Jämför reseskyddet

i våra hemförsäkringar
Det ingår reseskydd i alla våra hemförsäkringar. Du kan enkelt jämföra innehållet i reseskyddet och se om du har den reseförsäkring du behöver på resan.

Reseskydd ingår alltid

I våra hemförsäkringar ingår ett reseskydd som gäller för privata resor i hela världen i 45 dagar. Det spelar ingen roll om det är en charterresa eller om du har ordnat allt själv.

Hemförsäkringens reseskydd

Reseskyddet i alla våra hemförsäkringar hjälper dig om du blir akut sjuk, skadad, bestulen, utsatt för rån eller överfall på resa.

Reser du ofta?

Reser du ofta och vill ha ett utökat skydd, ska du välja Stor Hemförsäkring. I den ingår även avbeställningsskydd, ersättningsresa och försening vid anslutning.

Jämför innehållet i tabellen

Reseskyddet räcker ofta långt, du behöver inte köpa en extra reseförsäkring. Men jämför gärna reseskyddet i hemförsäkringen med det som researrangören erbjuder. Det kan finnas skillnader som är viktiga för dig.​

Detta ingår i reseskyddet

Jämför innehåll Stor Hem/Villa  Hem/villa Extra  Hem/villa 
Kostnader för läkarvård

Du får ersättning för kostnader för läkarvård, akut tandvård, hemtransport, merkostnad för logi om du blir akut sjuk eller skadad under resan. Nära anhörigs resa till dig ersätts om läkare bedömer att din skada eller sjukdom är livshotande.

checkmark checkmark checkmark
Evakueringsskydd

Om UD rekommenderar svenska medborgare att lämna området där du befinner dig på resa, betalar vi nödvändiga kostnader för evakuering hem till Sverige. Detta gäller inte om UD vid den tid du reste dit avrådde från att resa till området.

checkmark checkmark checkmark
Dina saker

Försäkringen gäller för de saker du har med dig på resan upp till 30 000 kr. Om du har Hemförsäkring Extra är beloppet 50 000 kr och om du har Stor Hemförsäkring är beloppet 80 000 kr.

checkmark checkmark checkmark
Ansvar, rättsskydd och överfall

Ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd gäller även på resa.

checkmark checkmark checkmark
Id-stöld

Du får rådgivning för att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och i vissa fall ersättning för kostnader för att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden.

checkmark checkmark checkmark
Självriskskydd

Självriskskydd innebär att du inte behöver betala någon självrisk vid vissa typer av händelser som ersätts av reseskyddet. Självriskbefrielsen gäller vid akut sjukdom, olycksfall och försening.

checkmark
Avbeställningsskydd

Ersätter de kostnader du inte kan få tillbaka av researrangören om du måste avbeställa resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Arrangemangen (ex. konsert, utflykt, liftkort) ska äga rum under samma resa, men de behöver inte ha bokats samtidigt eller av samma arrangör. Högsta ersättning är 40 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt.

checkmark
Ersättningsresa

Om du blir inlagd på sjukhus på resan mer än halva restiden eller varit tvungen att åka hem tidigare, kan du få ersättning med vad resan kostat – upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt. Om din resa kostar mer än 25 000 kr/person ringer du oss innan du reser iväg. Du kan köpa ett tillägg för att få högre ersättning.

checkmark
Försenad till resan

Om du på grund av en trafikolycka eller annan oförutsedd händelse, kommer för sent till en i förväg bokad och betald resa, ersätter vi kostnaden för att komma ifatt. Om bagaget inte kommer fram till resmålet i tid får du viss ersättning.

checkmark
Hyrbilsskydd

Om du hyr bil på resan och bilen skadas ersätter vi den självrisk du blir skyldig att betala till uthyrningsfirman. Om kostnaden för reparation understiger självrisken ersätter försäkringen reparationskostnaden istället. Högsta ersättning är 10 000 kr.

checkmark
Outnyttjad resekostnad

Du kan få ersättning om resan till stor del inte kunnat genomföras på grund av att du blivit inlagd på sjukhus, blivit sängbunden eller varit tvungen att resa hem i förtid. Be alltid om ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du blivit ordinerad.

checkmark

Förlänga reseskyddet

Om din resa är längre än 45 dagar kan du förlänga reseskyddet upp till maximalt ett år. Du måste betala in kostanden för reseförlängingen direkt för att det ska gälla. Reseskyddet ska förlängas före resdag 46, om det görs senare gäller 7 dagars karenstid. 

Förlänga före dag 45

Om du varit på resa kortare tid än 45 dagar och du behöver förlänga reseskyddet kan du antingen ringa oss eller logga in på Mina sidor.

  • Logga in på Mina sidor och klicka på länken Förläng reseskyddet 
  • Välj avresedatum och beräknat hemkomstdatum
  • Betala med Swish
  • Du får ett bekräftelsemejl om att reseskyddet är förlängt.

Om du saknar möjlighet att betala med Swish ringer du oss på 0771-655 655 så hjälper vi dig.

Förlänga efter dag 45

Har du varit på resa mer än 45 dagar måste du ringa oss för att kunna förlänga reseskyddet. Förlängningen ska betalas direkt, men det är ändå 7 dagars karenstid innan reseskyddet börjar gälla. 

Vill du ändra din försäkring?

Om du vill ändra din försäkring till en Stor Hemförsäkring eller Stor Villaförsäkring ringer du oss på telefon 0771-655 655 så hjälper vi dig. Logga in på Mina sidor om du är osäker på vilken försäkring du har idag.

Kroniskt eller allvarligt sjuk

Reseskyddet gäller vid akut sjukdom och olycksfall. Om du har en kronisk eller allvarlig sjukdom bör du göra en medicinsk förhandsbedömning före resan. Det är en förhandsbedömning som visar hur stor risken är att den sjukdom du har förvärras av resan och kan komma att kräva behandling på resmålet. I och med det kan du få klara besked hur reseförsäkringen gäller om du blir sjuk på resan. Vårt tips är att göra en medicinsk förhandsbedömning innan du bokar resan! ​​​​​​​​​​Läs mer och gör testet

Senast uppdaterad 21 maj 2019

kvinna på balkong

Rätt hemförsäkring

Hemförsäkringen gäller för dig och de saker du äger, hyr eller lånar. Har du den försäkring du behöver? 

Läs mer och välj

Vid skada på resa

Gör så här om du har blivit sjuk, skadad eller råkat ut för något på resan.  

Läs om vad du ska göra
Med resväskan i hand

Smart säkerhet på resan

Lämna inte säkerheten hemma när du reser – i Säkerhetsbutiken finns smarta reseprodukter. 

Hitta säkerhetsprodukter