Jämför reseskyddet

Det ingår reseskydd i alla våra hemförsäkringar. Här kan du enkelt jämföra innehållet i reseskyddet och se om din hemförsäkring har det reseskydd du behöver.

Om reseskyddet

I våra hemförsäkringar ingår ett reseskydd som gäller för privata resor i hela världen i 45 dagar. Det spelar ingen roll om det är en charterresa eller om du har ordnat allt själv.

Reseskyddet hjälper dig om du blir akut sjuk, skadad, bestulen, utsatt för rån eller överfall på resa.

Reser du ofta?

Reser du ofta och vill ha ett utökat skydd, ska du välja Stor Hemförsäkring. I den ingår även avbeställningsskydd, ersättning för outnyttjad resekostnad, ersättningsresa och försening vid anslutning.

Strand i Thailand
Försäkrad på både långa och korta resor.

Jämför vårt reseskydd med andras

Reseskyddet räcker ofta långt och du behöver normalt sett inte köpa en extra reseförsäkring. Men jämför gärna reseskyddet i hemförsäkring med det som researrangören erbjuder och de separata reseförsäkringar som finns att köpa. Det kan finnas skillnader som är viktiga för dig och den resa du ska göra.​

Jämför reseförsäkringarna

Reseskydd ingår i alla våra hemförsäkringar, men det omfattar olika mycket beroende på vilken hemförsäkring du har.


Stor hem/villa  Hem/villa Extra  Hem/villa 

Du får ersättning för kostnader för läkarvård, akut tandvård, hemtransport, merkostnad för logi om du blir akut sjuk eller skadad under resan. Nära anhörigs resa till dig ersätts om läkare bedömer att din skada eller sjukdom är livshotande.

Ingår Ingår Ingår

Om UD rekommenderar svenska medborgare att lämna området där du befinner dig på resa, betalar vi nödvändiga kostnader för evakuering hem till Sverige. Detta gäller inte om UD vid den tid du reste dit avrådde från att resa till området.

Ingår Ingår Ingår

Försäkringen gäller för de saker du har med dig på resan upp till 30 000 kronor. Om du har Hemförsäkring Extra är beloppet 50 000 kronor och om du har Stor Hemförsäkring är beloppet 80 000 kronor.

Ingår Ingår Ingår

Ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd gäller även på resa.

Ingår Ingår Ingår

Du får rådgivning för att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och i vissa fall ersättning för kostnader för att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden.

Ingår Ingår Ingår

Självriskskydd innebär att du inte behöver betala någon självrisk vid avbeställning, försening, akut sjukdom, olycksfall samt för ersättningsresa.

Ingår Ingår inte

Ersätter de kostnader du inte kan få tillbaka av researrangören om du måste avbeställa resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Arrangemangen (ex. konsert, utflykt, liftkort) ska äga rum under samma resa, men de behöver inte ha bokats samtidigt eller av samma arrangör. Högsta ersättning är 40 000 kronor per person och högst 120 000 kronor sammanlagt.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du blir inlagd på sjukhus på resan mer än halva restiden eller varit tvungen att åka hem tidigare, kan du få ersättning med vad resan kostat – upp till 40 000 kronor per person och högst 120 000 kronor sammanlagt. 

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du på grund av en trafikolycka eller annan oförutsedd händelse, kommer för sent till en i förväg bokad och betald resa, ersätter vi kostnaden för att komma ifatt. Om bagaget inte kommer fram till resmålet i tid får du viss ersättning.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du hyr bil på resan och bilen skadas ersätter vi den självrisk du blir skyldig att betala till uthyrningsfirman. Om kostnaden för reparation understiger självrisken ersätter försäkringen reparationskostnaden istället. Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du kan få ersättning om resan till inte kunnat genomföras på grund av att du blivit inlagd på sjukhus, blivit sängbunden eller varit tvungen att resa hem i förtid. Ersättningen betalas för outnyttjade dagar i förhållande till antal resdagar med högst 1 200 kronor per person och sammanlagt 40 000 kronor per person. Be alltid om ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du blivit ordinerad. Denna del av försäkringen gäller endast för de första 45 dagarna, inte vid förlängning av reseskyddet.

Ingår

Förlänga reseskyddet

Om din resa är längre än 45 dagar kan du förlänga reseskyddet upp till maximalt ett år. Reseskyddet ska förlängas före resdag 45, om det görs senare gäller 7 dagars karenstid. Ring oss på 0771-655 655 så hjälper vi dig.

Reseförlängingen börjar gälla när den är betald, så det är viktigt att du betalar så snabbt du kan. 

Kroniskt eller allvarligt sjuk

Reseskyddet gäller vid akut sjukdom och olycksfall som du drabbas av under resa. Om du har en kronisk eller allvarlig sjukdom gäller reseskyddet endast om det inträffar en akut försämring som inte kunde förutses. Därför bör du rådgöra med din läkare före resan om hur stor risken är att den sjukdom du har förvärras av resan och kan komma att kräva behandling på resmålet.

Senast uppdaterad 16 december 2021

Hjälpte denna information dig?

Vad saknade du?

Vi kan inte svara på kommentarer som lämnas här. Dina kommentarer används för att förbättra innehållet på sajten. Om du vill få svar på en fråga kontaktar du vår kundservice.

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...