Varför behövs personförsäkringar?

De flesta försäkrar bilen och hemmet. Men många glömmer att det är lika viktigt att försäkra sig själv och familjen. En privat personförsäkring är ett viktigt komplement till det försäkringsskydd som samhället ger och det du kan omfattas av genom din arbetsgivare.

Därför behövs personförsäkringar

Om du drabbas av arbetsoförmåga har du ett grundläggande skydd genom socialförsäkringen, som är en offentlig försäkring som staten ansvarar för. De flesta som arbetar har också ett kompletterande skydd via sin arbetsgivare.

Skyddet från offentliga och arbetsgivarens försäkringar är ofta inte tillräckligt för att du ska kunna ha samma levnadsstandard om du eller någon av dina familjemedlemmar drabbas av en allvarlig sjukdom, olycksfall eller skulle avlida. Med en privat personförsäkring får du ekonomisk ersättning som kan vara värdefull att få i en tuff situation.

Olika behov genom livet

Vilken typ av privat personförsäkring du bör ha beror på var i livet du befinner dig. Behovet varierar och är som allra störst när du har hemmavarande barn eller har höga lånekostnader.

 • En olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring rekommenderas till alla.
 • Tänk på att en olycksfallsförsäkring inte ger ersättning för sjukdomar, därför rekommenderar vi alltid en försäkring som gäller för både sjukdomar och olycksfall i första hand.
 • Vår barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring och Vuxenförsäkring 50+ gäller alla dygnet runt för både sjukdomar och olycksfall.
Rekommenderade försäkringar Singel Familj Senior

Sjuk- och olycksfallsförsäkring 
Gäller om du drabbas av en sjukdom eller ett olycksfall och kan köpas när du är mellan 18-49 år. Försäkringen gäller tills du är 55 år, sen övergår den till Vuxen 50+.

Vuxenförsäkring 50+
Gäller vid olycksfall och vissa allvarliga sjukdomar och kan köpas när du är mellan 50-69 år.

Olycksfallsförsäkring
Gäller om du råkar ut för ett olycksfall och skadar dig. Olycksfallsförsäkringen kan köpas innan du fyller 70 år. Om du är kund hos oss kan du köpa olycksfallsförsäkringen innan du fyller 80 år.

Ingår Ingår Ingår

Denna försäkring gäller dygnet runt för både sjukdomar och olycksfall fram till 25 år. Barnförsäkringen kan köpas direkt när barnet är fött och innan barnet fyllt 18 år. 

Ingår inte Ingår

Med denna försäkring får dina anhöriga ersättning om du skulle avlida. En försäkring som är extra värdefull om du har barn som behöver försörjning eller om du har bostadslån.

Livförsäkringen kan köpas innan du fyller 60 år.


Ingår Ingår inte

Tre olika försäkringsskydd

Offentlig försäkring

Socialförsäkringen är en offentlig försäkring som administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Den gäller för i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Socialförsäkringen ger ett grundläggande skydd om du exempelvis blir sjuk eller stannar hemma från arbetet för att vårda sjukt barn. 

Egenföretagare
Socialförsäkringen gäller för i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Försäkring via jobbet

Du kan få ersättning från din arbetsgivare och genom kollektivavtal om du är sjukskriven längre än två veckor.

Hur stor ersättning som betalas ut beror på om och vilka förmåner du omfattas av genom din anställning och om din arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal.

Privat försäkring

Om du vill ha ett bättre skydd än det samhället ger kan du teckna privata personförsäkringar.

Vid långvariga sjukskrivningar blir inkomstförlusten ofta så pass stor att det kan vara svårt att ha samma levnadsstandard som tidigare, trots att du omfattas av socialförsäkringen och är försäkrad genom din arbetsgivare. Därför är en privat personförsäkring ett komplement till samhällets skydd som ger dig extra trygghet om något skulle hända dig eller en någon i din familj.

För dig som vill veta lite mer

 • Familj

  Välj personförsäkring

  Vi har personförsäkringar för dina behov. Här kan du läsa mer om vad de innehåller, se ditt pris och köpa direkt.

  Läs mer och se ditt pris
 • Man kollar sin ersättning

  Få koll på din ersättning

  På Ersättningskollen kan du ta reda på hur mycket ersättning du får om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

  Till ersättningskollen.se
 • Ett par kopplar av i hängmattan

  Rätt försäkrad på 15 minuter

  Boka en tid för rådgivning så går vi tillsammans igenom ditt försäkringsbehov.

  Boka rådgivning