Får jag ersättning om butikslokalen måste radonsaneras?

Frågat av Johanna

Fråga:

Hej, jag har en butik som eventuellt kommer att radonsaneras av min hyresvärd någon gång under 2009. Jag har en företagssförsäkring inkl. avbrott. Vad gäller om jag måste stänga butiken under saneringen?

Svar:

Hej Johanna! Med några få undantag, som inte är aktuella i detta fall, gäller avbrottsförsäkringen endast under förutsättning att egendomsskadan omfattas av försäkringen. Om du t.ex. skulle få en brand- eller vattenskada i butiken, omfattar försäkringen både brand- och vattenskadan på din egendom (egendomsskadan) och den ekonomiska förlust (avbrottsskadan) du gör för att butiken behöver stängas under reparationstiden.

I ditt fall behöver du eventuellt stänga butiken pga. av att fastighetsägaren ska radonsanera fastigheten. En sådan sanering är ingen åtgärd föranledd av en ersättningsbar egendomsskada. Det innebär att varken fastighetsägarens eller hyresgästernas försäkring omfattar egendomsskadan eller avbrottsförlusten. Det finns heller ingen möjlighet att försäkra sig mot en sådan här händelse. Så mitt besked till dig måste tyvärr bli att du inte kan få betalt genom försäkringen för ett eventuellt avbrottet under saneringen.