låsning och förvaring av båtmotor

Det finns mycket du själv kan göra för att försvåra för tjuvar att ta din båtmotor. Här får du tips om hur du låser, förvarar och stöldskyddar både båten och båtmotorn på bästa sätt.

Låskrav för utombordsmotor

De flesta båtmotorer stjäls strax före eller efter båtsäsongens slut. En utombordsmotor ska vara fastlås eller fastmonterad på godkänt sätt för att båtförsäkringen​ ska gälla fullt ut ut.

  • Motor upp till 50 hk måste vara fastlåst på båten.
  • Motor över 50 hk ska vara monterad efter tillverkarens anvisningar. Inget övrigt låskrav.

Tips för att undvika motorstöld

  • Förvara båten på en plats där många människor rör sig. Ordna helst med bevakning där du har båten förvarad.
  • Om du förvarar båten och motorn på land bör du, om möjligt, montera av motorn och låsa in den – eller förvara hela båten i ett låst utrymme eller på en marina.​
  • Om motorn sitter kvar under förvaring på land eller vid vinterförvaring i vattnet och blir stulen gäller båtförsäkringen med 5 000 kronor extra i självrisk. Om du har Stor Båtförsäkring gäller den självrisk du har valt. På Mina sidor ser du vilken försäkring och självrisk du har valt.
Ungefär hälften av alla båtmotorstölder sker på vintern.

Senast uppdaterad 27 september 2018

Båtar i hamn

Säker Hamn ger rabatt

Om din båt ligger i en Säker Hamn får du upp till 25 % rabatt på båtförsäkringen hos oss. 

Läs om Säker Hamn
Barn kör båt

Säkerhetshandbok för båtägare

En handbok som hjälper dig att förebygga olyckor och förbättra säkerheten ombord. 

Ladda ner Säkerhetshandboken

Båt vid brygga

Skydda din båt

Rekommendationer och villkor för att du ska kunna skydda din båt på bästa sätt, bland annat mot stöld och inbrott.

Säkerhetsanvisningar för fritidsbåtar