Självrisker för Hundförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv betalar. Vilken självrisk som gäller för din försäkring ser du på försäkringsbrevet.

Nya självrisker 

Från och med den 1 februari 2018 har vi nya självrisker på våra hundförsäkringar, med en fast och en rörlig del.
De nya självriskerna är

  • 1 900 kr + 15 %
  • 2 700 + 15 %

Vilken självrisk som gäller vid veterinärvård beror på ditt val av självrisk. Livförsäkring och tillägget Användbarhet gäller utan självrisk. 

Har din hundförsäkring fast självrisk sedan tidigare?

Du som idag har enbart fast självrisk behåller den även efter den 1 februari, om du inte aktivt väljer att byta till en av våra nya självrisker. Om du har 2 500 kr i fast självrisk ändras den till 2 700 kr. Om du har 4 000 kr eller 4 500 kr i fast självrisk ändras den till 5 000 kr. Beloppen ändras vid din nästa årsförnyelse.

Logga in för att se ditt försäkringsbrev.

En självrisk per behandlingsperiod

Vid veterinärvård betalar du en självrisk per djur och behandlingsperiod. En självriskperiod räknas från första veterinärbesöket (kvittodag).

  • Om du har enbart fast självrisk är behandlingsperioden 100 dagar.
  • Om du har rörlig självrisk är behandlingsperioden 125 dagar.

Dubbel fast självrisk vid fler kejsarsnitt

Vid andra kejsarsnittet tillämpas dubbel fast självrisk, se fullständiga villkor

Kontakta oss

Ring oss på 0770-117 177 om du har frågor eller vill byta självrisk på din hundförsäkring.

Frågor och svar

om självrisken på hundförsäkring

Varför tar vi bort alternativet enbart fast självrisk?

Vi har haft förmånen att erbjuda försäkringar med endast fast självrisk under en väldigt lång tid och har haft samma självriskbelopp de senaste tio åren. Från och med den 1 februari i år erbjuder vi bara försäkringar med både en fast och en rörlig del till alla nya djur som försäkras, detta som ett sätt att hantera de ökade veterinärvårdskostnaderna. Förändringen innebär att vi kan erbjuda mer långsiktigt hållbara försäkringslösningar till dig som kund.

Vilka är de nya självriskerna?

Från och med den 1 februari kan du välja mellan följande självrisker, med en fast och en rörlig del:

  • 1 900 kr + 15 %
  • 2 700 kr + 15 %

Självriskperioden ökar till då till 125 dagar när du har självrisk med både fast och rörlig del.

Vad är fördelen med rörlig självrisk?

Du får en längre självriskperiod och på sikt kan vi erbjuda lägre priser på försäkringarna.

Hur påverkas priset?

Priset per år på försäkringen blir med vår nya prissättning för de allra flesta lägre än tidigare.

Hur ser självriskerna ut hos andra bolag?

Inget annat bolag har erbjudit eller erbjuder ett alternativ med bara fast självrisk.

När kan jag byta från fast till rörlig självrisk?

Du kan byta till rörlig självrisk när som helst under året. Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Varför ska man ha sin hund försäkrad hos If?

För att vi kan djur och det märker våra kunder, vi får bra betyg i våra kundundersökningar. Du får en trygg och bra försäkring för dig som hundägare och vi hjälper dig snabbt och smidigt om någonting händer din hund!