Varför behövs personförsäkringar?

En personförsäkring är ett komplement till det försäkringsskydd som samhället ger.​ Många försäkrar bilen, hemmet och företaget, men ibland tänker man inte på att försäkra sig själv och sin familj eller som företagare sin personal. 

Därför behöver du en personförsäkring

Skyddet från offentliga försäkringar är ofta inte tillräckligt för att du ska kunna ha samma levnadsstandard om du, en anställd eller någon av dina familjemedlemmar drabbas av en allvarlig sjukdom, olycksfall eller skulle avlida.​ En personförsäkring är därför ett viktigt komplement till samhällets försäkringsskydd.

En privat personförsäkring kan ge allt från ekonomisk ersättning till tillgång till snabb och professionell vård. Både inom mental- och fysisk hälsa.​ Även ett företag kan bli lidande om till exempel egenföretagaren eller en anställd blir sjukskriven under en längre tid. 

familj i soffa
En personförsäkring ger dig en tryggare ekonomisk situation om något skulle hända.

Vilka personförsäkringar behöver du?​

Vilken typ av försäkring du bör ha beror på var i livet du befinner dig.​

Som privatperson är behovet som allra störst när du har hemmavarande barn eller höga kostnader som skulle blir kritiska om du till exempel blev sjukskriven.

Som företagare är behovet stort om ditt företag skulle påverkas ekonomiskt om du som ägare eller någon anställd skulle bli långvarigt sjuk. Det kan också vara viktigt om du vill vara en attraktiv arbetsgivare då många anställda idag ser personförsäkringar som en viktig förmån.

För dig och familjen Vuxen Barn
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår inte Ingår
För företag och personal Personerna i företaget Ekonomin i företaget
Ingår Ingår
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår inte Ingår

Tre olika typer av försäkringsskydd

Mental ohälsa – vanligt problem vid sjukskrivningar

Oro, ångest, stress och depression

Det är lätt att glömma den mentala hälsan, som är minst lika viktig som den fysiska hälsan. Livet går upp och ner och oförutsedda händelser, stress och ångest påverkar människor varje dag i hur de mår.

Via en sjukvårdsförsäkring kan du få snabb och professionell hjälp när det behövs. Var uppmärksam på din och dina näras mentala hälsa. 

Kvinna tröstar deprimerad man
Livet går upp och ner och ibland behöver man professionell hjälp.

För dig som vill veta mer

Relaterade sidor