Självrisker för hundförsäkring

Självrisken är den del av skadekostnaden som du betalar när din hund fått veterinärvård vid sjukdom eller om den skadat sig. Vilken självrisk du ska betala står i försäkringsbrevet för din hundförsäkring. Du kan även hitta uppgiften på Mina sidor. 

Självrisk vid veterinärvård

Våra hundförsäkringar har en fast och en rörlig del i självrisken. En högre självrisk ger lägre pris på försäkringen. Du kan välja mellan följande självrisker för din hundförsäkring.

  • 1 500 kr + 15 %
  • 1 900 kr + 15 %
  • 2 700 kr + 15 %

Självrisk för specifika händelser

För vissa händelser finns avvikelser för vilken självrisk du ska betala. Det gäller följande:

Livförsäkring

Ingen självrisk.

Rovdjursskada

Vid skada orsakad av rovdjur (björn, varg, lo, järv eller örn) betalar du inte den fasta delen i självrisken. 

Vildsvinsskada

Du betalar inte den fasta delen i självrisken om hunden bär skyddsväst och skadas av ett vildsvin.

Kejsarsnitt

Om tiken blir förlöst med kejsarsnitt för andra gången gäller dubbel fast självrisk vid det andra kejsarsnittet, se fullständiga villkor.

Tilläggsförsäkring Användbarhet

Ingen självrisk.

Självriskperiod

En självriskperiod innebär att du betalar den fasta självrisken endast en gång per självriskperiod, oavsett antal veterinärbesök och vilken skada/diagnos besöken gäller. Om du har fast och rörlig självrisk betalar du 15 % på den summa som är kvar efter att den fasta delen i självrisken är betald.

En självriskperiod räknas från det datum då den första kostnaden uppstod. Exempelvis ett veterinärbesök eller kostnader för mediciner eller rehabilitering.

  • Om du har rörlig självrisk är självriskperioden 125 dagar.
  • Om du har enbart fast självrisk är självriskperioden 100 dagar.

Har din hundförsäkring fast självrisk sedan tidigare?

Du som idag har enbart fast självrisk behåller den om du inte aktivt väljer att byta till en av våra självrisker med en fast och en rörlig del. 

Ändra självrisken

Ring oss på 0770-117 177 om du har frågor eller vill byta självrisk på din hundförsäkring.