Vid brand i bostad

Om det börjar brinna i bostaden och du inte kan släcka elden själv utan att ta en stor risk måste alla som befinner sig i bostaden snabbt ta sig ut.

Om det brinner – gör så här

 • Ta dig ut så snabbt du kan. Håll dig nära golvet under röken för att inte andas in farlig brandrök och för att se bättre.
 • Stäng alla dörrar bakom dig för att hindra elden från att sprida sig.
 • Om du kommer till en stängd dörr, öppna inte om du inte är säker på att det inte brinner på andra sidan dörren. Känn högt upp på dörren, är den varm brinner det förmodligen på andra sidan.
 • Varna andra i bostaden så att de kan ta sig ut. Bor du i flerfamiljshus ska du varna dina grannar. Använd trapporna, aldrig hissen.
 • Gå snabbt till återsamlingsplatsen och ring 112.

Ta inte med dig någonting. Det är tidsödande att samla ihop saker och att ha något att bära på.

Om trapphuset är rökfyllt

 • Om det brinner det hos grannen och trapphuset är rökfyllt – stanna kvar i din lägenhet, du är säkrare där.
 • Använd våta handdukar för att täta runt dörren och brevinkast.
 • Ring 112 och ropa på hjälp genom fönstret eller från balkongen.
 • Häng ut en handduk eller något genom fönstret för att brandkåren ska vilken lägenhet du är i.

Så gör du vid en mindre brand

Om det uppstår en mindre brand som du kan släcka själv med hjälp av brandfilt eller brandsläckare är det viktigt att kontrollera att branden är helt släckt. Är du minsta osäker – stäng dörrar och fönster, se till att ingen är kvar i huset och ring sedan brandkåren. 

Anmäl branden till oss

När du har möjligheten att ringa kontaktar du oss på telefon 0771-655 655 så kommer vi att hjälpa dig. Här kan du läsa hur du får hjälp efter en brand.

Denna ordning gäller

 1. Rädda – dig själv och andra
 2. Varna – grannar och andra runt omkring
 3. Larma – ring 112
 4. Släck – du kan försöka släcka elden om det sker utan risk för dig själv. 

Fler relaterade artiklar

Senast uppdaterad 15 november 2021