Hundägarens ansvar

Att vara hundägare innebär ett stort ansvar. Inte bara för hundens välmående, utan även för vad hunden gör.
Under sommarhalvåret är det extra viktigt att ha kontroll på sin hund.

Reglerna för hur hund ska hållas varierar från kommun till kommun. Som hundägare behöver du känna till vilka lagar som gäller där du bor. För att ta reda på vad som gäller i den kommun du bor i kan du kontakta kommunkontoret. 

1 mars-20 augusti är det extra viktigt att ha koll på din hund.

Var rädd om de vilda djuren

I jaktlagen och jaktförordningen finns det också regler för vad som gäller för hundar. Bland annat nämns det att hundar under tiden 1 mars till 20 augusti ska hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt.

Detta innebär inte att hunden behöver vara kopplad, utan det räcker att hunden står under en sådan lydnad som om den vore kopplad. Överträdelse av denna lag kan medföra böter. Som hundägare är det viktigt att veta att din hund aldrig får springa lös okontrollerat, oavsett hur bra lydnad du har på din hund.

På vissa platser råder totalt hundförbud

  • Lekplatser
  • Kyrkogårdar
  • Allmänna badplatser 
Kopplad hund
Ha gärna hunden kopplad – för säkerhet skull

– En av annan viktig anledning till att hålla hunden kopplad är att lösa hundar löper mycket större risk att skadas. Lösa hundar blir oftare påkörda och kan också skadas eller skada andra hundar i hundslagsmål, säger Jenny Stenberg, djurexpert på If.

Hundägare har strikt ansvar

Med strikt ansvar menas att du som hundägare är ansvarig för allt din hund gör, om den skadar en människa eller en annan hund. Du kan bli skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till.

Vi rekommenderar att du har en hemförsäkring där ansvarsförsäkring ingår. Då får du hjälp om du blir krävd på skadestånd för något din hund orsakat. ​​

Hunden följer med till jobbet
Hundägare har strikt ansvar

Senast uppdaterad 21 april 2020