Försäkring för hunduppfödare

För alla dina hundar och valpar.

  • 20 % uppfödarrabatt på alla dina hundförsäkringar.
  • Ytterligare 20 % rabatt första året för valpar.
  • 3 besök hos FirstVet utan extra kostnad
Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.
Är din hund sjuk eller skadad?

Försäkra valparna från 5 veckor

Valpar är aktiva och busiga, och en olycka händer så lätt. Därför erbjuder vi möjligheten att teckna individuella försäkringar för valparna redan från 5 veckor. 

När det blir dags för en valp att flytta till sitt nya hem avslutar du försäkringen, och du betalar bara för den tid valpen bott hos dig. Den nya ägaren kan även enkelt ta över din försäkring. 

Hundförsäkringens innehåll

Jämför innehållet Stor+ Hund Stor Hund Hund

Försäkringen gäller hela hundens liv och ersätter veterinärvårdskostnader om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall och skadar sig.

120 000 kr/år 60 000 kr/år 30 000 kr/år

Livförsäkring går att välja till alla våra hundförsäkringar. Du kan också välja att inte ha någon livförsäkring alls för din hund.

Livförsäkringen betalas ut om hunden dör eller måste avlivas på grund av olycksfall eller sjukdom. Den gäller också om hunden stjäls eller kommer bort. Försäkringsbeloppet sänks med 20 % varje år från sju års ålder och upphör helt vid 10 års ålder.

Du väljer livförsäkringsbelopp baserat på inköpskostnaden eller marknadsvärdet för din hund. Livförsäkringsbeloppet kan också höjas om hunden meriteras. För att livförsäkring ska gälla vid avlivning krävs ett veterinärintyg.

Livförsäkringen gäller utan självrisk.

Valfri Valfri Valfri

Försäkringen ersätter veterinärvårdskostnader för dolda fel. Om du har valt livförsäkring gäller försäkringen även om hunden måste avlivas på grund av ett dolt fel.

Om hunden försäkras hos oss efter 120 dagars ålder gäller försäkringen för dolda fel efter 12 månader.

Ja
Ja Ja

Djurens vårdguide ger vägledning när ditt djur är sjukt eller skadat. Om veterinärvård behövs bjuder vi på 3 videosamtal per år hos den digitala veterinären FirstVet.

Läs mer om Djurens vårdguide
Läs mer om FirstVet

Ja Ja Ja

Ersättning för undersökning  och behandling med CT (Computed tomography), magnetkameraundersökning (MRI), scintigrafi och elektrodiagnostik.

Ja, upp till 120 000 kr Ja, upp till 15 000 kr Ja, upp till 10 000 kr

Vi ersätter kostnaden för förlossning med kejsarsnitt.

För bostonterrier, chihuahua, fransk och engelsk bulldog och blandras där någon av dessa raser ingår ersätts kejsarsnitt endast om tiken har fött en eller flera kullar tidigare och samtliga kullar fötts genom normalförlossning.

Vid andra kejsarsnittet gäller dubbel fast självrisk, se fullständiga villkor för hundförsäkring (PDF).

Ja, två kejsarsnitt ingår Ja, två kejsarsnitt ingår Ja, ett kejsarsnitt ingår

Om du har din tik försäkrad ingår veterinärvård för valpar under tiden du äger dem. Försäkringen gäller för valpar som blivit en dag gammal men inte uppnått 120 dagars ålder.

Högsta ersättning är 8 000 kronor per valp.

Ja Ja Ja

Om du har en livförsäkring för din tik ingår en livförsäkring även för valparna om hon får en kull. Gäller för valpar som uppnått 35 men inte 120 dagars ålder och som du fortfarande äger.

Högsta ersättning är 8 000 kronor per valp, dock högst mammans livförsäkringsbelopp.

Ja
Ja Ja

Om det värsta skulle hända och din hund måste avlivas på grund av en skada eller sjukdom. Kostnader för avlivning och omhändertagande av djurkroppen.

Ja, upp till 1 500 kr Ja, upp till 1 500 kr Ja, upp till  1 500 kr


Du får hjälp med kostnader för receptbelagda mediciner. 

Ja, upp till 120 000 kr Ja, upp till 6 000 kr -

Om hunden råkar ut för en akut skada ersätter vi kostnader för rehabilitering som den behandlande veterinären ordinerar.

Ja, upp till 12 000 kr
Ja, upp till 6 000 kr -

Om du som ägare drabbas av en sjukdom eller skada och inte kan ta hand om hunden ersätts kostnader för hundpensionat. Du kan få ersättning från det tredje dygnet och högsta ersättning är 6 000 kr per år.

Ja Ja
-

Ersättning med 3 000 kr per år för veterinärens resor eller dina egna resor till specialistveterinär om du fått en remiss.

Ja
Ja
-

För dig som vill veta mer

Senast uppdaterad den 3 maj 2021