Hunduppfödare

Ring oss för att köpa försäkring och få veta mer om dina förmåner som hunduppfödare.

Vi bjuder på 3 besök hos FirstVet
 • Kostnadsfri dolda fel-försäkring

  Dolda fel-försäkring för hela kullen utan kostnad för dig som är If-uppfödare.

 • Rabatt för uppfödare

  Har du en dolda fel-försäkring hos oss vartannat år får du 20 % uppfödarrabatt.

 • Förmånlig användbarhet

  Vi ersätter 100 % av livförsäkringsbeloppet om hunden förlorar sin avelsduglighet.

Som uppfödare är du mån om att dina hundar får ett bra försäkringsskydd och med vår hundförsäkring kan du känna dig trygg med att både tik, hane och valpar är rätt försäkrade. Kostnader för veterinärvård ingår för alla valpar i tikens försäkring om något skulle hända under tiden de bor kvar hos dig. För extra trygghet finns tillägget Användbarhet för dina avelshundar, som ger ersättning om avelsplanerna inte går som du tänkt.

För dig som är en aktiv uppfödare finns flera värdefulla förmåner. När du har valpkullar kan du teckna dolda fel-försäkring för hela kullen som gäller för dolda fel hos valpar som du säljer. Du som är If-uppfödare och har din tik försäkrad hos oss har möjlighet att få dolda fel-försäkringen utan kostnad. Det enda du behöver göra är att kontakta ett av våra djurombud eller ring oss på 0770-115 000, så hjälper vi dig. 

Jämför innehållet Stor Hund Hund
Veterinärvård

Försäkringen gäller hela hundens liv och ersätter veterinärvårdskostnader om hunden blir sjuk eller skadad.

Stor Hundförsäkring ersätter max 60 000 kr per år. Från sju års ålder trappas ersättningsbeloppet ner med 5 000 kr per år till lägst 15 000 kr. 

Hundförsäkring ersätter max 30 000 kr per år. Från sju års ålder trappas ersättningsbeloppet ner med 3 000 kr per år till lägst 10 000 kr. 

Livförsäkring

Livförsäkring går att välja till båda varianterna av hundförsäkring. Du kan också välja att inte ha någon livförsäkring alls för din hund. 

Livförsäkringen betalas ut om hunden dör eller måste avlivas på grund av olycksfall eller sjukdom. Den gäller också om hunden stjäls eller kommer bort. Försäkringsbeloppet sänks årligen med 20 % från 7 års ålder och upphör vid 10 års ålder.

Livförsäkringen gäller utan självrisk. 

Kejsarsnitt

Vi ersätter kostnaden för ett kejsarsnitt. Om du väljer Stor Hundförsäkring gäller försäkringen för två kejsarsnitt.

För Bostonterrier, Chihuahua, fransk och engelsk Bulldog och blandras där någon av dessa raser ingår, ersätts inga kostnader för kejsarsnitt, förlossningskomplikationer eller komplikationer till kejsarsnitt. 

Vid fler kejsarsnitt tillämpas dubbel fast självrisk, se fullständiga villkor

Digitalt veterinärbesök

Vi bjuder på tre besök per år hos den digitala veterinären FirstVet. Läs mer här

Dolda fel

Försäkringen ersätter veterinärvårdskostnader för dolda och medfödda fel. Om du har valt livförsäkring gäller försäkringen även om hunden måste avlivas på grund av ett dolt fel. Om hunden försäkras hos oss efter 120 dagars ålder gäller en karenstid på 12 månader.

Veterinärvård för valpar

Om du har din tik försäkrad i Hundförsäkring eller Stor Hundförsäkring ingår veterinärvård för valpar under tiden du äger dem.  Försäkringen gäller för valpar som blivit en dag gammal men inte uppnått 120 dagars ålder.

Högsta ersättning är 8 000 kr per valp.

Livförsäkring för valpar

Om du har en livförsäkring för din tik ingår en livförsäkring även för valparna om hon får en kull. Gäller för valpar som uppnått 35 men inte 120 dagars ålder och som du fortfarande äger. 

Högsta ersättning är 8 000 kr per valp, dock högst mammans livförsäkringsbelopp.

Magnetkameraundersökning

Försäkringen ersätter CT (Computed tomography), magnetkameraundersökning (MRI) och scintigrafi med max 10 000 kr per försäkringsår för Hundförsäkring och 15 000 kr för Stor Hundförsäkring. Maxersättningen omfattar även kostnader för att genomföra undersökning och/eller behandling.

Skada orsakad av rovdjur

Försäkringen gäller för skador som orsakats av björn, varg, lo, järv eller örn. Du betalar ingen självrisk om din hund skadas av ett rovdjur. Om en jakthund skadas av ett vildsvin betalar du ingen självrisk om hunden bar skyddsväst.

Avlivning

Stor Hundförsäkring ersätter kostnader för avlivning och omhändertagande av djurkroppen med max 3 000 kr. 

Hundförsäkring ersätter avlivningskostnader och omhändertagande av kroppen med max 2 000 kr. 

Medicin

Du får hjälp med kostnader för receptbelagda mediciner med upp till 6 000 kr. 

Rehabilitering

Om hunden råkar ut för en akut skada ersätter vi kostnader för rehabilitering som den behandlande veterinären ordinerar. Högsta ersättning är 6 000 kr per år.

