Anmäl försening på resa

Om du blivit försenad till avresan eller under resan kan du anmäla det här. Du behöver ha Stor Hem- eller Stor Villaförsäkring för att kunna få ersättning.

Anmäl försening

Försenad till avresan

Om du kommer för sent till en bokad och betald resa får du ersättning för nödvändiga och skäliga resekostnader för att komma ikapp.

  • Högsta ersättningsbelopp är 20 000 kronor per person.
  • Du betalar ingen självrisk. 

Förseningar under resan

  • Om du blir försenad på grund av att ditt flyg, tåg, buss eller båt inte går i tid kan du få 500 kronor i ersättning efter 6 timmars försening.
  • Du får ytterligare 500 kronor per 12:e timme utöver det.
  • Maxbeloppet är 5 000 kronor per person.
  • Be om ett intyg från researrangören eller transportföretaget.
  • Du betalar ingen självrisk vid förseningar.

När ditt flyg är försenat har du rätt till hjälp och stöd från flygbolaget. Kontakta ditt flygbolag för mer information.

Försening i samband med strejk

De flesta försäkringar har undantag för strejk gällande förseningsersättning, men om du har Stor Hem- eller Stor Villaförsäkring kan du få ersättning vid strejk.

Detta gäller vid strejk