och den ekonomiska förlust (avbrottsskadan) du gör för att butiken behöver stängas under reparationstiden.

Om du eventuellt behöver stänga butiken pga. av att fastighetsägaren ska radonsanera fastigheten är det inte en åtgärd föranledd av en ersättningsbar egendomsskada. Det innebär att varken fastighetsägarens eller hyresgästernas försäkring omfattar egendomsskadan eller avbrottsförlusten. Det finns heller ingen möjlighet att försäkra sig mot en sådan händelse.