Hoppa studsmatta på säkert sätt

Säkerhet på studsmattan är lätt att glömma bort när man har roligt. Men med några enkla förhållningsregler ökar säkerheten väsentligt.

Studsmattan – en fantastisk leksak

Studsmatta är en fantastisk leksak som gör det roligt att röra på sig och samtidigt ger bra koordinationsträning. I jämförelse med många fritidsaktiviteter är den billig och kan användas av barn i olika åldrar.

Trots att skador är ganska vanligt säger läkarna att fördelarna med att hoppa studsmatta vida överväger nackdelarna, eftersom studsmattorna aktiverar barnen fysiskt, förbättrar kondition, styrka och balanssinne.

Så placerar du studsmattan

 • Ställ studsmattan på plan mark så att den står stadigt. Om marken lutar där studsmattan står ökar skaderisken väsentligt.
 • Underlaget kring mattan ska vara mjukt.
 • Ställ mattan långt ifrån träd och andra hårda föremål.

Viktigt om själva studsmattan

 • Mattan ska ha ett stabilt och rejält vadderat ramskydd.
 • Det ska inte finnas något mellanrum mellan ram och matta.
 • Använd skyddsnät för att förhindra att barnen trillar av. Låt gärna nätet gå hela vägen till marken, eftersom det minskar risken att någon kryper in under mattan.
 • Ju större studsmatta desto mindre risk att ramla av.

De viktigaste förhållningsreglerna

Kom överens med barnen om några få, men viktiga, förhållningsregler att hålla sig till när de hoppar studsmatta. Reglerna ska gälla för alla som hoppar, både kompisar och vuxna.

 • Vi rekommenderar att man hoppar en åt gången. 
 • Hoppa utan skor.
 • Ha inga leksaker eller andra föremål på studsmattan. Det kan ge svåra skador om man landar olyckligt på dem. 
 • Små barn får aldrig hoppa utan tillsyn av en vuxen.
Barn leker på studsmattan
Bestäm regler för alla som hoppar på studsmattan, barn som vuxna.

Vanliga skador på studsmattor

Det finns risk för att nackskador kan uppstå till exempel vid misslyckade volter och hopp.

Småsyskon som vill göra som de äldre barnen och försöker sig på avancerade volter, men som har sämre koordination, gör sig lättare illa. Vill man lära sig volter och skruvar ska man helst lära sig av någon som kan och som vet hur man lär ut.

 • De flesta skadorna på studsmatta sker i åldrarna 5-10 år och många av dem orsakas av att flera barn hoppar samtidigt. 
 • Vanligast är frakturer av olika slag, framförallt i handleder, fingrar, armbågar och fotleder. Skador i fotleden beror ofta på att foten fastnar i studsmattans kant och skadan kan kräva både operation och lång, besvärlig läkningstid.
 • Skador som uppstår trots att förhållningsreglerna har följts brukar vara av lindrigare art.
Barn som får tröst.

Senast uppdaterad 4 juli 2023