Resor

Ersättning med 3 000 kr per år för veterinärens resor eller dina egna resor till specialistveterinär, om du fått en remiss. 

ANDRA FÖRSÄKRINGAR

för dig som är uppfödare

Användbarhet kan köpas som tillägg till Hundförsäkring och Stor Hundförsäkring. Med detta tillägg får du som uppfödare ett bra skydd om din avelshund inte kan användas som du tänkt. Du får ersättning med hela livförsäkringsbeloppet om din hund har bevisat sin avelsduglighet och senare blir sjuk eller skadad och då förlorar sin avelsduglighet. Dessutom gäller tillägget för tikar som drabbas av livmodersinflammation före 24 månaders ålder och kastreras innan hon får paras för första gången.

Ersättning betalas också ut för hundar som är registrerade hos Svenska Kennelklubben och som enligt rasens officiella hälsoprogram inte ska användas i avel. För att försäkringen ska gälla för avelsspärr på grund av höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi, osteokondros och patellaluxation måste hunden försäkras före fyra månaders ålder och sedan vara fortsatt försäkrad utan avbrott.

Användbarhetstillägget har ingen självrisk och gäller till hunden fyller sex år.

En trygghet för dig som uppfödare om det visar sig att en valp som du sålt har ett dolt fel, eftersom du som säljer valpen är ansvarig gentemot köparen enligt Konsumentköplagen. Denna försäkring gäller i tre år och ersätter veterinärvårdskostnader för det dolda felet. Ersättning betalas också ut om valpen måste avlivas på grund av ett dolt fel.

Det högsta ersättningsbeloppet är samma belopp som köpesumman för valpen. Om både tiken och valpen är försäkrade hos oss och kostnaden för behandlingen överstiger högsta ersättningsbeloppet för dolda fel, betalar vi behandlingskostnaden från valpens individuella hundförsäkring.

Försäkringen tecknas per kull innan leveransdatum och innan valparna blivit 12 veckor.

Kostnadsfri dolda fel-försäkring

Du som är If-uppfödare och har din tik försäkrad har möjlighet att få dolda fel-försäkringen utan kostnad. Du kan teckna försäkringen här på webben och ringa oss sedan så hjälper vi dig.

Försäkra dina valpar

Lycka, kärlek och kanske lite oro. Det finns massa olika känslor med de små valparna hemma innan de ska flytta till sina nya ägare. Försäkra dina valpar i Hundförsäkring eller Stor Hundförsäkring när de fyller sex veckor. Det kan kännas skönt med en extra bra trygghet om något skulle hända under tiden de bor kvar hemma hos dig.

När det blir dags för en valp att flytta till sitt nya hem avslutar du försäkringen, och du betalar bara för den tid valpen bott hos dig. Den kan också flyttas över till en annan person, om den nya ägaren vill ta över din försäkring.

Ring oss på 0770-115 000 eller mejla oss så hjälper vi dig med dina försäkringar.

Karens på hundförsäkringen

Karens innebär att försäkringen gäller direkt för olycksfallsskador, om din hund råkar ut för ett olycksfall och skadar dig. Efter 20 dagar gäller försäkringen även om hunden blir sjuk.

När karens inte gäller

Det finns några tillfällen när karens inte gäller, då gäller försäkringen för både olycksfall och sjukdomar direkt.

Karens gäller inte:

 • För dig som är uppfödare och försäkrar dina egenuppfödda valpar när de blivit sex veckor gamla men inte är äldre än åtta veckor.
 • Valpar som är födda i Sverige och försäkras innan de blir 120 dagar gamla och 10 dagar inom inköpstillfället. Ett veterinärintyg som utfärdats senast sju dagar före inköpsdatumet måste finnas.
 • Hundar som har en gällande försäkring hos If och försäkringen flyttas över till en annan person utan avbrott.
 • Om din hund är försäkrad hos ett annat bolag med en motsvarande försäkring och du flyttar till oss på If. Ta reda på när du har din förfallodag hos det nuvarande försäkringsbolaget, det är viktigt att hunden är försäkrad utan avbrott.

Försäkra en importerad hund

Om du importerar en hund från ett land utanför Norden kan du försäkra den för olycksfallsskador från den dagen du hämtar den. Det är ett bra skydd om hunden skulle skada sig. Om hunden har kommit till Sverige för mindre än 4 månader sedan behöver du skicka en svensk veterinärbesiktning till oss för att försäkringen ska gälla för både skador och sjukdomar.

Ring kundservice på 0770-115 000 eller kontakta ett ombud så hjälper vi dig att försäkra din hund så att den får ett bra skydd på en gång. 

Skicka veterinärintyget till oss
När du har försäkrat din hund kan du skicka den svenska veterinärbesiktningen till oss. Mejla eller posta en kopia på veterinärintyget till If, P10, 106 80 Stockholm. Märk intyget med ditt försäkringsnummer. Veterinärbesiktningen får inte vara utförd för mer än 30 dagar sedan när intyget kommer till oss.

Flockförsäkring

De av våra kunder som har flockförsäkring kommer att kunna behålla den. Däremot går det inte längre att teckna nya flockar. Med start från 1 januari 2019 är det inte längre möjligt att lägga in nya hundar i befintlig flock från respektive flockförsäkrings huvudförfallodatum.

Har det hänt något?

Om du redan har varit hos veterinären med ditt djur och betalat besöket själv anmäler du det här.

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.