Gäller försäkringen vid avbrott orsakat av terroristhot?

Det beror på vilken skada som skett.

​I vår avbrottsförsäkring finns ett skydd då Räddningstjänst eller Polismyndighet t ex vid ett terrorhot spärrar av område så att tillträde till verksamheten förhindras. Däremot är skada genom sprängning inte ersättningsbart så där får man försöka kräva skadeståndsersättning från företaget som genomfört sprängningen.