Skydda ditt

Barn i trafiken

Högre hastigheter leder till allvarligare olyckor. Ändå kör många av oss ändå för fort. Mest utsatta är barnen.

Skydda barn i trafiken

Barn är inte bara mindre till storleken, utan även mer ömtåliga och har andra proportioner än vuxna. Lär barnen vilka trafikregler som gäller och utrusta dem med rätt säkerhetsprodukter, det skyddar dem och ökar säkerheten i trafiken. 

Redo att vistas i trafiken

Du kan prata om trafikregler med barn redan i dagisåldern men det viktigaste är att börja öva i trafikfria miljöer. Promenera med de små och visa hur man gör. Föregå med gott exempel – även när inte ditt barn är med.

  • Släpp inte ut barn ensamma i trafiken för tidigt. 
  • Lär barnet att alltid använda gångbanor och övergångsställen när det finns.
  • Använd skyddsutrustning som hjälm, lyktor och reflexer när det skymmer eller är mörkt.

Barn på cykel

Många barn älskar att cykla. Här kan du läsa mer om hur du hjälper ditt barn att vara säker på cykeln

Barn i bilen

Barn är som sagt inte bara mindre till storleken, utan även mer ömtåliga och har andra proportioner än vuxna. Därför är det viktigt att de ha rätt sorts skydd när de färdas i bilen. 

Så sitter barn säkert i bilen

Varför personförsäkring?

De flesta försäkrar bilen och hemmet, men har du tänkt på att det är viktigt att även försäkra dig själv och familjen?

Läs om personförsäkringar

Möt världen tillsammans

Läs boken "Välkommen lilla du", med tips och råd för en tryggare och säkrare värld för ditt barn.

Boken om barnsäkerhet

Alla barn behöver försäkras

Försäkra den du älskar allra mest med en försäkring som bryr sig om. Gäller för både sjukdom och olycksfall. 

Barnförsäkring