Förtöj båten för storm

Ingen förtöjning är bättre än sin svagaste punkt. Den gamla sjömansregeln: ”Förtöj alltid för storm” säger allt du behöver veta om förtöjning av båten.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Att tänka på när du förtöjer båten för storm

 • Välj en plats som är väl lämpad och som ligger skyddad.
 • Fästpunkterna i båten ska vara väldimensionerade, sitta ordentligt fast och inte nöta på förtöjningslinorna. 
 • Förtöjningslinorna är hela och dimensionerade efter båtens storlek.
 • Undvik ryckdämpare i metall. De gnisslar, går ofta av och måste alltid säkras med en kätting eller lina.
 • Båten ska vara försedd med fendrar för att bland annat skydda mot stötar från andra båtar.
 • Förtöjningslinorna ska klara av att vattennivån ändras.

Förtöjningslinor

 • Förtöjningslinor måste ha hög draghållfasthet och tåla ryck. De ska också tåla solljus och nötning.
 • Linornas svaga ställen är vid knopar och brytpunkter.
 • Linorna ska vara oskadade och anpassade efter båtens vikt.
 • Skadade linor ska bytas ut så snabbt som möjligt.
 • Kom ihåg att byta ut dina permanenta förtöjningslinor regelbundet, oavsett om de är skadade eller inte.
Kontrollera förtöjningslinornas skick regelbundet, särskilt vid stromvarning.

Ryckdämpning

En båt som kan slita sig genom ryck är felaktigt förtöjd. Du måste alltid använda någon typ av ryckdämpning. Den skonar förtöjningslinor, förtöjningsbeslag och infästning i båten.

Ryckdämpning extra viktigt vid flytbrygga 

När båten ligger vid flytbrygga kan förtöjningen utsättas för mycket kraftiga ryck vid sjö och svallvågor. Då är det extra viktigt att ryckdämpningen fungerar. Efter stora påfrestningar på förtöjningarna måste du kontrollera att ryckdämparna och deras säkringar är hela.