Självrisk – Hemförsäkring bostadsrätt

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Vilken självrisk du har valt står i försäkringsbrevet, som du hittar på Mina sidor.

Du kan välja den självrisk du vill ha. Högre självrisk ger något lägre pris på försäkringen.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

  • 900 kronor
  • 1 800 kronor
  • 2 300 kronor
  • 3 000 kronor
  • 4 000 kronor
  • 5 000 kronor
  • 10 000 kronor

Självrisken 900 kronor gäller inte vid skada på mobiltelefon. Då gäller 1 800 kronor om du inte valt en högre självrisk. 

​Rättsskydd

​20 % av kostnaden, dock lägst det du valde som grundsjälvrisk.