Jämför reseskyddet

Det ingår reseskydd i alla våra hemförsäkringar. Här kan du enkelt jämföra innehållet i reseskyddet och se om du har den reseförsäkring du behöver på resan.

Om reseskyddet

I våra hemförsäkringar ingår ett reseskydd som gäller för privata resor i hela världen i 45 dagar. Det spelar ingen roll om det är en charterresa eller om du har ordnat allt själv.

Reseskyddet hjälper dig om du blir akut sjuk, skadad, bestulen, utsatt för rån eller överfall på resa.

Reser du ofta?

Reser du ofta och vill ha ett utökat skydd, ska du välja Stor Hemförsäkring. I den ingår även avbeställningsskydd, ersättningsresa och försening vid anslutning.

Jämför innehållet i tabellen

Reseskyddet räcker ofta långt, du behöver inte köpa en extra reseförsäkring. Men jämför gärna reseskyddet i hemförsäkringen med det som researrangören erbjuder. Det kan finnas skillnader som är viktiga för dig.​

Detta ingår i reseskyddet

Jämför innehåll Stor Hem/Villa  Hem/villa Extra  Hem/villa 
Kostnader för läkarvård

Du får ersättning för kostnader för läkarvård, akut tandvård, hemtransport, merkostnad för logi om du blir akut sjuk eller skadad under resan. Nära anhörigs resa till dig ersätts om läkare bedömer att din skada eller sjukdom är livshotande.

checkmark checkmark checkmark
Evakueringsskydd

Om UD rekommenderar svenska medborgare att lämna området där du befinner dig på resa, betalar vi nödvändiga kostnader för evakuering hem till Sverige. Detta gäller inte om UD vid den tid du reste dit avrådde från att resa till området.

checkmark checkmark checkmark
Dina saker

Försäkringen gäller för de saker du har med dig på resan upp till 30 000 kr. Om du har Hemförsäkring Extra är beloppet 50 000 kr och om du har Stor Hemförsäkring är beloppet 80 000 kr.

checkmark checkmark checkmark
Ansvar, rättsskydd och överfall

Ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd gäller även på resa.

checkmark checkmark checkmark
Id-stöld

Du får rådgivning för att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och i vissa fall ersättning för kostnader för att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden.

checkmark checkmark checkmark
Självriskskydd

Självriskskydd innebär att du inte behöver betala någon självrisk vid vissa typer av händelser som ersätts av reseskyddet. Självriskbefrielsen gäller vid akut sjukdom, olycksfall och försening.

checkmark
Avbeställningsskydd

Ersätter de kostnader du inte kan få tillbaka av researrangören om du måste avbeställa resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Arrangemangen (ex. konsert, utflykt, liftkort) ska äga rum under samma resa, men de behöver inte ha bokats samtidigt eller av samma arrangör. Högsta ersättning är 40 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt.

checkmark
Ersättningsresa

Om du blir inlagd på sjukhus på resan mer än halva restiden eller varit tvungen att åka hem tidigare, kan du få ersättning med vad resan kostat – upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt. Om din resa kostar mer än 25 000 kr/person ringer du oss innan du reser iväg. Du kan köpa ett tillägg för att få högre ersättning.

checkmark
Försenad till resan

Om du på grund av en trafikolycka eller annan oförutsedd händelse, kommer för sent till en i förväg bokad och betald resa, ersätter vi kostnaden för att komma ifatt. Om bagaget inte kommer fram till resmålet i tid får du viss ersättning.

checkmark
Hyrbilsskydd

Om du hyr bil på resan och bilen skadas ersätter vi den självrisk du blir skyldig att betala till uthyrningsfirman. Om kostnaden för reparation understiger självrisken ersätter försäkringen reparationskostnaden istället. Högsta ersättning är 10 000 kr.

checkmark
Outnyttjad resekostnad

Du kan få ersättning om resan till stor del inte kunnat genomföras på grund av att du blivit inlagd på sjukhus, blivit sängbunden eller varit tvungen att resa hem i förtid. Be alltid om ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du blivit ordinerad.

checkmark

Förlänga reseskyddet

Om din resa är längre än 45 dagar kan du förlänga reseskyddet upp till maximalt ett år. Du måste betala in kostanden för reseförlängingen direkt för att det ska gälla. Ring 0771-655 655 om du behöver förlänga ditt reseskydd.

Vill du ändra din försäkring?

Om du vill ändra din försäkring till en Stor Hemförsäkring eller Stor Villaförsäkring ringer du oss på telefon 0771-655 655 så hjälper vi dig. Logga in på Mina sidor om du är osäker på vilken försäkring du har idag.

Kroniskt eller allvarligt sjuk

Reseskyddet gäller vid akut sjukdom och olycksfall. Om du har en kronisk eller allvarlig sjukdom bör du göra en medicinsk förhandsbedömning före resan. Det är en förhandsbedömning som visar hur stor risken är att den sjukdom du har förvärras av resan och kan komma att kräva behandling på resmålet. I och med det kan du få klara besked hur reseförsäkringen gäller om du blir sjuk på resan. Vårt tips är att göra en medicinsk förhandsbedömning innan du bokar resan! ​​​​​​​​​​Läs mer och gör testet

Senast uppdaterad 21 maj 2019

 • kvinna på balkong

  Rätt hemförsäkring

  Hemförsäkringen gäller för dig och de saker du äger, hyr eller lånar. Har du rätt hemförsäkring? 

  Läs mer och välj
 • Solstolar

  Vid skada på resa

  Om du har blivit sjuk, skadad eller blivit bestulen på resan hjälper vi dig. Om det är akut ringer du SOS International. 

  Så här gör du om något hänt
 • Med resväskan i hand

  Smart säkerhet på resan

  Lämna inte säkerheten hemma när du reser – i Säkerhetsbutiken finns smarta reseprodukter. 

  Hitta säkerhetsprodukter