Begreppet tvist

Om du hamnar i tvist kan du i vissa fall få ombuds- och rättegångskostnader betalda av rättsskyddsförsäkringen. En tvist anses ha uppstått när du framställt ett krav eller anspråk som avvisats, helt eller delvis.

Försäkringar där rättsskydd ingår

Vilka tvister rättsskydd kan beviljas för beror på vilken försäkring du har. Rättsskyddsförsäkring ingår i följande försäkringar:

Ansök om rättsskyddshjälp