1. Studentförsäkring

För 75 kronor per månad får du en hemförsäkring som gäller för dig och dina saker som du äger, hyr eller lånar upp till ett värde av 1 500 000 kronor.

Studentförsäkringen är en prisvärd paketlösning för dig som medlem i Sveriges Ingenjörer och studerar. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Genom studentförsäkring kan du få ersättning om dina saker stjäls vid inbrott eller förstörs i en brand. Om din bostad blir obrukbar på grund av vatten- eller brandskada hjälper vi dig med ersättningsbostad. Det ingår också ett personligt skydd som hjälper dig om du blir sjuk på resan, hamnar i rättstvist, krävd på skadestånd eller utsatt för rån eller överfall. Otursförsäkring ingår.


Försäkringens innehåll Studentförsäkring
Ansvar och rättsskydd

Blir du krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kr. Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader – upp till 200 000 kr. Rättsskyddet gäller inte för brottmål och tvister som har samband med skilsmässa.

Din egendom i bostaden

Du får ersättning om dina saker skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 1 500 000 kr

Egendom på annan plats

Försäkringen gäller för saker som du har med dig utanför bostaden, till exempel på resa, på arbetet eller i skolan. Var extra försiktig med stöldbegärliga saker för att försäkringen ska gälla fullt ut – som pengar, smycken och elektronik. Högsta ersättningsbelopp är 50 000 kr

Egendom i annan lokal

Saker du förvarar på annat ställe än i bostaden, till exempel i fritidshuset, har samma skydd som i bostaden, men högsta ersättningsbelopp är 50 000 kr

Krishantering

Försäkringen ersätter kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. Upp till 10 behandlingar av legitimerad psykolog ersätts – per försäkrad och skada

Reseskydd

För privat resa planerad att vara i mer än två dygn, gäller reseskyddet i hela världen under 45 dagar från avresedatum. Försäkringen gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Ansvarsskydd, överfallsskydd och rättsskydd gäller också på resan.

Överfallsskydd

Om du skadas vid ett överfall eller annan brottslig personskada betalar vi det skadestånd du har rätt till om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala – upp till 1 000 000 kr.

När du flyttar

Du får ersättning med upp till hela försäkringsbeloppet om dina saker skadas eller försvinner under flytten mellan två bostäder.

Otur

Otursförsäkringen ersätter upp till 50 000 kr för dina saker om de skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd händelse.

​Id-stöld

​Du får hjälp med att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden.


extra för dig som medlem i Sveriges Ingenjörer

  • Fast pris på 75 kronor i månaden
  • Fast försäkringsbelopp för din egendom på 1 500 000 kr
  • I försäkringen ingår krishantering och otursförsäkring automatiskt
  • Gäller för alla som är skrivna och bokförda på samma adress


Tilläggsförsäkringar

​Bostadsrättsförsäkring

Du som äger en bostadsrätt behöver en hemförsäkring med tillägget Bostadsrätt för bästa försäkringsskydd. Försäkringen gäller då för skada på fast egendom som du enligt lag eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för, om skadan inte betalas av föreningens fastighetsförsäkring.

Specialförsäkring

Är en allriskförsäkring för ett specifikt föremål, som är extra värdefullt. De kan vara ett smycke, en tavla eller en cykel. Cykel ingår i hemförsäkringen upp till 15 000 kronor – inklusive alla tillbehör. Är cykeln värd mer än så behöver du en Specialförsäkring för cykeln.

Om det specialförsäkrade föremålet skadas vid en plötslig och oförutsedd yttre händelse gäller försäkringen upp till det beloppet som du har försäkrat det för. Kontakta oss​ för att köpa en Specialförsäkring.​

​Småbåt

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst sex meter långt och två meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Utrustning som normal behövs på båten ingår. Täckningsmaterial, stöttningsmaterial och pallningsmaterial ingår till ett värde av 4 000 kronor. Kontakta oss om du vill försäkra en liten båt med tillägget Småbåt.

Villkor och förköpsinformation

Studentförsäkringen för Sveriges Ingenjörer har samma omfattning och villkor som Hemförsäkring Extra.
  1. Studentförsäkring