Vanliga båtskador vid sjösättning

Våren är en högtid för båtägare som äntligen får sätta båten i sjön. Men sjösättningen märks också i olycksstatistiken. Här är de 6 vanligaste olyckorna.

6 vanliga olyckshändelser

Båtar tappas från kranar eller välter på transportvagnar – men bland de vanliga skadorna finns också att man glömmer att sätta i pluggen till länshålet. Vår båtexpert Arvid Böhm berättar om de sex vanligaste olyckshändelserna vid sjösättning.

1. När båten transporteras på trailer 

När du transporterar båten med trailer är det viktigt att spännbanden är monterade på rätt sätt. När du åkt en tid bör du efterdra dem, särskilt om du kör en längre sträcka och vägen varit gropig. Vrid spännbandet ett halvt varv, så slipper du vibrationer, och lägg en skyddande tyg- eller mattbit mellan band och relingslist, så undviker du tryckskador.

– Använd dig av en fyrhjulsdriven bil när du sjösätter med hjälp av trailer. En framhjulsdriven bil kan få problem, särskilt om trycket på dragkulan blir för högt. Då kan framhjulen lyfta och tappa fästet, och i kombination med en brant och hal ramp kan resultatet bli att hela ekipaget sjösätts istället för bara båten, varnar Arvid.

2. Båten tappas från kran eller lyftanordning

Placera lyftbanden i rätt läge på båten så att den hänger säkert i rätt balans och så att utrustning som loggivare och drev inte skadas. Märk ut var slingen och lyftlinan ska sitta på båten med dekaler, så att alla som hjälper till vid sjösättning vet vad som gäller för din båt.

– Ett tips är att alltid binda ihop förlig och akterlig slinga med en horisontell lina, så att båten är säkrad och inte kan glida ur. Det kan låta dråpligt, men det är långt ifrån roliga skador som uppstår när båten okontrollerat störtar i marken eller vattnet, säger Arvid.

Sjösätt båten, inte bilen

3. Båten tar in vatten

En klassisk miss är att glömma att skruva i bottenpluggen, dyvikan, i länshålet. I värsta fall tar båten in så mycket vatten att den sjunker.

– En tradition som spridit sig på många båtklubbar är att ”ta en dyvika-fika”. Genom att ordna en dyvika-fika tillsammans med dem som hjälpt till att iordningsställa båten inför säsongen så kommer man lättare ihåg den lilla, men ack så viktiga, detaljen, säger Arvid Böhm.

4. Slitskador på masten

Allt för ofta man hör ljudet av metall som släpas mot asfalten när masten flyttas från mastskjulet till kranen. Detta kan orsaka både knäckskador på spridarfästen och förslitningar på vantskruvar och kardeler. Är du ensam är det en god idé att binda upp så mycket som möjligt eller be om hjälp av båtgrannen.

– Lyft masten med slinget direkt under övre spridarna så att den inte kan glida, det är den bästa försäkringen mot rigg-, däcks- och kroppsskador!

Ta en dyvika-fika

5. Motor eller drev slår i botten

I stressen kring sjösättningen är det lätt att glömma att fälla upp motorn eller drevet, då är risken stor att du får bottenkänning och premiärturen blir framskjuten. Roder är lite klurigare eftersom det inte alltid går att fälla upp eller montera av dem, är du osäker på vinklar och vattenstånd är det bättre att sjösätta med kran innan du har hunnit reka området.

6. Stöld

Sjösättningstider är högtid även för tjuvarna, när elektronik, motorer/drev och annat stöldbegärligt sätts på plats.

– Montera motor och drev så sent som möjligt. De är mycket enklare att stjäla motorn när båten står på land. Ha båten i en bevakad hamn om det är möjligt och märk upp elektronik och motorer med en DNA-märkning, tipsar Arvid.

 • Fender

  Checklista vid sjösättning

  Låt inte värdefull sjötid gå förlorad på grund av krångel vid sjösättningen. Följ vår checklista inför sjösättning.

  Sjösätt båten
 • Har det hänt något?

  Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.

  Anmäl båtskada
 • tjej vid hamn

  Säkerhetsprodukter för båten

  I Säkerhetsbutiken finns produkter för båten till ett förmånligt pris. Som If-kund får du 20 % rabatt.

  Till Säkerhetsbutiken

Senast uppdaterad 5 april 2019