Självrisker för Hundförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor.
Du kan logga in på Mina sidor med BankID, Mobilt BankID eller lösenord.

Livförsäkringen och tilläggsförsäkringen Användbarhet gäller utan självrisk.

Veterinärvård – välj fast eller rörlig självrisk

Du kan välja att ha en helt fast självrisk, 2 500 kr eller 4 500 kr, eller fast självrisk plus en rörlig självrisk på 20 % av den totala kostnaden. Väljer du att ha rörlig självrisk får du lägre pris på försäkringen.​ Först dras det fasta självriskbeloppet av, sedan den rörliga delen på 20 %.

Du betalar det fasta självriskbeloppet en gång per behandlingsperiod. En behandlingsperiod är 100 dagar räknat från det första veterinärbesöket.