Varför barnförsäkring

Det finns flera skäl till varför ditt barn ska ha en barnförsäkring. Ett är att du vill ge ditt barn hjälp och de bästa ekonomiska förutsättningarna om en sjukdom eller ett olycksfall leder till bestående skada. Ett annat är att klara familjens ekonomi när allt plötsligt ställs på ända då barnet blir allvarligt sjukt eller skadat. 

Att klara ekonomin när vardagen plötsligt ändras

När ett barn bli sjukt eller skadat ändras plötsligt vardagen. Ofta behöver den ena föräldern, ibland båda, gå ner i arbetstid under en kortare eller längre period för att vara vid barnets sida. Utöver oron för sitt barn kan man bli orolig för ekonomin då oväntade kostnader kan dyka upp. Det sista du behöver som förälder i en sådan situation är att oroa dig för att klara ekonomin. 

Barnförsäkringen underlättar

Om barnet blir inlagt på sjukhus får vårdnadshavaren 600 kronor per dag i ersättning för de dagar barnet är inlagt och övernattar på sjukhuset. Det bidraget är mycket uppskattat av föräldrarna som då slipper tänka på att laga middag och kan istället hämta mat eller äta på restaurang. De kan även unna sig och barnet något extra som godis, tidningar och leksaker under tiden på sjukhuset.

Exempel på andra kostnader vi ersätter:

 • Taxiutlägg
 • Restaurangbesök
 • Kvalsterskydd vid allergier
 • Kompresser
 • Värktabletter vid fraktur
 • Psykologhjälp i form av krishjälp vid trauman, till exempel att barnet behöver prata med någon efter en olycka. 

Ersättning vid allvarliga händelser

Diabetes typ 1 bland barn blir allt vanligare och i dessa fall är det verkligen värdefullt att ha en barnförsäkring som ger familjen ekonomisk hjälp.

När läkare har konstaterat att barnet har diabetes 1 betalar vi ut 150 000 kronor till föräldrarna. Barnet får ersättning för bestående skada med 15 % av det valda försäkringsbeloppet. Det blir 300 000 kronor om du har valt det högsta försäkringsbeloppet.

När ett barn får diabetes typ 1 brukar det innebära att någon av föräldrarna behöver stanna hemma för att ta hand om barnet innan man har fått ordning på mat, insulinsprutor etc. Under den tid du som förälder får omvårdnadsbidrag, vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn, har du rätt att även få vårdersättning från barnförsäkringen. 

Jobba hemifrån med sjukt barn
Barnförsäkringen stöttar när du behöver vårda ditt barn.

Täcker mer än skolans försäkring

Barn som går på förskola eller i grundskolan får en olycksfallsförsäkring via kommunen. Det finns ändå behov av en egen barnförsäkring eftersom den är mer omfattande än en olycksfallsförsäkring.

 • Kommunens olycksfallsförsäkring ger ingen hjälp om ditt barn får en allvarlig sjukdom.
 • Skolans försäkring gäller inte alltid på fritiden, vilket en individuell barnförsäkring gör.
 • Beloppen i skolans  olycksfallsförsäkring är inte valbara  och du kan inte påverka hur stor ersättning ditt barn kan få.

Fotbollsträning för barn
Skolans försäkring gäller vid olycksfall, men inte vid sjukdom.

Du kan få ersättning från fler försäkringar

Visste du att det går att få ersättning från två försäkringar? Om ditt barn har en egen barnförsäkring och en kommunal olycksfallsförsäkring går det att få ersättning från båda för sådant som inte är en kostnadsersättning. Ersättning för ärr är ett exempel på när barnet kan få ersättning både från den egna barnförsäkringen och från kommunens olycksfallsförsäkring.

4 viktiga punkter att tänka på

Vid val av barnförsäkring bör du jämföra innehållet och inte bara fokusera på priset. 

 1. Välj en försäkring som gäller både sjukdom och olycksfall.
 2. Den behöver gälla dygnet runt och under hela året.
 3. Att den gäller både för bestående skada (medicinsk invaliditet) och nedsatt arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)
 4. Beloppen du kan välja och gränser för när ersättningen betalas ut. 

Viktiga belopp att ha koll på

Exempel på ersättningsbelopp som är viktiga att titta närmare på:

 • Vårdersättning och periodisk sjukersättning.
 • Ersättning för vissa diagnoser.
 • Bestående skada (medicinsk invaliditet)
 • Nedsatt arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)

Ärftliga sjukdomar

Att få ersättning för en allvarlig sjukdom kan ingå i en barnförsäkring, men inte i en annan. Om det finns en ärftlig sjukdom i släkten kan det vara bra att ta hänsyn till detta när du väljer barnförsäkring, och kontrollera att den ingår i den barnförsäkring du väljer.

Därför försäkrar du barnet tidigt

Ingen försäkring gäller för en sjukdom eller skada som visat sig innan försäkringen  köptes. Därför är det klokt att köpa försäkringen åt ditt barn direkt efter födseln. 

Ju längre tid du väntar med att försäkra barnet desto större är risken att något händer där barnförsäkringen hade gjort skillnad både för dig som förälder och för barnet.

Nyfött barn
Försäkra barnet direkt efter födseln.