Varför barnförsäkring?

Att det kan kännas lite knepigt att välja barnförsäkring beror förmodligen på att du känner dig osäker på vad som är viktigt att ta ställning till. Här hittar du några svar på varför det är viktigt att försäkra sitt barn och vad du ska tänka på när du jämför barnförsäkringar.

4 viktiga punkter att kika på

Titta inte bara på priset, utan vad du faktiskt får för pengarna. Fokusera på dessa punkter när du jämför barnförsäkringar:

  1. Se till att försäkringen gäller för både sjukdom och olycksfall.
  2. Försäkringen ska gälla dygnet runt.
  3. Både medicinsk invaliditet (bestående skada) och ekonomisk invaliditet (nedsatt arbetsförmåga) bör ingå i försäkringen.
  4. Vilka försäkringsbelopp kan du välja för bestånde skada och nedsatt arbetsförmåga?

De viktiga beloppen

Hur stora ersättningsbelopp försäkringsbolagen betalar ut för olika händelser är viktigt att ha koll på när du jämför barnförsäkringar.

Exempel på ersättningsbelopp som är viktiga att titta närmare på är:

  • Vårdersättning och periodisk sjukersättning.
  • Ersättning för vissa diagnoser.
  • Bestående skada (medicinsk invaliditet)
  • Nedsatt arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)

Medicinsk invaliditet ger ersättning för funktionsnedsättning, bestående skada, och ekonomisk invaliditet ger en hjälp till barnet som inte kan jobba i framtiden, nedsatt arbetsförmåga. Det är mycket viktiga delar i barnets försäkringsskydd.

Finns det ärftliga sjukdomar i släkten?

Att få ersättning för en allvarlig sjukdom kan ingå i en barnförsäkring, men inte i en annan. Om det finns en ärftlig sjukdom i släkten kan det vara bra att ta hänsyn till detta när du väljer barnförsäkring, och kontrollera att den ingår i den barnförsäkring du väljer. 

Försäkra barnet så tidigt som möjligt

20 % rabatt innan barnet fyller ett år

Du får denna rabatt det första året om du köper barnförsäkringen innan barnet har fyllt ett år.

Försäkra gärna ditt barn direkt efter födseln. Det är bra att göra det eftersom ingen barnförsäkring ger ersättning för en sjukdom eller skada som visat sig innan försäkringen börjar gälla.

Du kan få pris på barnförsäkring även innan barnet har fått de sista fyra siffrorna i sitt personnummer. Det enda vi behöver veta är barnets födelsedatum. 

Nyfött barn
Försäkra ditt barn så tidigt som möjligt efter födseln.