Brandövning hemma

Många har brandövning i skolan och på arbetet, men att brandöva hemma är inte lika vanligt. När det börjar brinna kan elden spridas snabbt och det är viktigt att agera direkt. Gör därför en utrymningsplan och bestäm återsamlingsplats utanför hemmet.

Vad och hur ska du göra?

 • Kryp på golvet fram till den dörr eller fönster du ska ut igenom. Du ser bättre och det är lättare att andas när du är under röken.
 • Håll gärna ett klädesplagg över näsa och mun för att minska risken att andas in den giftiga brandröken.
 • Stäng alla dörrar bakom dig så att elden stängs in så mycket som möjligt.
 • Öppna inte en dörr om du inte är säker på att det inte brinner på andra sidan. Känn upptill på dörren om den är varm.
 • Ta inte med dig någonting. Det är tidsödande att samla ihop saker och att ha något att bära på.
 • Barn kan bli skrämda och gömma sig. Lär dem istället att ropa och säga var de är.
 • Har du barn och ni är flera vuxna, bestäm vem som ska ta vilket barn.
 • När ni kommit ut, gå till den återsamlingsplats som ni i familjen bestämt redan innan. 

Hur tar du dig ut?

 • Gå igenom rummen i bostaden och bestäm hur du tar dig ut från respektive rum. Rum på övervåningen bör ha utrymningsstege nära tillhands. Fästena till stegen ska vara monterade vid fönster eller balkong.
 • Entrédörren är bäst. Kom ihåg att stänga den efter dig. Om den vägen inte kan användas måste ett alternativ finnas. Går det exempelvis klättra ut genom ett fönster eller altandörren? 
 • Om du bor i flerfamiljshus och trapphuset är rökfyllt – stanna kvar i lägenheten och ring 112. Öppna ett fönster eller gå ut på balkongen, ropa och vifta för att påkalla hjälp.
 • Om det brinner i din lägenhet går du ut och stänger dörren. Ta inte hissen, utan ta trapporna. Varna samtidigt grannarna.
Pojke brandövar
Brandöva med barnen och bestäm hur de tar sig ut.

Låsta dörrar och fönster

Inbrottsskyddet är en fiende när det brinner. Se till att ha lås som är lätta att öppna inifrån så att du inte stoppas av ett låst fönster eller dörr. Alla som bor i hemmet ska veta var nycklarna förvaras.

Återsamlingsplats

Bestäm en plats utanför huset där ni ska samlas. Alla ska gå dit så snabbt som möjligt. De som har kommit ut ska stanna ute. Gå inte tillbaka in i huset!

Att bestämma återsamlingsplats skapar trygghetskänsla. Extra viktigt för barn att veta vart de ska ta vägen. Det blir även lättare att veta om alla kommit ut, om någon är skadad osv. så att räddningspersonalen snabbt kan bedöma sina insatser.

Senast uppdaterad 1 december 2020