Så fungerar personförsäkringar

I Sverige behövs ingen särskild försäkring för att få vård. Därför kan det tyckas onödigt med privata personförsäkringar. Men de behövs! Känner du till hur personförsäkringar fungerar och på vilket sätt de kan hjälpa dig? 

De behövs livet ut, men vid olika tillfällen

Vi föds och vi dör. Däremellan lever vi livet och behovet av en försäkring varierar. En försäkring som gäller vid allvarliga sjukdomar och olycksfall kan göra skillnad oavsett om du är ett barn, ungdom eller vuxen. 

Om du lever tillsammans med någon eller har barn kan livförsäkring vara en klok investering. Den underlättar dina efterlevandes ekonomiska situation om du dör i förtid. Om du däremot lever själv finns det ingen anledning att skaffa en livförsäkring. 

Försäkringar utifrån din livssituation

3 olika försäkringsskydd

Så kan en personförsäkring hjälpa dig

Ibland händer det tyvärr att sjukdomar och olyckshändelser drabbar oss. Att få vård och hjälp är det viktigaste. Att ha en personförsäkring kan också vara till hjälp. Vi har skapat några berättelser för att visa hur försäkringar fungerar.

Här hittar du berättelserna

Samhällets skydd räcker inte alltid

Det skydd du får från offentliga socialförsäkringar är ofta inte tillräckligt för att du ska kunna ha samma levnadsstandard om du eller någon av dina familjemedlemmar drabbas av en allvarlig sjukdom, olycksfall eller skulle avlida.​ En egen personförsäkring är därför ett viktigt komplement till samhällets försäkringsskydd.

Så få du hjälp av offentliga socialförsäkringar

Om de privata personförsäkringarna

Relaterade sidor