Så fungerar personförsäkringar

I Sverige behövs ingen särskild försäkring för att få vård. Därför kan det tyckas onödigt med privata personförsäkringar. Men de behövs! Känner du till hur personförsäkringar fungerar och på vilket sätt de kan hjälpa dig? 

De behövs livet ut, men vid olika tillfällen

Vi föds och vi dör. Däremellan lever vi livet och behovet av en försäkring varierar. En försäkring som gäller vid allvarliga sjukdomar och olycksfall kan göra skillnad oavsett om du är ett barn, ungdom eller vuxen. 

Om du lever tillsammans med någon eller har barn kan livförsäkring vara en klok investering. Den underlättar dina efterlevandes ekonomiska situation om du dör i förtid. Om du däremot lever själv finns det ingen anledning att skaffa en livförsäkring. 

Försäkringar utifrån din livssituation

3 olika försäkringsskydd

Offentlig försäkring

Socialförsäkringen är en offentlig försäkring som administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Den gäller för i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Socialförsäkringen ger ett grundläggande skydd och ekonomisk ersättning om du exempelvis blir sjuk eller stannar hemma från arbetet för att vårda sjukt barn.​

Som anställd skyddas du om det skulle ske en arbetsolycka på arbetet. Ersättningen kan då blir sjukpenning, en livränta eller ekonomisk hjälp för kostnader för t.ex. särskilda hjälpmedel. Även efterlevande kan få ersättning. en skada som har inträffat på väg till eller från arbetet.

Försäkring via arbetsgivaren

Du kan få ersättning från via både kollektivavtal som din arbetsgivare är ansluten till, men också genom frivilliga privata försäkringar som din arbetsgivare väljer att teckna extra. Detta värderas som en viktig och värdefull förmån bland anställda.​

Vi rekommenderar att du frågar arbetsgivaren om det finns kollektivavtal och andra försäkringar innan du tackar ja till en anställning, om det är något som känns viktigt för dig.

Privat försäkring

Om du vill ha ett bättre skydd än det samhället och eventuellt arbetsgivare ger kan du teckna privata personförsäkringar.​ Vid långvariga sjukskrivningar blir inkomstförlusten ofta så pass stor att det kan vara svårt att ha samma levnadsstandard som tidigare, trots att du omfattas av socialförsäkringen och är försäkrad genom din arbetsgivare.

En privat personförsäkring är ett komplement till samhällets skydd som ger dig extra trygghet om något skulle hända dig eller en någon i din familj.​

För barn och unga vuxna som inte kommit ut i arbetslivet är det extra viktigt att ha en privat barnförsäkring. Ersättningen man kan få från de sociala försäkringarna bygger på den inkomst man hade innan man blev sjuk eller skadad. Barn har ju ingen inkomst och studenter eller nyetablerade i arbetslivet har inte hunnit jobba upp en högre inkomst. Om man då blir sjuk eller skadad kan man bara få den lägsta ersättningen från socialförsäkringarna.

Så kan en personförsäkring hjälpa dig

I Sverige får vi vård när vi blir sjuka eller skadade. Vi behöver ingen försäkring för det. Det kanske är därför man inte tänker på att en personförsäkring kan behövas.

Samhällets skydd räcker inte alltid

Det skydd du får från offentliga socialförsäkringar är ofta inte tillräckligt för att du ska kunna ha samma levnadsstandard om du eller någon av dina familjemedlemmar drabbas av en allvarlig sjukdom, olycksfall eller skulle avlida.​ En egen personförsäkring är därför ett viktigt komplement till samhällets försäkringsskydd.

Exempel på vilken ersättning en privat försäkring kan ge

Patricia är en kvinna mitt i livet. Hon är gift, har två barn och bor i villa. Familjen reser utomlands ibland och lever ett aktivt liv. 

De har två bilar för att lösa vardagspusslet med barnens aktiviteter och de vuxnas fritidsintresse – Patricia tränar fotboll och maken löptränar ett par gånger i veckan. Patricia jobbar som projektledare och omfattas av förmåner genom sin arbetsgivare och av kollektivavtal.

Patricia får en stroke

En dag drabbas hon av en stroke (hjärninfarkt) och kan inte jobba under två år.

Kvinna vilar ut efter träningspass.
Personen på bilden har inget med historien att göra.

Trots att Patricia får ersättning genom socialförsäkringen, från sin arbetsgivare och genom det kollektivavtal hon omfattas av genom sin anställning, blir familjens ekonomi ändå lidande.

Räddningen är att Patricia har tecknat en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring. Patricia har valt försäkringsbelopp 1 500 000 kronor och det gäller både vid bestående skada och förlorad arbetsförmåga.

Så få du hjälp av offentliga socialförsäkringar

Om de privata personförsäkringarna

Relaterade sidor