Tassa ut-försäkring

Kostnadsfri försäkring som gör att du slipper fundera på valet av just försäkring – gäller första veckan med din nya valp eller kattunge.

Grattis till er nya familjemedlem

Vi vet att det är mycket att tänka på den första tiden, därför ger vi dig en kostnadsfri försäkring den första veckan.

Tassa ut-försäkringen har samma innehåll som vår vanligaste Stor Hundförsäkring alternativt Stor Kattförsäkring.

Fördelar med Tassa ut-försäkringen

  • Kostnadsfri försäkring första veckan
  • Gäller både liv och veterinärvård
  • Veterinärvårdsskydd upp till 60 000 kr

Översikt

Innehållet i försäkringen för hundvalp och kattunge

Detta ingår Tassa ut-försäkring Tassa ut-försäkring
Ingår

Försäkringen ersätter veterinärvårdskostnader för dolda fel. Med dolt fel menas sjukdom eller defekt som utvecklats innan ditt djur besiktigats, men som inte gett symptom.

Ingår

Du får ersättning upp till 15 000 kr för undersökning och behandling med CT (Computed tomography), magnetkameraundersökning (MRI), scintigrafi och elektrodiagnostik.

Ingår

Om ditt djur behöver få receptbelagda mediciner får du ersättning för dessa upp till 6 000 kr.

Ingår

Om ditt djur råkar ut för en akut skada och veterinären ordinerar rehabilitering, ersätter vi kostnader för detta upp till 6 000 kr.

Ingår

Du får ersättning upp till 3 000 kr för veterinärens resor eller dina egna resor till specialistveterinär om du har fått en remiss.

Ingår

Du får ersättning för veterinärvårdskostnader upp till 60 000 kr om ditt djur blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall och skadar sig under Tassa ut-perioden.

Om ditt djur i värsta fall behöver avlivas, står vi för avlivningskostnaden och omhändertagande av kroppen upp till 3 000 kr.

Ingår

Livförsäkringen ger ekonomisk ersättning om det värsta händer och ditt djur inte längre finns kvar. Livförsäkringen gäller utan självrisk.  Ersättningen motsvarar inköpspriset, eller marknadsvärdet för ditt djur - om djuret dör, behöver avlivas, springer bort eller blir stulen. 

Frågor och svar om Tassa ut-försäkringen

Om du vill fortsätta efter att Tassa ut-försäkringen upphör