Rättsskydd vid tvist

Börja med att kontakta en advokat eller jurist som kan åta sig att vara ditt ombud i tvisten. När detta är klart bör ombudet så snart som möjligt skicka en skriftlig ansökan om rättsskydd till If.

Mejla anmälan 0771-815 818

Börja med att kontakta ett juridiskt ombud

Rättsskyddsförsäkringen är en ombudskostnadsförsäkring som kan ersätta ombudskostnader vid en tvist upp till ett i försäkringen bestämt belopp. Rättsskyddsförsäkringen kan aldrig ersätta det som ni tvistar om. För att kunna använda dig av rättsskyddet krävs att du anlitar ett juridiskt ombud som företräder dig i tvisten. För att hitta ett juridiskt ombud kan du bland annat gå in på Advokatsamfundets hemsida.

Vanliga frågor och svar gällande rättsskydd

Vi hjälper dig

Ring oss

0771-815 818

Mejla oss

ansvar@if.se