När du väljer barnförsäkring

tips om vad du ska tänka på

Känns det här med barnförsäkring lite knepigt? Vad är viktigt, och varför är barnförsäkring så bra att ha? Vi reder ut begreppen.

Att välja rätt barnförsäkring

Att det kan kännas lite knepigt att välja barnförsäkring beror förmodligen på att du känner dig osäker på vad som är viktigt att ta ställning till. Svenska barn har en försäkring genom förskola och skola, men ofta gäller det skyddet bara för olycksfall och bara under skoltid eller på väg till och från skolan eller förskolan. Vi rekommenderar därför att du väljer en barnförsäkring som gäller för både sjukdom och olycksfall och som gäller dygnet runt. Då är barnet försäkrat även på fritiden.

​När du jämför barnförsäkringar

Fokusera på dessa punkter när du jämför barnförsäkringar:

  • Se till att försäkringen gäller för både sjukdom och olycksfall.
  • Försäkringen ska gälla dygnet runt.
  • Både medicinsk invaliditet (bestående skada) och ekonomisk invaliditet (nedsatt arbetsförmåga) bör ingå i försäkringen.
  • Titta inte bara på priset, utan vad du faktiskt får för pengarna.

De stora beloppen

De stora ersättningsbeloppen barnförsäkringen ger för till exempel vårdkostnader, vissa diagnoser och framförallt bestående skada (medicinsk invaliditet) och nedsatt arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) är viktiga. Medicinsk invaliditet ger ersättning för funktionsnedsättning, bestående skada, och ekonomisk invaliditet ger en hjälp till barnet som inte kan jobba i framtiden, nedsatt arbetsförmåga. Det är mycket viktiga delar i barnets försäkringsskydd.

Har ni ärftliga sjukdomar i släkten?

En allvarlig sjukdom kan ingå i en barnförsäkring, men inte i en annan. Om ni har en ärftlig sjukdom i släkten kan det vara bra att ta hänsyn till detta när du väljer barnförsäkring, och kontrollera att den ingår.

Försäkra barnet så tidigt som möjligt

Försäkra ditt barn så tidigt som möjligt – gärna direkt efter födseln. Du kan få pris på barnförsäkring även innan barnet har fått de sista fyra siffrorna i sitt personnummer. Det enda vi behöver veta är barnets födelsedatum. Det finns inte någon barnförsäkring som ger ersättning för en sjukdom eller skada som visat sig innan försäkringen börjar gälla.

20 % rabatt innan barnet fyller ett år

Du får 20 procents rabatt på priset det första året om du köper barnförsäkringen innan barnet har fyllt ett år.

Hälsodeklaration

Hälsodeklarationen är viktig

När du ansöker om barnförsäkring får du svara på frågor om barnets hälsa. Var noggrann när du fyller i uppgifterna, eftersom ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan innebära att barnförsäkringen inte gäller.

Att hälsodeklarationen är korrekt ifylld gör att vi kan ge barnet det bästa möjliga försäkringsskyddet till rätt pris. 

Frågor och svar om hälsodeklarationen

Många barn oförsäkrade

Alla skolbarn i Sverige har en olycksfallsförsäkring via kommunen. Men det finns stora skillnader mellan innehållet i skolförsäkringen. I dag är det ca 18 procent av Sveriges kommuner som valt att inte försäkra skolbarnen på fritiden. Det innebär att många skolbarn saknar försäkringsskydd på kvällar, helger och lov.

– Oförsäkrade barn som drabbas av en olycka eller sjukdom och blir oförmögna att arbeta får leva med en låg ersättning resten av livet. Därför är det viktigt att komplettera med en privat barnförsäkring som gäller dygnet runt och ger ersättning vid Invaliditet orsakad av sjukdom och olycksfall, säger Stefan Ekwall, ansvarig för personförsäkringar på If.

Det visar sig att kommuner med sämre försäkringsvillkor också är sämre på att informera föräldrar om vad deras försäkring omfattar.

– Kontakta din kommun för att få information om vad skolförsäkringen omfattar. Kontrollera även försäkringsbeloppen, eftersom det har visat sig att ersättningen vid skada skiljer sig mellan olika kommuner, säger Stefan Ekwall.

Försäkra ditt barn

Försäkra ditt barn med en barnförsäkring som bryr sig om – dygnet runt.

Barnförsäkring

Mer om barn och försäkringar

Här hittar du andra sidor som kan vara intressanta för dig