Självrisker – Hemförsäkring bostadsrätt

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor.
Du kan logga in på Mina sidor med BankID, Mobilt BankID eller lösenord.

Du väljer vilken självrisk du vill ha. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

  • 1 500 kr
  • 2 000 kr
  • 3 000 kr
  • 4 000 kr
  • 5 000 kr
  • 10 000 kr

​Rättsskydd

​25 % av kostnaden, dock lägst det du valde som grundsjälvrisk.