Jämför reseförsäkringar

Det ingår reseförsäkring i alla våra varianter av hemförsäkringar och villaförsäkringar. Här kan du jämföra innehållet och se om du har det reseskydd du behöver.

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller för privata resor i hela världen i 45 dagar. Det spelar ingen roll om det är en charterresa eller om du har ordnat allt själv.

Du får hjälp om du blir akut sjuk, skadad, bestulen, utsatt för rån eller överfall. Reseskyddet räcker ofta långt och du behöver inte köpa en extra reseförsäkring när du bokar resan, men jämför gärna reseskyddet i hemförsäkringen med det som researrangören erbjuder. Det kan finnas skillnader som är viktiga för dig.​

i hemförsäkringens reseskydd

Jämför innehåll  Stor Hem/Villa  Hem/villa Extra  Hem/villa 
Kostnader för läkarvård

Du får ersättning för kostnader för läkarvård, akut tandvård, hemtransport, merkostnad för kost och logi om du blir akut sjuk eller skadad under resan. Nära anhörigs resa till dig ersätts om läkare bedömer att din skada eller sjukdom är livshotande.

checkmark checkmark checkmark
Outnyttjad resekostnad

Du kan få ersättning om resan till stor del inte kunnat genomföras på grund av att du blivit inlagd på sjukhus, blivit sängbunden eller varit tvungen att resa hem i förtid. Be alltid om ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du blivit ordinerad.

checkmark checkmark checkmark
Evakueringsskydd

Om UD rekommenderar svenska medborgare att lämna området där du befinner dig på resa, betalar vi nödvändiga kostnader för evakuering hem till Sverige. Detta gäller inte om UD vid den tid du reste dit avrådde från att resa till området.

checkmark checkmark checkmark
Dina saker

Försäkringen gäller för de saker du har med dig på resan upp till 30 000 kr. Om du har Hemförsäkring Extra är beloppet 50 000 kr och om du har Stor Hemförsäkring är beloppet 80 000 kr.

checkmark checkmark checkmark
Ansvar, rättsskydd och överfall

Ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd gäller även på resa.

checkmark checkmark checkmark
Id-stöld

Du får rådgivning för att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och i vissa fall ersättning för kostnader för att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden.

checkmark checkmark checkmark
Självriskskydd

Självriskskydd innebär att du inte behöver betala någon självrisk vid vissa typer av händelser som ersätts av reseskyddet. Självriskbefrielsen gäller vid akut sjukdom, olycksfall och försening.

checkmark checkmark
Avbeställningsskydd

Ersätter de kostnader du inte kan få tillbaka av researrangören om du måste avbeställa resan på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Arrangemangen (ex. konsert, utflykt, liftkort) ska äga rum under samma resa, men de behöver inte ha bokats samtidigt eller av samma arrangör. Högsta ersättning är 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt.

checkmark
Ersättningsresa

Om du blir inlagd på sjukhus på resan mer än halva restiden eller varit tvungen att åka hem tidigare, kan du få ersättning med vad resan kostat – upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt. Om din resa kostar mer än 25 000 kr/person ringer du oss innan du reser iväg. Du kan köpa ett tillägg för att få högre ersättning.

checkmark
Försenad till resan

Om du på grund av en trafikolycka eller annan oförutsedd händelse, kommer för sent till en i förväg bokad och betald resa, ersätter vi kostnaden för att komma ifatt. Om bagaget inte kommer fram till resmålet i tid får du viss ersättning.

checkmark

Förlänga reseskyddet

Om du ska vara borta i mer än 45 dagar kan du förlänga reseskyddet. Det är viktigt att du kontaktar oss i god tid så att du hinner betala för förlängningen av reseskyddet innan de första 45 dagarna har passerat.

Har det redan gått 45 dagar av resan kan du ändå förlänga reseskyddet, men då gäller det med sju dagars karenstid.​​​

Om du är äldre än 70 år behöver du göra en medicinsk förhandsbedömning innan reseskyddet kan förlängas. Kontakta oss på telefon 0771-655 655 så hjälper vi dig med det.

Kroniskt eller allvarligt sjuk

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller för akut sjukdom och olycksfall. Om du har en kronisk eller allvarlig sjukdom kan du göra en medicinsk förhandsbedömning inför resan.

Förhandsbedömningen​ visar hur stor risken är att den sjukdom du redan har kan förvärras av resan och kräva behandling på resmålet. Du får klara besked vad som gäller om du blir sjuk på resan. Gör en medicinsk förhandsbedömning innan du bokar resan, för att vara på den säkra sidan. 

Vill du ändra din försäkring?

Om du vill ha det mest omfattande reseskyddet och inte har Stor Hemförsäkring eller Stor Villaförsäkring ringer du oss på telefon 0771-655 655 så hjälper vi dig. Logga in på Mina sidor om du är osäker på vilken försäkring du har valt.

Alla behöver en hemförsäkring

Om du inte redan har en, kan du snabbt och enkelt köpa din hemförsäkring här. 

Vid skada på resa

Gör så här om du har blivit sjuk, skadad eller råkat ut för något på resan.  

Smart säkerhet på resan

Lämna inte säkerheten hemma när du reser – i Säkerhetsbutiken finns smarta reseprodukter.