Vad innebär fullvärdesförsäkring?

Fullvärdesförsäkring betyder att det inte finns något bestämt maxbelopp för vad som kan betalas för att återställa en byggnad efter en skada. Byggnaden är försäkrad till det värde den faktiskt har.

Hus som är fullvärdesförsäkrade återbyggs på befintlig grund om de blir skadade vid exempelvis en brand. Du kan få ersättning för sanering, reparation och återställande av de delar av huset som blivit skadade. Om hela huset brinner ner ersätter vi kostnaden för att bygga ett likvärdigt hus. 

När du har fullvärdesförsäkring finns det ingen beloppsgräns för vad det får kosta för att återställa huset. Men vid alla skador görs ett avdrag för byggnadsdelars ålder, ett så kallat åldersavdrag. Åldersavdrag görs både för byggnadsdelar och ytskikt. Byggnadsdelars ålder räknas från den tidpunkt den togs i bruk för första gången. För den som har ett renoverat hus blir åldersavdraget inte lika stort som för den som inte renoverat huset på flera år. 

Byggnader kan ha fast försäkringsbelopp

Ibland kan en byggnad vara försäkrad till ett visst försäkringsbelopp och då är det högsta belopp vi kan betala ut om byggnaden skadas. Försäkringsbelopp för byggnader kallas för förstariskbelopp. Ett förstariskbelopp kan aldrig vara högre än byggnadens marknadsvärde. 

Fullvärde för både villor och fritidshus

De flesta hus, även fritidshus, som vi försäkrar får fullvärdesförsäkring för huvudbyggnaderna på tomten. Det står i ditt försäkringsbrev om byggnaderna i din villaförsäkring eller fritidshusförsäkring är försäkrade till fullvärde eller till ett bestämt försäkringsbelopp (förstarisk).

På en och samma fastighet kan det finnas byggnader som är fullvärdesförsäkrade och byggnader som har ett fast försäkringsbelopp (förstarisk). 

Mer att läsa

Senast uppdaterad 21 april 2022