Hundförsäkring

med fast självrisk vid veterinärvård

Hundförsäkring

 

Hundförsäkringen är en trygghet för dig som har hunden som sällskap, brukshund eller för uppfödning. Hos oss kan du försäkra din valp när den blivit sex veckor.

Både din hund och plånbok behöver en försäkring som ersätter kostnader för veterinärvård om hunden blir sjuk eller skadad. Vi har två alternativ av hundförsäkring – Hundförsäkring och Stor Hundförsäkring. Båda ger ersättning för kostnader vid veterinärvård och du kan välja att ha livförsäkring för hunden. Välj Stor Hundförsäkring så får du ett högre maxbelopp – 60 000 kronor – för kostnader vid veterinärvård.

  • Fast självrisk

    ​Du har fast självrisk vid veterinärvård. Du väljer 2 500 kr eller 4 500 kr.​​​

  • Livförsäkring

    Välj försäkring med eller utan livförsäkring. Den finns i båda varianterna av hundförsäkring.

  • Snabb hjälp vid skada

    Du får snabb och bra hjälp om något händer. 80 % av våra kunder ger oss högsta betyg.

Jämför innehållet Stor Hund Hund
Veterinärvård

Ersätter kostnader för veterinärvård om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Försäkringen gäller livet ut. Ett kejsarsnitt ersätts, med undantag för vissa raser. Undantagna raser är: Bostonterrier, Chihuahua, fransk- och engelsk bulldog eller blandras där någon av ovanstående raser ingår. Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr per år. Från sju års ålder trappas ersättningsbeloppet ner med 3 000 kr per år.

Skada orsakad av rovdjur

Försäkringen gäller om din hund skadas av björn, varg, lo, järv eller örn. För skada orsakad av rovdjur betalar du ingen självrisk.

Livförsäkring

Om hunden dör eller måste avlivas får du ersättning med hela försäkringsbeloppet, oavsett om det beror på sjukdom, olycksfall, om den stjäls eller kommer bort. Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens slut det kalenderår hunden fyller 10 år. När hunden är 7 år sänks beloppet årligen med 20 %.

Utökat antal kejsarsnitt

Har du Stor Hundförsäkring ersätts två kejsarsnitt, med undantag för vissa raser. Undantagna raser är: Bostonterrier, Chihuahua, fransk- och engelsk bulldog eller blandras där någon av ovanstående raser ingår.

 
Utökat skydd vid veterinärvård

Stor Hundförsäkring ersätter kostnader för medicin och rehabilitering som veterinären ordinerar. Du får även ersättning för veterinärens eller dina egna resor till specialistveterinär om du får en remiss dit. Försäkringen ersätter kostnader för avlivning och omhändertagande av kroppen upp till 3 000 kr.

 
Förhöjt maxbelopp för kostnader vid veterinärvård

Med Stor Hundförsäkring höjs maxbeloppet för kostnader vid veterinärvård till 60 000 kr per år, om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Från sju års ålder trappas ersättningsbeloppet ner med 5 000 kr per år.

 

Tilläggsförsäkring

för dig som vill vara på den säkra sidan

Användbarhet

Har din hund en särskild egenskap, till exempel jakt-, bruks- eller avelsegenskap, får du ersättning med hela försäkringsbeloppet om hunden på grund av skada eller sjukdom förlorar den egenskapen. Du får 100 % av livförsäkringsbeloppet om du inte kan använda hunden i avel på grund ett officiellt hälsoprogram, under förutsättning att hälsoprogrammet har följts.​​

Vill du bara ha olycksfallsförsäkring?

Om du bara vill ha en olycksfallsförsäkring för din hund finns försäkringen Veterinärvård Olycksfall. Den gäller för kostnader vid behandling hos veterinär på grund av ett olycksfall, med upp till 30 000 kronor. Har du Veterinärvård Olycksfall görs ingen nedtrappning av ersättningsbeloppet efter sju års ålder. Ring oss på 0770-117 177 om du vill köpa Veterinärvård Olycksfall.

Personlig kontakt

Vill du ha en personlig kontakt med någon som är lika intresserad av hundar som du? Då kan du kontakta någon av våra ombud och få råd och hjälp. De är kunniga, har ett stort djurintresse och svarar på dina frågor på dagar, kvällar och helger.

Du som är uppfödare får hjälp med hundförsäkringen så att du kan känna dig trygg med att du är rätt försäkrad i alla lägen.

