Varför behövs personförsäkring?

De flesta försäkrar bilen och hemmet. Men många glömmer att det är lika viktigt att försäkra sig själv och familjen. En privat personförsäkring är ett viktigt komplement till det försäkringsskydd som samhället ger och det du kan omfattas av genom din arbetsgivare.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Därför behövs personförsäkring

Därför behövs personförsäkringar

Om du drabbas av arbetsoförmåga har du ett grundläggande skydd genom socialförsäkringen, som är en offentlig försäkring som staten ansvarar för. De flesta som arbetar har också ett kompletterande skydd via sin arbetsgivare. Men detta skydd är ofta inte tillräckligt för att du ska kunna ha samma levnadsstandard om du eller någon av dina familjemedlemmar drabbas av en allvarlig sjukdom, olycksfall eller skulle avlida. Med en privat personförsäkring får du ekonomisk ersättning som kan vara tryggt att ha i en tuff situation.

Olika behov beroende på livssituation

Vilken typ av privat personförsäkring du bör ha beror på var i livet du befinner dig. Behovet varierar och är som allra störst när du har hemmavarande barn eller har höga lånekostnader.

En olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring rekommenderas till alla. Tänk på att en olycksfallsförsäkring inte ger ersättning för sjukdomar, därför rekommenderar vi alltid en försäkring som gäller för både sjukdomar och olycksfall i första hand.

Vår barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring och Vuxenförsäkring 50+ gäller alla dygnet runt för både sjukdomar och olycksfall. 

Rekommenderade försäkringar Singel familj Senior
Sjuk- och olyckfallsförsäkring / Vuxenförsäkring 50+

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen gäller om du drabbas av sjukdom eller olycksfall och kan köpas när du är mellan 18-49 år. Försäkringen gäller tills du är 55 år, sen övergår den till Vuxen 50+.

Vuxenförsäkring 50+ omfattar olycksfall och vissa allvarliga sjukdomar och kan köpas när du är mellan 50-69 år.

checkmark checkmark
Barnförsäkring

Denna försäkring gäller dygnet runt för både sjukdomar och olycksfall fram till 25 år. Barnförsäkringen kan köpas direkt när barnet är fött och innan barnet fyllt 18 år. 

checkmark
Livförsäkring

Med denna försäkring får dina anhöriga ersättning om du skulle avlida. En försäkring som är extra värdefull om du har barn som behöver försörjning eller om du har bostadslån.

Livförsäkringen kan köpas innan du fyller 60 år.


checkmark 
Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller om du råkar ut för ett olycksfall och skadar dig.

Denna försäkring kan köpas innan du fyller 70 år. Om du är kund hos oss sedan tidigare kan du köpa olycksfallsförsäkringen innan du fyller 80 år.

checkmark
Försäkringsskydd

Olika försäkringsskydd


Offentlig försäkring

Socialförsäkringen är en offentlig försäkring som administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Den gäller för i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Socialförsäkringen ger ett grundläggande skydd om du exempelvis blir sjuk eller stannar hemma från arbetet för att vårda sjukt barn. 

Försäkring via jobbet

Du kan få ersättning från din arbetsgivare och genom kollektivavtal om du är sjukskriven längre än två veckor. Hur stor ersättning som betalas ut beror på om och vilka förmåner du omfattas av genom din anställning och om din arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal.

Privat försäkring

Om du vill ha ett bättre skydd än det samhället ger kan du teckna privata personförsäkringar. Vid långvariga sjukskrivningar blir inkomstförlusten ofta så pass stor att det kan vara svårt att ha samma levnadsstandard som tidigare, trots att du omfattas av socialförsäkringen och är försäkrad genom din arbetsgivare. Därför är en privat personförsäkring ett komplement till samhällets skydd som ger dig extra trygghet om något skulle hända dig eller en någon i din familj.

Exempel på ersättning från privat försäkring

Vår exempelperson Patricia är gift, har två barn, bor i villa, familjen har två bilar och åker utomlands en gång per år. Barnen har varsin aktivitet som de utövar två gånger i veckan. Själv spelar hon fotboll två gånger i veckan och hennes man tränar löpning ett par gånger i veckan. Hon jobbar som projektledare (tjänsteman), tjänar 35 000 kr i månaden och omfattas av förmåner genom sin arbetsgivare och av kollektivavtal.

