Rättsskydd vid tvist

Börja med att kontakta en advokat eller jurist som kan åta sig att vara ditt ombud i tvisten. När detta är klart bör ombudet så snart som möjligt skicka en skriftlig ansökan om rättsskydd till If.

Jag vill anmäla 0771-815 818

Så här använder du rättsskyddsförsäkringen

Vanliga frågor och svar gällande rättsskydd

Vi hjälper dig

Ring oss

0771-815 818

Mejla oss

ansvar@if.se