Krav på trafikförsäkring för motorredskap

Trafikförsäkringsplikt

Måste motorredskapet ha trafikförsäkring?

De flesta motorfordon måste ha trafikförsäkring, om de inte är avställda, och är därmed trafikförsäkringspliktiga. Detta gäller oavsett hur och var de används, d.v.s. även om det exempelvis är inomhus. Det är endast vissa lättare motorredskap som kan vara undantagna.

Alltid trafikförsäkringspliktig

Alla som är registrerade samt oregistrerad traktor, skogsmaskinstyp drivare, lunnare och skotare samt lastmaskin, dumper liksom gaffeltruck och andra lyfttruckar är alltid trafikförsäkringspliktiga oavsett utförande.

Vikt eller teknisk hastighet

Oregistrerad annan skogsmaskinstyp än drivare, lunnare och skotare, grävmaskinmobilkran och övriga självgående motorredskap som antingen har en tjänstevikt över 2 000 kg eller är konstruerade för en hastighet över 30 km/h, är också trafikförsäkringspliktiga. Detta gäller också en åkgräsklippare som vi försäkrar som Traktor.

Väsentlig transportfunktion

Utöver dessa måste oregistrerade motorredskap ha trafikförsäkring om de har en transportfunktion, d.v.s. att de är inrättade eller används för gods- eller persontransport i en väsentlig omfattning. Detta gäller även om tjänstevikten är högst 2 000 kg. Med sådan transportfunktion avses:

  • att motorredskapet har t.ex. flak, skopa, gaffel, tråg eller tank och att motorredskapet är avsett för att förflyttas på marken med gods som t.ex. samlas upp i lastbäraren.
  • att motorredskapet har en dragfunktion (dragkrok)
  • att motorredskapet har fler säten än förar- och manöversäte.
  • annan förflyttning av motorredskapet för egen motor än i moment där motorredskapet används som arbetsredskap samt förflyttning av motorredskapet enbart inom eller mellan arbetsområden.

Med transportfunktionen avses inte att själva motorredskapet med sina anordningar och tank för egna drivmedel, oljor och vätskor etc, kan förflyttas. Enbart det faktum att en person kan köra och manövrera motorredskapet i eller på det, innebär inte att det är trafikförsäkringspliktigt.

Andra självgående arbetsmaskiner

En självgående arbetsmaskin utan förarplats avsedd att föras av gående är aldrig trafikförsäkringspliktig.

Hjälpschema

Fordon Specifikation Trafikförsäkringsplikt
Alla utföranden Ingår

Motorredskap konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 km/h.

Tjänstevikten överstiger 2 ton Ingår

Motorredskap konstruerat för en hastighet om högst 30 km/h.

Tjänstevikten är högst 2 ton Ja, med undantag*

Motorredskap konstruerat för en hastighet om högst 30 km/h.

Trafikförsäkringsplikt?

Ja, om fordonet är eller bör vara registrerat.

Ja, om fordonet i väsentlig omfattning antingen används för eller är avsett för gods- eller personbefordran.

Nej, om fordonet inte i väsentlig omfattning varken används för eller är inrättat för gods- eller personbefordran och det dessutom varken är eller bör vara registrerat.

Fordonsansvarsförsäkring

Om ett motorredskap inte är trafikförsäkringspliktigt och det inträffar en skada med det , t.ex. att det skadar en sak eller person, gäller skadeståndslagen. Skadan kan då omfattas av företagets ansvarsförsäkring enligt skadeståndslagen, men bara om skadeståndsskyldighet föreligger vilket inte är självklart. Finns fordonsansvarsförsäkring och skadan inträffat i följd av trafik med motorredskapet reglerar vi skadan enligt Trafikskadelagen istället, vilket många gånger är förmånligare för skadelidande, t.ex. om föraren skadas.

Byte av trafikförsäkring till fordonsansvar

Om motorredskapet inte är trafikförsäkringspliktigt rekommenderar vi vår fordonsansvarsförsäkring. Försäkringen gäller som en trafikförsäkring, men är inte skattepliktig och har därför lägre pris. Om det är osäkert om motorredskapet är trafikförsäkringspliktigt eller inte, rekommenderar vi trafikförsäkring.

Läs mer om försäkringar för motorredskap

Motorredskap och maskiner