Stöldskydda båten

Stöld av utombordsmotorer, båtar och utrustning är vanligt. Risken att drabbas är stor året om, men största risken är vid upptagning och sjösättning.

8 tips på hur du försvårar stöld och förenklar spårningen

Sunt förnuft till mer avancerad teknik, kan få tjuvarna att vända. Här får du 8 viktiga tips för hur du stöldskyddar din båt.

 1. Hjälps åt att ha uppsikt över varandras båtar med båtsamverkan.
 2. Töm båten på värdefull utrustning och elektronik.
 3. Ta av båtmotorn och förvara den inlåst.
 4. Lås motorn med godkänt motorlås.
 5. Se till att du och ditt försäkringsbolag har motornumret.
 6. Märk båt och motor med DNA märkning.
 7. Utrusta motorn med spårsändare.
 8. Om stöld sker, polisanmäl med fullständiga uppgifter.

Sjösättning – guldläge för tjuvar

Det är vanligt att båtmotor och utrustning monteras under veckan och båten sjösätts nästkommande helg. Detta är ett guldläge för tjuvar. För att minska risken för stöld är det bäst att montera motor och annan stöldbegärlig utrustning samma dag som båten sjösätts. 

Viktigt att tänka på

För att kunna få full ersättning vid en stöld finns det några saker som är viktiga att tänka på:

 • Utombordsmotor ska vara fastlåst vid båten med godkänt motorlås. Utombordsmotor under 10 hk får låsas till båten med godkänd kätting och hänglås av lägst klass två.
 • Under vinterförvaring i sjön eller när båten står på land ska utombordsmotor vara inlåst i byggnad.

Läs mer om båtförsäkringen

Så minskar du risken för stöld

Vid förvaring på trailer

 • Förvarar du båten på trailer ska trailern vara låst med ett godkänt lås.
 • Palla gärna upp trailern på bockar så att det blir svårare för tjuven att köra iväg med den. 
 • Förvara båten synligt. I en undangömd båt kan tjuvar arbeta ostört med att tömma den på utrustning. 
 • Undvik att ställa båttrailern vid en väg, så att det inte blir enkelt för en tjuv att koppla på trailern och köra iväg. 
Båttrailer
Lås alltid trailern med ett godkänt lås.

Så fungerar båtsamverkan

Sjöpolisen Rino Carlsson berättar om hur båtsamverkan fungerar.

Se fler filmer

 • Så fungerar spårsändare för båt
 • Information om båtlås

Relaterat innehåll

Senast uppdaterad 26 augusti 2022