Fordonsskada utomlands

Om du råkar ut för en skada utomlands är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt.

Ring +46771655 655

Om olyckan är framme

Din bilförsäkring gäller även utomlands, men lite olika beroende på vilken omfattning du har och vilket land du är i.

Trafikförsäkringen gäller i alla länder som ingår i gröna kort-samarbetet. Om du har halv- eller helförsäkring gäller den i de länder som ingår i gröna kort-samarbetet med undantag för Tunisien och Marocko. Bilförsäkringen gäller inte alls i Kosovo och Iran.

Reparation i Sverige

Oftast hänvisar vi till att reparera skada på bilen i Sverige. Detta för att vi ska vara säkra på att det blir fackmannamässigt gjort och tryggt enligt de avtal och samarbeten vi har med verkstäderna.

Om du krockar

  • Ring polisen och be dem komma till platsen.
  • Fyll i en skadeanmälan och ta så mycket uppgifter som möjligt, fotografera gärna bilarna, platsen och de andra förarnas körkort och fråga vilket försäkringsbolag de har.
  • Om du och den andra föraren är överens om händelseförloppet kan ni skriva anmälan tillsammans, men underteckna inte om du inte är helt säker på vad det står eller om ni är oense om händelseförloppet.

Om bilen blir stulen, utsatt för inbrott eller skadegörelse

Anmäl inbrottet, stölden eller skadegörelsen till polisen på orten där brottet inträffade.