Så packar du bilen

Vid längre bilresor är det extra viktigt att packa bilen, takboxen och takräcket på rätt sätt för att bilresan ska bli så säker som möjligt. Vi har några tips!

Rätt sätt är ett säkert sätt

En felpackad bil kan innebära trafikfara. Bilen kan bli svår att manövrera och det gäller både hur bilen packas och takboxen och takräcket. 

Inga lösa föremål i bilen

Mindre föremål som inte väger speciellt mycket kan också orsaka skador om de ligger lösa i bilen när man krockar eller tvärbromsar.

Så ha helst inte vattenflaskor, surfplattor, väskor eller annat liggande löst i baksätet eller på hatthyllan. Du kanske klarar själva krocken, men blir skadad av kringflygande föremål.

Så packar du bilen

 • Stuva lasten mot ryggstödet och bagageutrymmets sidor.
 • Lägg den tyngsta lasten underst och i mitten.
 • Lägg ingenting på hatthyllan, det kommer farande vid en kraftig inbromsning.
 • Lasta ingenting tungt ovanför ryggstödet, det kan flyga framåt.
 • Lägg ner last som kan tippa vid kurvor eller inbromsning.
 • Om du har en kombi rekommenderar vi lastnät för att förhindra att det du har i bagaget kan åka framåt och träffa passagerarna.

Så packar du takboxen

 • Kontrollera att biltaket klarar lastens vikt. Se bilens instruktionsbok.
 • Kontrollera även att boxen klarar lastens vikt. Takboxens maxlast kan vara lägre än takräckets.
 • Ha inte de tyngsta delarna av packningen i takboxen.  
 • Lasta så tätt som möjligt.
 • Säkra lasten genom att fylla ut mot takboxens väggar.
 • Surra fast vid behov så att lasten inte tippar eller glider.

Ska du inte ha saker i takboxen är det bästa att ta av den. Med takbox drar bilen mer bränsle.

Hur du packar takboxen påverkar bilens stabilitet.
Kom ihåg att justera lufttrycket när du packar tungt.