Kontaktuppgifter till våra ombud

Är du uppfödare?​

Du som If-uppfödare får många fina förmåner hos oss. Bland annat får du 20 % rabatt på dina hundförsäkringar, möjlighet att köpa flockförsäkring och valparna är försäkrade redan från födseln. Läs mer om fördelarna här​.Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Det är ingen självrisk för livförsäkringen och tilläggsförsäkringen Användbarhet.

Fast självrisk vid veterinärvård

Du väljer ett belopp – 2 500 kr eller 4 500 kr – som du själv betalar vid en skada. Du betalar beloppet en gång per behandlingsperiod. En behandlingsperiod är 100 dagar räknat från det första veterinärbesöket.

Rörlig självrisk ger lägre pris på försäkringen

Förutom det fasta självriskbelopp du har valt kan du välja till ytterligare en rörlig självrisk på 20 % av den totala skadekostnaden, efter det att det fasta självriskbeloppet är avdraget. Väljer du till en rörlig självrisk får du lägre pris på försäkringen.​

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Villkor och förköpsinformation

Frågor och svar

Vad gäller om en annan hund biter min hund?

Djurförsäkringen gäller om din hund blir skadad av en annan hund. I dessa fall är det dock djurägaren till den vållande hunden som ska stå för veterinärvårdskostnaderna. En hemförsäkring ersätter kostnader om du som djurägare blir skadeståndsskyldig för något din hund har orsakat.

Hundägare har strikt ansvar

Att vara hundägare innebär ett stort ansvar. Inte bara för hundens välmående, utan även för vad hunden gör. Med strikt ansvar menas att du som hundägare är ansvarig för allt din hund gör, om den skadar en människa eller en annan hund. Du kan bli skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till. Vi rekommenderar att du har en hemförsäkring där ansvarsförsäkring ingår. Då får du hjälp om du blir krävd på skadestånd för något din hund orsakat. ​​

Hur gör jag om min hund blir sjuk eller skadad?

De flesta kliniker och djursjukhus erbjuder direktreglering. Då betalar du din självrisk på plats hos veterinären och vi ordnar resten. Många djurkliniker tar ut en avgift för att direktreglera men denna service är kostnadsfri från vår sida. Därför går det också bra att betala djurets veterinärbesök själv och därefter ringa oss. I de flesta fall kan vi hantera ärendet direkt över telefon. Då slipper du direktregleringsavgift och väntetid på kliniken.

Gäller försäkringen för tänder och tandvård?

Om hunden får en tandfraktur orsakad av olycksfall eller yttre våld ersätts veterinärvårdskostnader för detta. Försäkringen gäller inte för tandstensborttagning eller borttagande av mjölktänder.

Kan jag få ersättning för medicinkostnader?

Mediciner som ges vid behandlingstillfället hos veterinären täcks i alla varianter av våra djurförsäkringar. I Stor Hundförsäkring får du även hjälp med kostnader för receptbelagda mediciner upp till maxtaket på veterinärvårdsförsäkringen.

Hur kan jag betala min försäkring?

Du kan välja att betala din försäkring helår, halvår eller månadsvis via autogiro. Välj e-faktura eller autogiro för smidigt och enkelt betalsätt utan fakturaavgift

Gäller djurförsäkringen utomlands?

Försäkringen gäller alltid inom Norden. Den gäller också under tillfällig vistelse eller resa i Europa i 45 dagar.

Hur får jag reda på mitt försäkringsnummer?

Du hittar försäkringsnumret på ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID, Mobilt BankID eller lösenord.

Finns det någon kennelförsäkring för uppfödare?

Om du har minst sju hundar kan du köpa vår Flockförsäkring. Välkommen att kontakta kundcenter på 0770-117 177 eller djur@if.se för mer information.

Tips och råd

Extra försäkringsskydd för hundägare

Om du har Stor hem- eller Stor Villaförsäkring hos oss får du extra försäkringsskydd som innehåller följande:

Avbeställningsskydd

Om du behöver ställa in en bokad och betald resa på grund av att din hund blir sjuk får du ersättning med vad resan kostat dig.

Ersättningsresa

Om du är på semester kan du få en ny resa om du behöver åka hem i förtid på grund av att din hund blir sjuk.

Inackorderingskostnader

Om du blir sjukskriven och inte kan ta hand om din hund ersätter vi kostnader för hundpensionat eller liknande.

Självriskbefrielse

Om du blir skadeståndsskyldig för att din hund har orsakat en skada som ersätts ur hemförsäkringen, betalar du ingen självrisk.​​​​​

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker