Dags att lägga i båten

Båtsäsongen i Sverige är fantastisk, men kort. Checka därför av att allt fungerar som det ska när du sjösätter båten. Här hittar du checklistan att följa!

Tips inför sjösättningen

 • Sätt batterier på laddning.
 • Har du gasol i båten? Kontrollera slangar och leta efter torrsprickor. Gör ett läckagetest och byt vid minsta osäkerhet.
 • Stäng skrovgenomföringar och kom ihåg att montera tillbaka dyvikan. Tänk på att kolla tätheten på ventiler i både öppet och stängt läge.
 • Slangklämmor ska vara väl åtdragna. Testa genom att dra och vrida i dem. Två motstående slangklämmor vid varje genomföring rekommenderas.
 • Sätt tillbaka logg- och ekolodsgivaren.
 • Kontrollera tätningsbälgar för INU- och segelbåtsdrev. De ska bytas med jämna mellanrum. Om du är osäker på bytesintervallet, fråga tillverkaren.
 • Har båten gummibälgar, leta efter sprickor och byt vid minsta tecken på sprickbildning.
 • Testa att länspumpen och nivåbrytaren fungerar. Manuell pump skall provpumpas.
 • Risken för stöld är stor vid sjösättningen. Därför är det bra montera stöldbegärlig utrustning så sent som möjligt.
 • Behöver du nya sjökort? De är färskvara och nyupptäckta grund kanske inte är utmärkta i dina sjökort. 

Att tänka på om du har motorbåt

 • Kylningen av motorn är viktig så kontrollera att det är bra tryck i kylvattenstrålen. Om du är osäker, byt vattenpumpinsatsen (impellern).
 • Dra åt utombordarens tvingskruvar, bultar och motorlås enligt tillverkarens anvisningar.
 • Töm ut eventuellt gammalt bränsle om du har bensinmotor och fyll på med nytt. De flesta motorproblem är bränslerelaterade. Byt bränslefilter.
 • På många utombordare är kabelgenomföringen i motorbrunnen utsatta för åldrande. Vatten kan komma in mellan skroven och bristfälliga genomföringar är en vanlig orsak till att båtar sjunker.
Tips till motorbåtsägare

Tips för segelbåt

 • Kontrollera riggen och gör nödvändiga justeringar under och efter första segelturen.
 • Säkra vantskruvar och riggbultar och skydda dem så att de inte kan lossna.
 • Tejpa gärna över saxsprintarna för att skydda kläder och segel.
 • Lyft båten säkert
 • Sätt dekaler på båten som visar var slingen och lyftlinan ska sitta så att utrustning – som loggivaren – inte skadas.
Tips inför sjösättning av segelbåt.

Att göra direkt efter sjösättning

 1. Starta motorn, lyft på durkar och motorrumskåpa.
 2. Kontrollera att det inte läcker från slangar och filter som kan ha blivit hårda och spröda.
 3. Titta till båten regelbundet det första dygnet efter sjösättningen.
 • Har det hänt något?

  Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.

  Anmäl båtskada
 • tjej vid hamn

  Säkerhetsprodukter för båten

  I Säkerhetsbutiken finns produkter för båten till ett förmånligt pris. Som If-kund får du 20 % rabatt.

  Till Säkerhetsbutiken
 • Tips & Råd

  Vi har samlat ihop tips och goda råd för olika tillfällen i livet. Vi hoppas att det vara till nytta och glädje för dig.

  Tips och goda råd