Rättsskydd

Om du hamnar i tvist kan du i vissa fall få ombuds- och rättegångskostnader betalda av rättsskyddsförsäkringen.

Begreppet tvist

En tvist anses ha uppstått när du framställt ett krav eller anspråk som avvisats, helt eller delvis.

Så gäller försäkringen

Vilka tvister rättsskydd kan beviljas för beror på vilken försäkring du har. Rättsskyddsförsäkring ingår i följande försäkringar: