När livet pågick för fullt

Patricia är en kvinna mitt i livet. Hon är gift, har två barn och bor i villa. Familjen reser utomlands ibland och lever ett aktivt liv. De har två bilar för att lösa vardagspusslet med barnens aktiviteter och de vuxnas fritidsintresse – Patricia tränar fotboll och maken löptränar ett par gånger i veckan. Patricia jobbar som projektledare och omfattas av förmåner genom sin arbetsgivare och av kollektivavtal.

En dag på jobbet föll Patricia ihop

Kvinna med arbetskamrater.

En dag på jobbet föll Patricia ihop. Kollegorna reagerade snabbt och ringde efter en ambulans. De befarade att hon fått en stroke (hjärninfarkt) och det visade sig vara sant. Stroken gjorde att Patricia inte kunde jobba under två år.

Trots att Patricia fick ersättning genom socialförsäkringen, från sin arbetsgivare och genom det kollektivavtal hon omfattas av genom sin anställning, blev familjens ekonomi ändå lidande.
Räddningen var att Patricia hade tecknat en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring. Patricia hade valt försäkringsbelopp 1 500 000 kronor och det gäller både vid bestående skada och förlorad arbetsförmåga.

Patricia kan få ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringen

  • I försäkringen ingår ekonomisk första hjälp – 50 000 kronor som betalas ut direkt när läkare fastställt och säkertställt diagnosen. 
  • Det fastställs att Patricia fått en bestående skada till 50 %. Det innebär att hon får 1 500 000 kronor via försäkringen. (medicinsk invaliditet) Hon får 50 % av det valda försäkringsbeloppet 1 500 000 kronor = 750 000 kronor. Eftersom den bestående skadan fastställdes vara mer än 30 % får hon dubbel ersättning 750 000 x 2 = 1 500 000 kronor.
  • Sjukhusvistelse ersätts med 200 kronor per dag (upp till 365 dagar.)
  • Kristerapi hos psykolog ersätts med upp till 10 behandlingstillfällen.

För att minska sina löpande kostnader använder Patricia en del av ersättningen som hon får genom sin sjuk- och olycksfallsförsäkring till att betala av boende- och billån. Resterande del har hon sparat för att täcka kommande inkomstförlust.

Om Patricias inte kan jobba fullt ut

Om stroken även skulle innebära att hon får svårt att återgå till arbetslivet fullt ut kan försäkringsmomentet förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) bli aktuellt. Om Patricia får en bestående nedsättning av sin arbetsförmåga med minst 50 % betalas 750 000 kronor ut (50 % av valt försäkringsbelopp 1 500 000 kronor = 750 000 kronor).

Totalt sett kan hon få 2 300 000 kronor (50 000 + 1 500 000 + 750 000) samt ersättning för sjukhusvistelse och kristerapi.

Kvinna pustar ut efter träningsrunda.

Denna berättelse har vi skapat baserat på vår erfarenhet och kunskap. Namnet är påhittat och personerna på bilderna har ingenting med berättelsen att göra. 

Relaterat innehåll