Patricia drabbas av en stroke (hjärninfarkt) som innebär att hon inte kan arbeta under två år. Patricia får ersättning genom socialförsäkringen, från sin arbetsgivare och genom det kollektivavtal hon omfattas av genom sin anställning, men familjens ekonomi blir trots allt lidande. Räddningen är att Patricia har tecknat en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring. Patricia har valt försäkringsbelopp 1 500 000 kr för både bestående skada och förlorad arbetsförmåga.

Ersättningen från sjuk- och olycksfallsförsäkringen

 • Ekonomisk första hjälp – 50 000 kr som betalas ut direkt när diagnos är fastställd och säkerställd av läkare.
 • Patricias bestående skada (medicinsk invaliditet) fastställs till 50 %. Det innebär att hon får 1 500 000 kr via försäkringen för den bestående skada som hennes stroke medför. (50 % av valt försäkringsbelopp 1 500 000kr = 750 000 kr. Eftersom den bestående skadan uppgår till 30 % eller mer så betalas dubbel ersättning ut (750 000 x 2 = 1 500 000)).
 • Sjukhusvistelse med 100 kr per dag (max 365 dagar) och ersättning för kristerapi (upp till 10 behandlingstillfällen). 

Om Patricias stroke även skulle innebära att hon skulle få svårt att återgå till arbetslivet fullt ut skulle försäkringsmomentet ekonomisk invaliditet kunna bli aktuell. Om det visar sig att Patricias stroke innebär en bestående nedsättning av hennes arbetsförmåga med minst 50 % betalas 750 000 kr (50 % av valt försäkringsbelopp 1 500 000 kr = 750 000 kr) ut genom ersättningsmoment ekonomisk invaliditet (förlorad arbetsförmåga).

Utbetalning vid både medicinsk och ekonomisk invaliditet: 2 300 000 kr (50 000 + 1 500 000 + 750 000) samt ersättning för sjukhusvistelse och kristerapi.

Patricia använder en del av ersättningen som hon får genom sin sjuk- och olycksfallsförsäkring till att betala av boende- och billån, för att minska sina löpande kostnader. Resterande del har hon sparat för att täcka kommande inkomstförlust.

Du kan få ersättning från flera försäkringar

Om du har flera personförsäkringar, till exempel både privata försäkringar och via jobb eller skola, kan viss ersättning betalas ut från flera försäkringar. Anmäl därför alltid det som har hänt till alla personförsäkringar du har.

Så fungerar socialförsäkringen om du blir sjuk

Om du blir sjuk får du sjuklön från din arbetsgivare dag 2–14 motsvarande 80 % av din inkomst (första dagen är karensdag utan ersättning). Därefter har du möjlighet att få sjukpenning från Försäkringskassan under första året.

 • Första året är ersättningen 77,6 % av din sjukpenninggrundande inkomst, maximal ersättning som utbetalas är 23 216 kr per månad före skatt (baserat på en 30-dagarsmånad).
 • Om du är sjuk längre tid än ett år har du möjlighet att ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Ersättningen minskas då till 72,75 % av din sjukpenninggrundande inkomst.
 • Om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt och du troligen aldrig kommer att kunna återgå till heltidsarbete har du möjlighet att få sjukersättning. Om du beviljas hel sjukersättning får du ersättning motsvarande 64,7 % av din antagandeinkomst, maximal ersättning som utbetalas är 18 399 kr per månad före skatt.

Källa: Försäkringskassan

Så fungerar socialförsäkringen om ditt barn blir sjuk

 • Om ditt barn blir sjukt så kan du få tillfällig föräldrapenning för vård av barn.
 • Om ditt barn blir allvarligt sjukt kan du beviljas tillfällig föräldrapenning under ett obegränsat antal dagar. Ersättningen uppgår till 77,6 % av din sjukpenninggrundande inkomst.
 • Om ditt barn blir långvarigt sjuk och du måste stanna hemma från ditt arbete en längre tid kan du beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan. Högsta ersättning som kan betalas ut (helt vårdbidrag) är 9 479 kr per månad före skatt.

Källa: Försäkringskassan

Välj personförsäkring

Vi har personförsäkringar för dina behov. Här kan du läsa mer om vad de innehåller, se ditt pris och köpa direkt.

Läs mer och se ditt pris
händer skriver på tangentbord

Få koll på din ersättning

På Ersättningskollen kan du ta reda på hur mycket ersättning du får om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

Till ersättningskollen.se
Färgglada paraplyer

Rätt försäkrad på 15 minuter

Att bli rätt försäkrad är enkelt. Boka rådgivning så går vi igenom ditt försäkringsbehov.

Boka rådgivning
 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Personförsäkringar
 4. Därför behövs personförsäkring