Varför barnförsäkring?

Här hittar du några svar på varför det är viktigt att försäkra sitt barn och vad du ska tänka på när du jämför barnförsäkringar.

Att välja rätt barnförsäkring

Att det kan kännas lite knepigt att välja barnförsäkring beror förmodligen på att du känner dig osäker på vad som är viktigt att ta ställning till. Svenska barn har en försäkring genom förskola och skola, men ofta gäller det skyddet bara för olycksfall och bara under skoltid eller på väg till och från skolan eller förskolan. Vi rekommenderar därför att du väljer en barnförsäkring som gäller för både sjukdom och olycksfall och som gäller dygnet runt. Då är barnet försäkrat även på fritiden.

​När du jämför barnförsäkringar

Fokusera på dessa punkter när du jämför barnförsäkringar:

  • Se till att försäkringen gäller för både sjukdom och olycksfall.
  • Försäkringen ska gälla dygnet runt.
  • Både medicinsk invaliditet (bestående skada) och ekonomisk invaliditet (nedsatt arbetsförmåga) bör ingå i försäkringen.
  • Titta inte bara på priset, utan vad du faktiskt får för pengarna.

De stora beloppen

De stora ersättningsbeloppen barnförsäkringen ger för till exempel vårdkostnader, vissa diagnoser och framförallt bestående skada (medicinsk invaliditet) och nedsatt arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) är viktiga. Medicinsk invaliditet ger ersättning för funktionsnedsättning, bestående skada, och ekonomisk invaliditet ger en hjälp till barnet som inte kan jobba i framtiden, nedsatt arbetsförmåga. Det är mycket viktiga delar i barnets försäkringsskydd.

Har ni ärftliga sjukdomar i släkten?

En allvarlig sjukdom kan ingå i en barnförsäkring, men inte i en annan. Om ni har en ärftlig sjukdom i släkten kan det vara bra att ta hänsyn till detta när du väljer barnförsäkring, och kontrollera att den ingår.

Försäkra barnet så tidigt som möjligt

Försäkra ditt barn så tidigt som möjligt – gärna direkt efter födseln. Du kan få pris på barnförsäkring även innan barnet har fått de sista fyra siffrorna i sitt personnummer. Det enda vi behöver veta är barnets födelsedatum. Det finns inte någon barnförsäkring som ger ersättning för en sjukdom eller skada som visat sig innan försäkringen börjar gälla.

20 % rabatt innan barnet fyller ett år

Du får 20 procents rabatt på priset det första året om du köper barnförsäkringen innan barnet har fyllt ett år.