Självrisk vid veterinärvård

Självrisken är den del av skadekostnaden som du betalar när din hund fått veterinärvård vid sjukdom eller om den skadat sig. Självrisken i våra hundförsäkringar betår av en fast och en rörlig del. Vilken självrisk du ska betala står i försäkringsbrevet för din hundförsäkring. Du hittar brevet på Mina sidor. 

Du kan välja mellan följande självrisker: 

  • 1 500 kr + 15 %
  • 1 900 kr + 15 %
  • 2 700 kr + 15 %
Ändra självrisken

Ring oss på 0770-117 177 om du har frågor eller vill byta självrisk på din hundförsäkring.

För vissa händelser gäller annan självrisk än den du valt för din hundförsäkring.

Händelse Självrisk
0 kronor

Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens utgång det
kalenderår då hunden fyller 10 år.

15 %

Vid skada orsakad av rovdjur (björn, varg, lo, järv eller örn) betalar du endast den rörliga delen av självrisken, vilket är 15 % av kostnaden.

15 %

Om hunden skadas av ett vildsvin betalar du endast den rörliga delen, 15 %, om hunden bar skyddsväst när den skadades. 

Se kommentar

Om tiken tidigare har förlösts med kejsarsnitt betalar du dubbel fast självrisk vid andra 
kejsarsnittet.

0 kronor

Användbarhet är ett tillägg till livförsäkringen. 

Vad menas med självriskperiod?

En självriskperiod räknas från det datum då den första kostnaden uppstod. Det kan exempelvis vara ett veterinärbesök eller kostnader för mediciner eller rehabilitering. Under en självriskperiod betalar du den fasta självrisken 1 gång. Om du behöver ta hunden till veterinären fler gånger under en självriskperiod betalar du endast den rörliga delen vid de andra besöken. Det gäller oavsett antal veterinärbesök och vilken skada eller diagnos besöket gäller.  

  • Om du har fast och rörlig självrisk är självriskperioden 135 dagar.
  • Om du har enbart fast självrisk är självriskperioden 100 dagar.

Hundförsäkring med fast självrisk 

Om du sedan tidigare har enbart fast självrisk behåller du den tills du aktivt  byter till en av våra självrisker med en fast och en rörlig del.