Försäkring för hunduppfödare

Hundförsäkring för dig som föder upp hundar. Här försäkrar du din tik och valpkullen.

  • Dolda fel-försäkring gratis

    Dolda fel-försäkring för hela kullen utan kostnad för dig som är If-uppfödare.

  • Uppfödarrabatt

    Har du en dolda fel-försäkring hos oss vartannat år får du 20 % uppfödarrabatt.

  • Förmånlig användbarhet

    Om hunden förlorar sin avelsduglighet får du 100 % av livförsäkringsbeloppet.

Uppfödarrabatt och andra fördelar

✓ Du får 20 % uppfödarrabatt om du har dolda fel-försäkring hos oss vartannat år.

Du får dolda fel-försäkringen utan kostnad.

 Du får tre kostnadsfria besök per år. 

✓ Tjänsten Mina sidor ger dig full koll på dina försäkringar, betalningar och eventuella skador.

Dolda fel-försäkring

Hundförsäkringens innehåll

Jämför innehållet Stor+ Hund 
Stor Hund Hund
Veterinärvård

Försäkringen gäller hela hundens liv och ersätter veterinärvårdskostnader om hunden blir sjuk eller skadad.

Upp till 90 000 kr Upp till 60 000 kr Upp till 30 000 kr
Livförsäkring

Livförsäkring går att välja till alla våra hundförsäkringar. Du kan också välja att inte ha någon livförsäkring alls för din hund.

Livförsäkringen betalas ut om hunden dör eller måste avlivas på grund av olycksfall eller sjukdom. Den gäller också om hunden stjäls eller kommer bort. Försäkringsbeloppet sänks med 20 % varje år från sju års ålder och upphör helt vid 10 års ålder.

Livförsäkringen gäller utan självrisk.

Valbar Valbar
Valbar
Dolda fel

Försäkringen ersätter veterinärvårdskostnader för dolda och medfödda fel. Om du har valt livförsäkring gäller försäkringen även om hunden måste avlivas på grund av ett dolt fel.

Om hunden försäkras hos oss efter 120 dagars ålder gäller försäkringen för dolda fel efter 12 månader.

checkmark checkmark checkmark
Videosamtal med veterinär

Vi bjuder på tre videosamtal per år hos den digitala veterinären FirstVet.
Läs mer om FirstVet.

checkmark checkmark checkmark
Magnetkameraundersökning

Ersättning för undersökning  och behandling med CT (Computed tomography), magnetkameraundersökning (MRI), scintigrafi och elektrodiagnostik.

Högsta ersättning är:
- 10 000 kr i Hundförsäkring
- 15 000 kr i Stor Hundförsäkring och Stor+ Hundförsäkring.

checkmark checkmark checkmark
Kejsarsnitt

Vi ersätter kostnaden för förlossning med kejsarsnitt.

- Hundförsäkring gäller för ett kejsarsnitt
- Stor Hundförsäkring och Stor+ Hundförsäkring gäller för två kejsarsnitt.

För bostonterrier, chihuahua, fransk och engelsk bulldog och blandras där någon av dessa raser ingår ersätts kejsarsnitt endast om tiken har fött en eller flera kullar tidigare och samtliga kullar fötts genom normalförlossning.

Vid andra kejsarsnittet gäller dubbel fast självrisk, se fullständiga villkor för hundförsäkring.

checkmark checkmark checkmark
Veterinärvård för valpar

Om du har din tik försäkrad ingår veterinärvård för valpar under tiden du äger dem. Försäkringen gäller för valpar som blivit en dag gammal men inte uppnått 120 dagars ålder.

Högsta ersättning är 8 000 kr per valp.

checkmark checkmark checkmark
Livförsäkring för valpar

Om du har en livförsäkring för din tik ingår en livförsäkring även för valparna om hon får en kull. Gäller för valpar som uppnått 35 men inte 120 dagars ålder och som du fortfarande äger.

Högsta ersättning är 8 000 kr per valp, dock högst mammans livförsäkringsbelopp.

checkmark checkmark checkmark
Avlivning

Kostnader för avlivning och omhändertagande av djurkroppen.

Högsta ersättning är: 
- 2 000 kr i Hundförsäkring
- 3 000 kr i Stor Hundförsäkring och Stor+ Hundförsäkring.

checkmark checkmark checkmark
Skada orsakad av rovdjur

Försäkringen gäller för skador som orsakats av björn, varg, lo, järv eller örn. Du betalar ingen självrisk om din hund skadas av ett rovdjur. Om en jakthund skadas av ett vildsvin betalar du ingen självrisk om hunden bar skyddsväst.

checkmark checkmark checkmark
Medicin


Du får hjälp med kostnader för receptbelagda mediciner med upp till 6 000 kr per år. 

checkmark checkmark
Rehabilitering

Om hunden råkar ut för en akut skada ersätter vi kostnader för rehabilitering som den behandlande veterinären ordinerar.

Högsta ersättning är 6 000 kr per år.

checkmark checkmark
Resor

Ersättning med 3 000 kr per år för veterinärens resor eller dina egna resor till specialistveterinär om du fått en remiss. 

checkmark checkmark

För dig som vill veta lite mer