Krav på trafikförsäkring för motorredskap

Trafikförsäkringsplikt

Måste du ha trafikförsäkring för motorredskap?

De allra flesta motordrivna fordon måste ha trafikförsäkring, om de inte är avställda, och är därmed trafikförsäkringspliktiga. Detta gäller oavsett var och hur de används. Lastmaskin, dumper och gaffeltruck är alltid trafikförsäkringspliktiga. Undantaget är endast vissa lättare motorredskap. 

Alla motorredskap (motordrivna självgående fordon) framförda av förare i eller på motorredskapet och som antingen är konstruerade för en hastighet över 30 km/h eller har en tjänstevikt över 2000 kg, är trafikförsäkringspliktiga.

Motorredskap med transportfunktion

Utöver dessa måste motorredskap som har en tjänstevikt av högst 2000 kg ha en trafikförsäkring om de har en transportfunktion, dvs. att de är inrättade eller används för gods- eller persontransport i en väsentlig omfattning. 

Med transportfunktion avses:

  • Att motorredskapet har t.ex. flak, skopa, gaffel, tråg eller tank och att motorredskapet är avsett för att förflyttas på marken med lasten
  • Att motorredskapet har en dragfunktion
  • Att motorredskapet har fler säten än förar- och manöversäte
  • Annan förflyttning av motorredskapet med dess förare än i moment där motorredskapet används som arbetsredskap och förflyttning av motorredskapet enbart inom eller mellan arbetsområden.

Med sådan transportfunktion avses inte att själva motorredskapet med sina anordningar och tank för egna drivmedel, oljor och vätskor etc, kan förflyttas. Enbart det faktum att en person kan köra och manövrera motorredskapet i eller på det, innebär inte att det är trafikförsäkringspliktigt.

Fordon Specifikation Trafikförsäkringsplikt
Klass I Alla utföranden checkmark

Motorredskap konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 km/h.

Klass II Tjänstevikten överstiger 2 ton checkmark

Motorredskap konstruerat för en hastighet om högst 30 km/h.

Klass II* Tjänstevikten är högst 2 ton Ja, med undantag*

Motorredskap konstruerat för en hastighet om högst 30 km/h.

Trafikförsäkringsplikt?

Ja, om fordonet är eller bör vara registrerat.

Ja, om fordonet i väsentlig omfattning antingen används för eller är avsett för gods- eller personbefordran.

Nej, om fordonet inte i väsentlig omfattning varken används för eller är inrättat för gods- eller personbefordran och det dessutom varken är eller bör vara registrerat.

Fordonsansvarsförsäkring

Om ett motorredskap inte är trafikförsäkringspliktigt och det inträffar en skada i följd av trafik med det (t.ex. att man kör på och skadar en sak eller person), gäller skadeståndslagen. Skadan kan då komma att omfattas av företagets ansvarsförsäkring. Finns fordonsansvarsförsäkring gäller den istället.

Byte av trafikförsäkring till fordonsansvar

Fordonsansvarsförsäkringen är förmånligare för företaget och skadelidande, vi rekommenderar den i de flesta fall för motorredskap som inte är trafikförsäkringspliktiga. Försäkringen gäller som en trafikförsäkring, men är inte skattepliktig och har därför lägre pris. Om det är osäkert om motorredskapet är trafikförsäkringspliktigt eller inte, rekommenderar vi trafikförsäkring.

Läs mer om försäkringar för motorredskap

Några av våra försäkringar för

motorredskap och maskiner